Sağlık Köşesi

İnflamasyon (Yangı) Hakkında Detaylı Bilgi

Lokal İnflamasyon Yanıtı

İnflamasyon (Yangı) Hakkında Detaylı Bilgi

Organizmada enfeksiyon, fiziksel, kimyasal ve diğer etmenlerin neden olduğu bir doku hasarına karşı selüler ve humoral düzeyde oluşan güçlü bir fizyolojik cevaptır. Böyle bir cevabın amacı: Hasarlayıcı etkeni ve ürünlerini ortadan kaldırmak, Zararlıyı oluştuğu yerde sınırlı tutmak ve Kontrol sağlandıktan sonra, hasarlanmış dokuların tamirini ve yenilenmesini sağlamaktır.

Akut:

-Süre: dakika-günler ile sınırlı

-Özellikleri: temel olarak nötrofiller sorumlu

Kronik:

-Süre: günler-haftalarla sınırlı

-Özellikleri: lenfosit ve makrofajlar sorumlu

İnflamasyon sırasında organizmanın reaksiyonu, Genel (Sistemik İnflamasyon Yanıtı) ve Yerel (Lokal İnflamasyon Yanıtı) olmak üzere iki çeşittir.

Lokal İnflamasyon Yanıtı: Lokal kan damarlarında vazodilatasyon, Kapiller permiabilitede artış (intersitisyel aralığa sıvı sızması), İntertisyel sıvının pıhtılaşması (fibrinojen ve diğer proteinler ile) (duvar örme), Çok sayıda makrofaj1 ve nötrofilin2 dokuya göçü (Ödem, kızarıklık, ağrı, ısı artışı) ve Püy (irin) oluşumu (nekrotik doku, ölü makrofaj, nötrofil ve doku sıvısı).

HÜCRELERDEN SALINAN KİMYASAL MEDİYATÖRLER: Histamin, Lizozomal enzimler, Prostaglandinler, Lökotrienler, Serotonin ve Lenfokinler.

PLAZMA FAKTÖRLERİ: Kompleman sistemi, Kinin sistemi, Koagülasyon sistemi ve Fibrinolitik sistem.

İnflamasyonda salınan maddeler

Histamin: Mast hücreleri ve bazofillerden kaynaklanır. Travma, sıcak, soğuk gibi uyaranlar ile bazı mediatörler (kompleman, sitokin ve nöropeptidler) salgılanmasını uyarır. Vazodilatasyona ve permiabilitede artışa yol açar.

Serotonin: Trombositler ve bazı epiteliyal hücrelerden salınır. Travma ve trombosit agregasyonu salınımını uyarır. Etkisi histamine benzer.

Bradikinin: İnaktif prekürsörü kininojenden kallikrein enzimi ile oluşur. Kallikrein travma sırasında aktiflenen Faktör XII (Hageman F. ) ile aktiflenir. Etkileri histamine benzer.

Kompleman proteinleri: Plazmada inaktif formda bulunan ve enzimatik bir kaskad aracılığı ile aktiflenen bir sistemdir. Bakteriyel ürünlerin varlığı kompleman sistemini aktive eder. En önemli etkisi opsonizasyondur. Ayrıca kemotaksis, adhezyon, lökosit aktivasyonu ve permiabilite artışından da sorumludur.

Trombosit aktive edici faktör (PAF): Lökositler, trombositler ve endotel hücrelerinden salınır. Salınmasını uyaran faktörler: Travma ve bakteri ürünlerinin varlığıdır. Özellikle trombosit agregasyonunda etkili. Ayrıca inflamasyonun her aşamasında etkileri var.

Makrofaj ve Nötrofil Yanıtı

İnflamasyona ilk yanıt olarak doku makrofajları (histiyositler, alveolar makrofajlar, mikroglialar) fagositik aktiviteye başlarlar. İnflamasyon bölgesine nötrofil yayılımı (marjinasyon, diyapedez, kemotaksi). İnflamasyon bölgesine makrofaj yayılımı   (Kandaki monositler dokuya geçerek makraofajlara dönüşür, bu işlem günlerce sürebilir). Kemik iliğinde granülosit ve monosit yapımının artması.

Sistemik İnflamasyon yanıtı

Ateş (Pirojenik sitokinler): (IL-1, IL-6 ve TNF etkisiyle PGE2 üretiminde artış olur, hipotalamusun ısı düzenleyici merkezi uyarılır.)

Lökositoz: (Akut inflamasyonda nötrofil, kronik inflamasyonda ise monosit/ makrofaj grubunda artış olur)

Akut faz proteinlerinin yapımı: Karaciğerde C reaktif proteinleri, serum amiloid A proteini, a-1 antitripsin, haptoglobulin, fibrinojen gibi proteinlerin sentezi artar.

Glikokortikoid salımı: IL-1 ve IL-6, sistemik etki ile CRH ve ACTH salınımını veya glikokortikoid salınımını Sedimantasyonda artış

İNFLAMASYONDA OLAYLARIN SIRALAMASI

  1. Doku makrofajları
  2. Nötrofillerin alana toplanması
  3. Kİ’de depo nötrofiller dolaşıma geçmesi
  4. Monositlerin dokuya geçmesi
  5. Kİ’de granülosit ve monositlerin yapımı

İNFLAMASYONUN YARARLI ETKİLERİ

İnterstisyel aralığa hücre ve plazma sızması Bakteri toksinlerini dilüe eder. Vasküler permeabilitenin artması Antikorların interstisyel alana girmesini sağlar. Fibrin oluşumu Mikroorganizmaların hareketini engeller, fagositozunu kolaylaştırır. Lokal kan akımının artması Hücrelere gereken O2, besinleri sağlar Antijenlerin lokal lenf düğümlerine gitmesini sağlar.

İNFLAMASYONUN ZARARLI ETKİLERİ

Hücrelerden lizozomal enzimlerin salınımı Kollagenaz, proteinaz dokuları sindirir. Akut olarak inflame dokunun şişmesi Akut epiglottitisde solunum zorlaşır. Allerjik inflamatuar cevaplar oluşur.

Makrofaj ve E. coli

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>