Eğitim Dünyası

İnce Yayma Kan Preparatı Hazırlama

ince yayma preparatı

Amaç: İnce yayma kan preparatı hazırlayabilmek.

Araç – Gereçler: steril olmayan eldiven, lam, etil alkol, gazlı bez, sulandırılmış sağlıklı donör kanı, plastik baget, kurşun kalem

1-) İşlem Öncesi eldiven giyilir.

2-) Lam, alkol ile ıslatılmış temiz bir bez kullanılarak temizlenir ve havada kurutulur veya temiz ve kuru bir bez ile silinerek temizlenmesi sağlanır.

3-) Lam, baş ve işaret parmakları arasında tutulur. (Bir insanın parmak ucundan alınan kan ile ince

yayma preparatı yapılacaksa lütfen 5. maddeden sonra devam ediniz.)

4-) Lamın işaret parmağı tarafından içeriye doğru 1 cm mesafede olacak şekilde orta bir noktaya bir damla kan damlatılır.

5-) Hastanın orta parmağı alkollü pamuk ile silindikten ve kuruması beklendikten sonra, lancet veya otomatik parmak delici ile parmağın delinmesi sağlanır.

6-) İlk çıkan kan damlası kuru bir pamukla silindikten sonra ikinci damlanın sol elde tutulan lamın üzerine alınması için kan damlası yere bakacak şekilde el çevrilir ve parmak lama temas ettirilmeden kan damlası lamın üzerine ve işaret parmağı tarafından içeriye doğru 1 cm. mesafede olacak şekilde orta bir noktaya damlatılır.

7-) Sağ elin baş ve işaret parmakları arasına alınan başka bir lam ile kan damlasının ön kısmına (baş parmağa doğru olan kısmına) işaret parmağına bakan ve 45° lik bir açı yapacak şekilde temas ettirilir.

8 -) Kanın lamın iki köşesi arasında tamamen yayılması beklenir.

9-) Açı sabit tutulmak suretiyle baş parmağa doğru seri bir hareketle lam ileriye doğru hareket

ettirilir.

10-) Lamın peşinden sürüklenen kan İçindeki şekilli elemanlar bozulmadan sol elde tutulan lamın üzerine yayılması sağlanır.

11-) Kanın hazırlanması için kullanılan lam atılır., diğer kenarı da olsa ikinci kez kullanılmaz.

12-) Hazırlanan preparatın havada kurutulması sağlanır.

13-) Preparat herhangi bir yazı üzerine konulduğunda,  eğer yazılar rahatlıkta okunabiliyorsa, preparatın yeterli incelikte hazırlandığı anlaşılır.

14-) Lamın ince yayma yapılan yüzüne hastanın adı ve yaymanın yapıldığı tarih kurşun kalem kullanılarak yazılır. Böylece boyanma sırasında yanlış tarafın boyanması önlenir

15-) Enfekte atıklar imha edilir.

16-) Eldiven çıkarılır ve eller güzelce yıkanır.

Not: İnce yayma preparatı sıtma hastalığının tanısı için kullanılır ve sıtma bildirimi zorunlu bir hastalıktır. Sıtma parazitleri eritrositler içinde bulunduğundan eritrositler üzerinde görülebilecek kandan veya boyamadan kaynaklanan yabancı cisimlerle karıştırılmamalıdır. İnce yaymanın incelemesi eritrositleri bir tabaka halinde lama yaydığından dolayı kolaydır.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>