Dinimiz İslam

İman İle İlgili Buhari Hadisleri

İman Hadisleri

İman İle İlgili Buhari Hadisleri

*İbni Ömer (r.a.), Resulullah (s.a.v.): “İslam beş temel üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olmadığına Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekatı, haccı ve ramazan orucunu yerine getirmektir.” buyurdu demiştir.

Bu hadiste de yüce dinimizin üzerinde kurulduğu temelleri öğrenmekteyiz. İslam dini beş esas üzerine kurulmuştur. Yukarıdaki esaslar olmadan din ayakta duramaz. Namaz, oruç, zekat ve hac gibi amellerden biri eksik olursa islam binasının temelleri eksik olur. Bu esaslar islam dininin tamamı değil, temelleridir. İslam binasının temelleri dışında diğer bölümleri de vardır.

*Ebu Hureyre (r.a.)’dan Hz. Peygamber (s.a.v.): “İman altmış küsür şubedir. Haya da imandan bir şubedir.” buyurmuştur.

Hadiste sözü edilen imanın şubelerinden maksat, imanın amel olarak hayattaki tezahürleridir. Hadisin diğer bir kısım rivayetlerinde yetmiş küsür ifadesi vardır.

*Abdullah b. Amr (r.a.)’dan Peygamber (s.a.v.): “Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu / kurtulduğu kimsedir, muhacir de, Allah’ın yasakladığı şeyleri bırakan kimsedir.” buyurmuştur.

Muhacirin anlam, bir yeri veya bir şeyi terk eden, bırakan demektir.

*Ebu Musa (r.a.) anlatır: “Ey Allah’ın Rasülü, hangi müslüman en üstündür?” dediler. O da: “Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu / kurtulduğu kimsedir.” buyurdu.

*Abdullah b. Amr (r.a.) anlatır: ” Bir kimse Hz. Peygamber (s.a.v.)’e hangi islam (davranışı) en hayırlıdır?” diye sordu. O da: ” Yemek yedirmen, tanıdığına da tanımadığına da selam vermendir” buyurdu.

*Enes (r.a.)’dan Hz Peygamber (s.a.v.): “Sizden biriniz, kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe (tam bir şekilde) iman etmiş olamaz” buyurmuştur.

*Ebu Hureyre (r.a.)’dan Resulullah (s.a.v.): “Canımı elinde tutana yemin olsun ki sizden biriniz, ben ona babasından ve çocuğundan daha sevimli olmadıkça (tam bir şekilde) iman etmiş olamaz” buyurmuştur.

*Enes (r.a.),  Hz. Peygamber (s.a.v.): ” Sizden biriniz, ben kendisine babasından, çocuğundan ve tüm insanlardan daha sevimli olmadıkça (tam bir şekilde) iman etmiş olamaz.” buyurdu demiştir.

* Enes (r.a.)’dan Hz. Peygamber (s.a.v.): ” Üç şey vardır ki, kimde bulunursa imanın tadını bulur: Allah ve Resulünün, kendisine başklarından daha sevimli olması, bir kimseyi sadece Allah için sevmesi, tekrar küfre dönmeyi tıpkı ateşe atılmayı istemediği gibi istememesidir” buyurmuştur.

Sahih-i Buhari İman Bölümü

*Enes (r.a.)’dan Hz. Peygamber (s.a.v.): “İmanın belirtisi ensarı sevmek, münafıklığın belirtisi ensara kızmaktır.”  buyurmuştur.

Ensarı sevmekten maksat, Hz. Peygamber (s.22a.v.) dönemindeki Medine’de bulunan ve kendisine kucak açıp yardım eden o dönemdeki müslümanları sevmek anlamına geldiği gibi, İslam’a yardım eden kimseleri sevmek anlamına da gelebilir.

*Ubade b. es-Samit (r.a.), Bedir savaşına katılmıştır, ayrıca Akabe gecesinde bulunan on iki temsilciden de birisidir. Kendisi şöyle demiştir: “Resulullah (s.a.v.) yanında ashabından bir toplulukla beraber bulunuyordu: “Allah’a hiçbir şeyi şirk koşmayacağınıza, hırsızlık yapmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, çocuklarınızı öldürmeyeceğinize, kendiliğinizden uyduracağınız hiçbir yalanla kimseye iftira etmeyeceğinize, dinin güzel gördüğü konularda (marufta) bana karşı gelmeyeceğinize dair bana biat ediniz. Kim bunları yerine getirirse bunun karşılığı Allah’tandır. Kim de bu şeylerden dolayı dünyada bir cezaya uğrarsa, bu da kendisi için günahlarına bağışlanma olur. Kim de bu günahlardan birini işler Allah da günahını gizlemiş ise bunun durumu Allah’a kalmıştır dilerse bağışlar, dilerse cezalandırır.” buyurdu. Biz de bu şartlar üzere biat ettik.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>