Sağlık Köşesi

İdrar Örnekleri Alınması Detaylı Anlatım

 

Orta İdrar Örneği Alınması:

İdrar yolu enfeksiyonlarının tanısında en sık kullanılan yöntem, üretra çevresi temiz sonrası alınan orta idrardır. Varsa patojen bakterilerin yeterli konsantrasyona ulaşabilmeleri nedeniyle sabah ilk idrarı olması tercih edilir. Eğer bu mümkün değilse mesaneden en az 4 saat beklemiş idrar alınmalı, daha kısa süre bekleyen örnekler kabul edilmemelidir.Uygun materyalin verilebilmesi için hastanın işbirliği çok önemlidir. Bu nedenle özellikle kadın hastalara temizliğin nasıl yapılacağı ayrıntılı olarak anlatılmalıdır. Çeşitli nedenlerle anlayamayan hastalar için yardımcı bir personelin hastaya yapacağı işleri adım adım anlatması gerekebilir.

Kadınlarda İdrar Örneğinin Alınması:

İç çamaşırlar çıkarılarak ve dizler birbirinden mümkün olduğunca uzak tutularak rahat bir şekilde tuvalete oturulur. Bir el yardımıyla labiumlar açılır ve işlem sonuna kadar bu şekilde tutulur. 3-4 steril pet ile üretra çevresi alan ve perine önden arkaya doğru önce sabunlu suyla yıkanır, ardından steril su ile durulanarak kurulanır. Her bir per bir kez kullanılmalıdır. İdrarın ilk birkaç ml’si dışarı yapıldıktan sonra steril, geniş ağızlı ve burgulu kapaklı bir kaba orta idrar yapılarak kapak kapatılır. Bu işlem sırasında hastanın kabın iç yüzüne ellememesi gerektiği söylenmelidir.

Erkeklerde İdrar Örneğinin Alınması:

Kadınlara nazaran daha kolay ve kontamisyon açısından daha az risklidir. Bu nedenle üretranın sabunlu su ile temizlenmesi şart değildir. Materyal verilmesinden hemen önce steril su ile yapılacak temizlik ve yine orta idrarın kaba alınması genellikle yeterlidir.

 

 

Bebeklerde İdrar Örneğini Alınması:

Zor olabilmektedir. Bu amaçla bebeklerin genital organları sabunlu su ile yıkanır, steril su ile durulandıktan ve steril pet ile kurulandıktan sonra erkek ve kız çocuklar için ayrı ayrı hazırlanmış, ağız kısımları yapışkan steril idrar torbaları yapıştırılır. Çocuğun idrar yapması sürekli olarak gözlenir ve idrar yapar yapmaz torba hemen alınarak laboratuvara gönderilir.

İdrar örnekleri alındıktan en geç iki saat içinde laboratuvara gönderilmeli ve kültürü yapılmalıdır. Eğer hemen gönderilemiyorsa +4 derecede en fazla birkaç saat bekletilebilir.

Sonda İle İdrar Alınması:

Kateter ile idrar alımundan yüksek iatrojenik enfeksiyon riski nedeniyle mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. eğer orta idrar alınması mümkün değilse aseptik koşullara çok dikkat edilerek kullanılabilir. Bu yöntemde de kateterden gelen ilk idrarın ilk birkaç damlası kateterin ucu ile üretradan taşınan bakterilerin eliminasyonu için dışarı atılmalı, sonraki idrar steril kaplara alınmalıdır. Sürekli kateteri olan hastalardan ise yüzey dezenfekte edildikten sonra sondaya enjektör ile girilerek örnek alınabilir. Kateter torbalarından uzun süre bekleme sonucu bol bakteri üremesi olacağından örnek alınmamalıdır. Foley uçları da üretral flora ile kontaminasyon(kirlenme) nedeniyle kültür için uygun değildir.

Suprapubik aspirasyon:

Genellikle yenidoğanlar, çok küçük çocuklar veya nadiren klinik olarak idrar yolu enfeksiyonu bulguları olmasına karşın, orta akım ile idrar alınamayan erişkinler için kullanılır. Uygun şekilde sterilize edildikten sonra Symphysis pubis üzerinden bir ponksiyon iğnesi ile girilerek idrar aspire edilir. Örnek steril kaplara konularak derhal laboratuvara ulaştırılmalıdır.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>