İş Hayatı için Önemli Eğitim Programları

ba%C5%9Far%C4%B1l%C4%B1 bir i%C5%9F hayat%C4%B1 İş Hayatı için Önemli Eğitim Programları

İnsan, gün ve gün yaşamın tamamı boyunca yeni birşeyler öğrenmektedir. Bu süreç içerisinde, eğitim hayatını tamamladıktan sonra dahi, hızla gelişen dünyaya ve iş hayatına ayak uydurmak ve dinamik kalabilmek adına öğrenmeye ve eğitimlere devam etmesi kaçınılmazdır. Çünkü şirketler giderek büyür ve kurumsal planlara, iş stratejilerine ve bu stratejilere uygun kişilere ihtiyaç duyar.  Bu noktada kişilerin iyi bir iş sahibi olması veya işveren ise başarıya giden yolda edinilen bilgilere yönelmesi gerekmektedir.

Kariyer, kişinin öncelikle eğitimiyle başlar ve iş hayatındaki gelişim sürecini kapsar.

Bu süreçler,

 • Kariyer Geliştirme
  • Kariyer Planlama
  • Kariyer Yönetimidir.

Kariyer Geliştirme, insanların iş hayatı sürecince hedefledikleri konuma ulaşmaları için sürdürdükleri uyumluluk, yetkinlik, yeterlilik ve kişisel gelişim gibi tüm faaliyetlere verilen genel isimdir. Kariyer Geliştirme süreci, Kariyer Planlama ve Kariyer Yönetimi olan 2 alt kırılıma sahiptir.

Kariyer Planlama

Öncelikle kişinin kendini değerlendirmesi ile başlar. Kendinize yönelteceğiniz sorular, gelen talepler ve yorumlara dayalı olarak kişi yetkinliğini ve uyumluluğunu sorgulamalıdır. Bu değerlendirme sonucunda, kısa, orta veya uzun vadeli hedefler saptayarak, bu hedeflere ulaşmak için bir kariyer planı hazırlaması ve hayata geçirmesi gerekmektedir.

Kariyer Yönetimi

Kurum ve organizasyonlarda kişilerin üstleri tarafından, çalıştıkları pozisyona bağlı olarak, kariyer gelişime yönelik yaptıkları planlamanın stratejik olarak yönetilmesini kapsamaktadır. Örneği bir çalışan, şu anki konumunu, yaptığı işleri, bunların geri dönüşlerini değerlendirerek, eksikleri yok ise bir sonraki iş konumu için hazırladığı kariyer planını uygulama sürecini başlatır. Sonrasında bu süreci yöneterek, doğru adımlar atıp hedeflediği iş konumuna ulaşır.

İş hayatındaki bu kariyer süreçlerini oluşturmak, planlamak ve etkili yöneterek başarıya ulaşmak adına bir çok iş ve kişisel gelişim eğitimi bulunmaktadır. Günümüzde gelişen dünya ve teknoloji ile ön plana çıkan eğitim programlarından bazıları aşağıdaki gibidir,

 • Kobi Micro MBA Programı
 • Dijital Liderlik Micro MBA Programı
 • Perakende Yönetimi Retail Stars Micro MBA Programı
 • Stratejik Yönetim ve Liderlik Micro MBA Programı
 • Dijital Pazarlama & Sosyal Medya Micro MBA Programı
 • Stratejik Pazarlama ve Ürün&Marka Yönetimi Micro MBA Programı
 • Stratejik Pazarlama ve Ürün & Marka Yönetimi Micro MBA Programı
 • E-Ticaret Micro MBA Programı
 • Finansal Yönetim ve Stratejik Planlama Micro MBA Programı
 • İnsan Kaynakları Yönetimi & Uygulamaları Micro MBA Programı
 • Satış Liderliği Micro MBA Programı
 • Marka Tasarımı & Yaratıcı Fikir Yönetimi Micro MBA Programı

Görüldüğü üzere, kariyer planlamada, sektörlerin de ihtiyaç duyduğu en etkili eğitim programları genellikle iş geliştirme ve strateji üzerinedir. Bu noktada IBS Türkiye, sektörlere yönelik, uzun ve kısa dönemli eğitim ve sertifika programlarıyla sizlere güçlü, başarı odaklı ve dinamik bir kariyer hedefi sunmaktadır.

    Makale Yazarı: Duslerkulup

Sizde yorum yazabilirsiniz...