İnsan Vücudunun Anatomik Eksen ve Hareketleri

Resim2 300x167 İnsan Vücudunun Anatomik Eksen ve Hareketleri

3 Plan 3 Eksen

İnsan vücudundaki organ ve oluşumların durum, yön, hareket ve birbirleri ile olan ilişkilerini anlatabilmek için vücuttan 3 düzlem (plan) ve 3 eksen (axis) geçirmek gerekir.

Planum medianum, Planum frontale (coronale), Planum transversale (horizontale), Axis verticalis, Axis sagittalis, Axis transversalis

Planum (Düzlem)

1.Planum medianum: Vucudun ortasından geçerek vücudu sağ ve sol olarak iki eşit parçaya ayıran düzlemdir.

(Planum sagittale: median plana paralel olan planlar)

  1. Planum frontale (coronale): Alına paralel olan planlar
  2. Planum transversale (horizontale): Yere paralel olan planlar

Axis (Eksen)

1.Axis verticalis: Yukarıdan aşağıya uzanan eksen (iç rotasyon-dış rotasyon)

2.Axis sagittalis: Önden arkaya ya da arkadan öne uzanan eksen (abdüksiyon-addüksiyon)

3.Axis transversalis: Yere paralel olarak, sağdan sola ya da soldan sağa uzanan eksendir. (fleksiyon-ekstensiyon)

EKLEMLERDE YAPILAN HAREKETLER

Axis verticalis – Rotasyon

İç (medial) rotasyon – Pronasyon

dış (lateral) rotasyon -supinasyon

Resim1 300x267 İnsan Vücudunun Anatomik Eksen ve Hareketleri

Axis Sagittalis

Abdüksiyon (merkezden uzaklaşma)

Addüksiyon (merkeze yakınlaşma)

Axis Transversalis

Fleksiyon (bükülme)       Ekstensiyon (gerilme)

Sirkümdiksiyon:

Ardarda yapılan  fleksiyon-ekstensiyon ve abdüksiyon addüksiyon hareketlerinin bir kombinasyonudur.

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>