Eğitim Dünyası

Isı Sıcaklık Konu Anlatımı

Isı ve Sıcaklık

ISI : Bir madde moleküllerinin sahip olduğu potansiyel enerjileri ile kinetik enerjilerinin toplamıdır.
Isı bir enerjidir.

SICAKLIK : Bir maddenin moleküllerinin ortalama kinetik enerjisidir. Enerji değildir. aralarındaki farklar aşağıdaki gibidir.

ISI
Enerjidir. Kalorimetre kabıyla ölçülür. Birimi Cal Joule’dur.
SICAKLIK Enerji değildir. Termometre ile ölçülür. Birimi 0C0K veya 0F’dır.

Termometre çeşitleri ve Özellikleri:

Celcius(0C) Fahrenheit(0F) Kelvin(0K)
Suyun Donma Noktası 0 32 273
Suyun Kaynama Noktası 100 212 373

Isı ile sıcaklık arasında doğru orantı şeklinde bir ilişki vardır. Yani; madde ısı alıyorsa sıcaklığı artıyor ısı veriyorsa sıcaklığı azalıyor demektir. Maddenin ısı ile sıcaklık değişimi arasında ;

Q=mc?t

bağıntısı vardır. Bağıntıda m maddenin kütlesini gr veya kg cinsinden c maddenin özısısını Q ısıyı cal veya Joule cinsinden ve ?t ise sıcaklık farkını 0C cinsinden belirtir.

Peki Özısı(c) nedir? Maddenin birim kütlesinin (örneğin 1 gr.)
sıcaklığını 1°C değiştirmek için maddeye verilmesi veya maddeden
alınması gereken ısı miktarıdır. Maddelerin ayırdedici özelliğidir. Biri
sıcak diğeri soğuk olan iki maddeyi yanyana kapalı bir ortamda koyarsak aralarında ısı alışverişi gerçekleşir. Bu olaya ısı alışverişi adı verilir. Sıcak bir fincan sütü soğuk bir bardağa boşaltırsak süt bir miktar ısı kaybederken
bu ısıyı bardağa iletir ve bardak ısınır. Bardağın ısısı ve sütün ısısı
eşitlenince ısı alışverişi durur. Bu söylediklerimizi formülize
edersek; Alınan ısı=Verilen ısı QALINAN=QVERİLEN m1c1(t1-t0)=m2c2(t0-t2)
Denklemde t1 sütün ilk sıcaklığını t2 bardağın sıcaklığını ve t0 denge sıcaklığını göstermektedir.

HAL DEĞİŞTİRME: Maddeler üç halde bulunabilirler. Katı sıvı gaz. Maddelerin bir halden diğerine geçmesine hal değiştirme denir.

Erime: Bir katının sıvı hale geçmesine denir. Erimenin meydana geldiği
sıcaklığa erime sıcaklığı denir. Erime sıcaklığı ayırdedici bir
özelliktir. Donma: Sıvı bir maddenin katı hale geçmesine denir. Donmanın
meydana geldiği sıcaklığa donma sıcaklığı denir. Donma sıcaklığı
ayırdedici bir özelliktir.
Kaynama: Bir sıvının gaz hale geçmesine denir. Kaynamanın meydana
geldiği sıcaklığa kaynama sıcaklığı denir. Kaynama sıcaklığı ayırdedici
bir özelliktir. Sürekli birbirine karıştırılan kaynama ile buharlaşma
aynı şey değildir. Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir. Kaynama ise
her sıcaklıkta gerçekleşmez.
Yoğunlaşma: Bir gazın sıvı hale geçmesine denir. Yoğunlaşmanın meydana geldiği sıcaklığa yoğunlaşma sıcaklığı denir.
Süblimleşme: Bir katının sıvı hale geçmeden gaz hale geçmesine denir.
Naftalin buna örnektir. Haldeğiştirmede bilmemiz gereken en önemli
özellik
madde hal değiştirirken sıcaklığının değişmemesidir. Maddenin sıcaklığı
ancak maddenin tamamı hal değiştiğinde değişir. Örneğin bir parça buz erimeye başladığında oluşan suyun sıcaklığı buzun tamamı eriyinceye kadar 0 0C’dir.

Bir maddenin erime sıcaklığı( veya ısısı) ile donma sıcaklığı( veya
ısısı); kaynama sıcaklığı(veya ısısı) ile yoğunlaşma sıcaklığı(veya
ısısı) birbirine eşittir. Bu da Q=mL ile verilir.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>