Dinimiz İslam

İman İle İlgili Sahih Hadisler

Sahih Hadisler

İman İle İlgili Sahih Hadisler

*İbni Ömer (r.a.): “Resulullah (s.a.v.), ensardan bir kimsenin yanından geçti. Bu kimse utangaçlığı konusunda kardeşine birtakım öğütler veriyordu. Resulullah (s.a.v.): “Onu kendi haline bırak. Şüphesiz utanma (haya) imandan kaynaklanır” buyurdu” demiştir.

Utanma iki kısımdır: psikolojik olarak utanma ile imanın vermiş olduğu günahlara karşı çekingenlik duygusu olan utanma yani haya. Hadisimizde sözü edilen imandan kaynaklanan çekinme duygusudur. Kendilerinde bu duygu, olmayan kimseler günahlara karşı cesaretlidir. Hayası olmayanlarda iman zafiyetinin olduğu düşünülür. Haya, peygamberlik mirasıdır, iman belirtisidir. İnsanları kötülükten alıkor. Utanma duygusuna sahip olmayan kimseler günaha karşı çekingen olmazlar. Sağlıklı bir toplum için utanma duygusuna sahip insanlar yetiştirme gereği vardır.

*İbni Ömer (r.a.)’dan Resulullah (s.a.v.): “Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şahitlik etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermelerine kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Eğer bunları yaparlarsa benim elimden mallarını ve kanlarını korumuş olurlar. İslam’ın koyduğu haklar bunun dışındadır. Diğer (görünmeyen) konularda ise hesapları Allah’a aittir.” buyurmuştur.

*Ebu Hureyre (r.a.) anlatır: “Resulullah (s.a.v.)’e “Hangi amelin daha değerli olduğu” soruldu: “Allah ve Resul’üne iman etmek” buyurdu: “Sonra hangisi?” denildi: “Allah yolunda cihad” buyurdu: “Sonra hangisi?” denildi: “Kabul olunmuş Hac” buyurdu.

Hadiste hangi insanın daha üstün olduğu sorulmuştur. Efendimiz (s.a.v.) bu tür sorulara değiik cevaplar vermiştir. Cevapların değişik olmasının nedeni, soru soranın durumunun, sorduğu ortamın ve zamanın değişik olmasından kaynaklanmış olabilir. Burada göz önünde bulunudurulması gereken bir diğer husus ise değer ifadelerinin tahsis ifade etmediğidir. Bir şeyin en değerli, en üstün, en hayırlı olması onun en değerlilerden, en üstünlerden, en hayırlılardan biri olduğunu belirtir. Tıpkı Ali en akıllı kimsedir, sözünde olduğu gibi. Bu ifadede Ali’nin dışında en akıllı başka bir kimsenin bulunmadığı değil, en akıllılar içerisinde Ali’nin de bulunduğu anlaşılır.

Buhari Hadisleri

*Sa’d b. Ebi Vakkas (r.a.) anlatır: “Resulullah (s.a.v.) birtakım kimselere bazı hediyeler dağıttığı, ama içlerinden benim en çok beğenimi kazanmış bir kimseye vermedi, ben de oturuyordum: “Ey Allah’ın Resul’ü falan kimseye neden vermedin? Vallahi ben onun da Mümin olduğu görüşündeyim.” dedim. o da: “Müslüman de!” buyurdu. Biraz sustum bu kişi hakkındaki bildiğim kanaat ağır bastı, söylediğimi tekrarladım: “Ey Allah’ın Resul’ü falan kimseye niye vermedin? Vallahi ben onun da Mümin olduğı görüşündeyim.” dedim. O da: “Müslüman de!” buyurdu. Sonra tekrar bu kişi hakkındaki bildiğim kanaat ağır bastı, yine söylediğimi tekrarladım. Resulullah (s.a.v.) verdiği cevabı tekrarladı sonra da: “Ey Sa’d Ben, kendisinin dışındakileri ondan daha çok sevdiğim halde sırf, Allah onu cehenneme yüzüstü sürüklemesin diye bir kimseye hediye verebilirim” buyurdu.

*İbni Abbas (r.a.): “Resulullah (s.a.v.): “Bana cehennem gösterildi, bir de baktım ki cehennemlikleri çoğu kadınlardı. Onlar nankörlük eder/ küfrederler” buyurdu. Kendisine: “Allah’a karşı mı nankörlük ederler/ küfrederler?” denildi. O da : “Kocaya karşı nankörlük ederler/ küfrederler, iyiliği inkar ederler. Eğer onlardan birisine bir ömür boyu iyilik etsen sonra da senden (hoşlanmadıkları) bir şey görse: “Senden asla iyilik görmedim.” der. “buyurdu” demiştir.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>