İbrahim Abay ve Yunus Nadi Abalıoğlu Hayatları Hakkında Kısa Bilgi

İbrahim Abay
ibrahimabay612x300 İbrahim Abay ve Yunus Nadi Abalıoğlu Hayatları Hakkında Kısa Bilgi
(1845 Semipalat – 1904 ?)
Kazak şairi.Babası, Kazak boylarının beyi Kunanbay’dır.Medrese eğitimi gördü, dahasonra Rus okullarında okudu.1880’de Semipalat iline sürülen devrimci Rus aydınlarından etkilenerek Rus edebiyatını, batının sanat ve felsefe akımlarını inceledi.Halkın sorunlarını,yaşadığı dönemin siyasal kavgalarını şiirleştirdi.Rus klasiklerinden bazılarını Kazakçaya çevirdi. Dilde ve nazım özelliklerinde halk geleneğine uydu.İnce anlam farklarını ve anlatılması güç fikirleri bu dille söyleyerek, Kazak halk dilinin gelişmesine katkıda bulundu.

Yunus Nadi Abalıoğlu
%name İbrahim Abay ve Yunus Nadi Abalıoğlu Hayatları Hakkında Kısa Bilgi
(1880 Fethiye – 1945 İsviçre)
Gazeteci ve siyaset adamı. 20 yaşında Malumat gazetesinde yazmaya başladı.1901 yılında istibdata karşı dernek kurma suçundan hapse mahkum edildi.Cezası bitince İstanbul’da İkdam ve Tasviri Efkar gazetelerinde yazdı.İttihat ve Terakki’nin yayın organı olan Rumeli gazetesinin başyazarı oldu.1918’de Yeni Gün gazetesini kurdu.Kurtuluş Savaşı sırasında matbaasını Ankara’ya taşıdı.TBMM’nin birinci döneminde Muğla milletvekili seçildi.1924’te İstanbul’da Cumhuriyet gazetesini kurdu.TBMM’nin altıncı döneminin sonuna kadar milletvekilliği yaptı.Önemli yapıtları arasında “İhlal ve İnkılab-ı Osmani”,”Ankara’nın İlk Günleri” ve “Birinci Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı ve İsyanlar” sayılabilir.

    Makale Yazarı: Duslerkulup

Sizde yorum yazabilirsiniz...