İnaloğulları ve Mengücekler Hakkında Bilgi

SALTUKLULAR İnaloğulları ve Mengücekler Hakkında Bilgi

Mengücekler (1072-1228)
Alp Arslan?ın komutanlarından emir
Mengücek, Erzincan ve Kemah çevresini fethederek bu devletin temelini
atmıştır. Beylik hakkındaki ilk bilgiler oğlu İshak zamanında başlar
(1118-1142). Danişmentlilerin hâkimiyetini tanıyan İshak?ın ölümünden
sonra devlet iki kola ayrıldı (1142). Oğullarından Davud Erzincan ve
Kemah?a; Süleyman ise Divriği?ye hakim oldu.
1-Erzincan-Kemah Kolu; Şebinkarahisar?ı da içine alan bu kol, Alaaddin Keykubad tarafından ortadan kaldırıldı (1228).
2- Divriği Kolu: Bu kol hakkında fazla bir bilgi olmamakla birlikte,
1250 yılına kadar Selçuklu hâkimiyeti altında varlığını sürdürdüğü
bilinmektedir.Mengücekler zamanında özellikle Erzincan ve Divriği birer
kültür ve ticaret merkezi durumuna gelmiştir.
İnaloğulları (1103-1183)
Diyarbakır ve çevresinde kurulmuştur.
Suriye Selçuklu meliki tarafından Amid (Diyarbakır) valiliğine getirilen
Tuğ Tegin, Haçlılarla mücadele için ayrıldığı şehri Türk beğlerinden
İnal?a vermişti. İnal Bey 1103?de Amid?de kendi hükûmetini kurdu.
Yaklaşık 80 yıl süren beylik, Amid?in Selahaddin Eyyubî tarafından ele
geçirilmesiyle sona ermiştir (1183). İnaloğulları, Amid?de(Diyarbakır)
birçok eser bırakmıştır. Onlar zamanında şehirde 40 bin ciltlik bir
kütüphane kurulmuştur.
Osmanl%C4%B1Ok%C3%A7usu İnaloğulları ve Mengücekler Hakkında Bilgi
   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>