Sağlık Köşesi

İnmemiş Testis Hakkında Bilgi

Kriptorşidizm

İnmemiş Testis Hakkında Bilgi

Testis ve epididimin patolojik özellikleri farklıdır. Epididimde yangısal hastalıklar önemli iken, testisin önemli lezyonları tümörlerdir. Ancak yakın komşuluk nedeniyle hastalıklar bir organdan diğerine yayılım gösterebilir.

Anatomi ve histoloji

Skrotum içinde spematik kordon ile asılı duran 4-5 cm uzunluk, 2,5 cm genişlik ve derinliği 3 cm olan, çift organdır. Ağırlığı 10-14 gram arasında değişir. Testis peritoneal kavite ile ilişikisi bulunan tunica vaginalis içindedir. Tunika albuginea adı verilen fibroz bir tabaka ile çevrilidir, bu tabadan ayrılan septalar testisi bölümlere ayırır. Bir-dört seminifer tübülden oluşan lobüler yapılar testisin glandüler yapısını oluşturur. Aralarında testeron sentezleyen Leydig hücreleri bulunur. Lobüllerin apekslerinde tübüller düzleşir ve 20-30 daha büyük duktusu “tubuli recti” hazırlar. Tubuli rekti, mediastende anastomoz yapan tüb şebekesini “rete testis” oluşturur. Rete testis, tunika albugineayı perfore eder ve testisten epididime (baş) seminal sıvıyı taşır. Epididim baş gövde ve kuyruktan oluşur, kuyruk duktus deferens olarak devam eder.

DOGUMSAL ANOMALİLER

Testislerin normal lokalizasyonuna inmemesi “kriptorşidizm” dışında, diğer anomaliler nadirdir ve bir veya heriki testisin yokluğu, yapışıklığı “sinorşizm” ve klinik önemi olmayan testis içindeki kistleri içerir.

Kriptorşidizm “inmemiş testis”

Kriptorşidizm testisin skrotuma inişindeki yetersizliği ifade eder. Bir yaşındaki bebeklerde yaklaşık %1 oranında bulunur. Genellikle izole anomali şeklindedir ancak genitoüriner traktüsün diğer anomalileri örneğin hipospadias ile birlikte görülebilir. Normal iniş yolu üzerinde herhangi bir noktada testisler kalabilir. Transabdominal alanda kalması yaklaşık %5-10 olguda iken, önemli bir bölümü inguinal kanalda kalır. Hormonal bozukluklar, intrinsek testiküler bozukluklar ve inguinal kanalın kapalı olması gibi mekanik sorunları içeren bir grup faktör kriptorşidizmden sorumlu tutulmaktadır.

Kriptorşidizm sağ testisi soldan daha sık tutar: Olguların % 25’inde bilateraldir. İnmemiş testis yaşamın erken döneminde normal büyüklüktedir. Pubertede ise atrofi nedeniyle testisler küçülür. Histolojik değişiklikler 2 yaştan itibaren başlayabilir.

Bilateral kriptorşidizmde sterilitenin olması şaşırtıcı değildir. Ancak, karşı taraftaki normal olarak inmiş testiste atrofinin gelişmesi nedeniyle, tek taraflı kriptorşidizme de sterilite eşlik eder.

İnfertiliteye ek olarak, inişteki yetersizlikte testiküler malignite riski de artar. İnmemiş testisin puberteden önce cerrahi olarak skrotuma indirilmesi kanser riskini ortadan kaldırmadığı gibi kısırlığı da engellemeyebilir. Bu gözlemler kriptorşidizmde, anatomik pozisyonla ilgisiz testiküler gelişim ve hücresel differansiasyonda intrensek defekt olasılığını düşündürür.

Doğumdan sonraki ilk yıl inguinal inmemiş testislerin büyük kısmı spontan olarak skrotuma iner. Persistan inmemiş testislerde cerrahi gerekir “orşipeksi”, 2 yaştan önce yapılmalıdır.

inmemiş testis

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>