Dinimiz İslam

Hz. Zekeriya Peygamber’in Yaşamı ve Mucizleri

zekeriyya aleyhisselam

Hz. Zekeriyya Peygamberin hayatı:

Kur’ân’da adı geçen peygamberlerden birisidir. Soyu Dâvud (a.s)’a dayanmaktadır. Kendisinin marangoz olduğu konusunda Peygamber Efendimiz’in işareti vardır.” O’nun elinin emeği ile geçinen bir sanat ehli olduğunu haber vermiştir.” Eşi kısır olan Zekeriyya aleyhisselamın Rabb’ine dua etmesi ile kendisine Yahya isminde bir çocuk müjdelenmiştir. Musa aleyhisselamın getirdiği dînin emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etti. Kavmi tarafından şehit edildi.

Zekeriyya Aleyhisselam’ın mucizeleri:

1 . Kalemleri , bizzat kendine Tevrat’ı yazardı . Zekeriyya aleyhisselam Beyt belediye i Makdis’te maiyyetinde yetmiş birey meydana geldiği takdirde Tevrat yazarlardı . Yahudilerin biri gelip; ” Hak peygamber olsaydın , elinde Tevrat yazmağa muhtaç olmazdın; sen de elinle yazıyorsun , emrindekilerle aranızda hiçbir farklılık görmüyorum . ” diye sohbet etti . Hazret belediye i Zekeriyya bu söze çok üzüldü ve meraklandı . Cebrâil aleyhisselam gelip: ” Ey Zekeriyya , buradan kalkınız! Kaleminize emr ediniz , bizzat kendine yazsın! ” diye konuştu . Zekeriyya kalkıp , emr edince , kalem istenen şeyi yazmaya başladı . O saatte kalem on 2 sûre yazdı . Bu mucize ile pekçok kimse îmân etti .

2 . Zekeriyya aleyhisselam hazret belediye i Meryem’i terbiyesi altına aldığı zamanı , yazılması lâzım iştirak eden kefâletnâmeyi , kalemsiz , hokkasız yazmışlardır .

3 . Kur’ân belediye ı kerîmde bildirildiği benzeri , Zekeriyya aleyhisselam ve Beyt belediye i Kutsal hademe ve kayyimlerinden yirmi dokuz birey aralarında hazret belediye i Meryem’in kefâleti ile ilgili ortaya çıkan anlaşmazlık üst kısmına her biri bizzat kalemini Ürdün suyuna atmışlarken , tek Zekeriyya aleyhisselamın kalemi suyun üstünde dikilmiş kalmıştır .

4 . Ağaçlar , Zekeriyya aleyhisselamla konuşurlardı . Yahudilerden bir tâife kendisini şehit etmek üzere araştırırlarken , kendileri de onlardan kaçtığı zaman , bir ağaç; ” Ey Allah’ın peygamberi , gel bende gizlen seni ben muhâfaza ederim ” diye dile gelmişti .

5 . Zekeriyya aleyhisselam su üstünde yürür ve mübârek ayakları ıslanmazdı . Bizzat amaçlı suda yürümekle , karada yürümek aralarında farklılık yoktu .

6 . Zekeriyya aleyhisselamdan mucize istendiği zamanda , yakınındaki ağaçlara mübârek eliyle işâret etmiş , anında ağaçlar , köklerinden kopup , önlerine gelip kalmışlardır .

Duslerkulup

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>