İsmail Enver Paşa’nın Hayatı Hakkında Detaylı Bilgi

2JnYXL İsmail Enver Paşanın Hayatı Hakkında Detaylı Bilgi

Sevgili düşler kulübü okuyucularımız adından az söz edilen fakat önemli paşalardan birisi olan Enver Paşa hakkında biyografi paylaşacağız sizlere. Enver Paşa 1880 yılında İstanbulda doğmuştur. Asıl adı İsmail Enver Paşa’dır. Kendisi hakkında çok şey konuşulmasına rağmen yeterli değildir. Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi’nde eğitim görmüştür.

EPrzav İsmail Enver Paşanın Hayatı Hakkında Detaylı Bilgi

Trablusgarp’da bulunduğu sırada İtalyan kuvvetlerine karşı mücadele etti. 1913’te yarbaylığa yükselmiştir. 1914 yılına doğru albaylığa ve ardından paşalığa terfi etmiştir. Kabinede harbiye nazırı olarak giren ve genelkurmay başkanlığı ve başkumandan vekilliğine kadar başarı kaydetmiştir. Eşinin ismi Naciye Sultandır. Padişah damadı olmasıylada sarayda etkinliği artar. Enver Paşa’nın vatanseverliği ve bu topraklara olan bağlılığı gerçektir.

jyXvk9 İsmail Enver Paşanın Hayatı Hakkında Detaylı Bilgi

Enver Paşa’nın İran, Hindistan, Turan ve Kafkasya’ya hakim olmak düşünceleri vardı. Enver Paşa için başında onun duygusal ve aceleci kişiliği bulunur. Enver Paşa yetkili olduğu andan itibaren kimilerini de küstürerek bir çok subayı emekliye ayırmış ve orduya genç ve dinamik bir ruh getirmiştir. 1.Dünya Savaşı ardından, Almanya’nın yenilgisi ve Osmanlı’yı Sevr Antlaşması’na sürükleyen çöküşün ardından Kasım 1918’de Enver Paşa ülkeyi terk ediyordu. 1922 yılının 4 Ağustosu’na kadar Batum’da Türkiye Şuraları Partisi’ni kurarak, Türkistan’ı kurtarma hareketini başlattı. B. Ve son gün Orta Asya’nın Pamir eteklerinde Çegan tepesinde vurularak öldürüldü. Vefat ettiğinde 42 yaşındaydı.

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>