Hücre İncinmesi Hakkında Bilgi

böbrek infarktusu Hücre İncinmesi Hakkında Bilgi

(Yukardaki resim böbrek infarktusuna aittir)

HÜCRE İNCİNMESİ

I.Nekroz tipleri

1.Koagülasyon

2.Likefaksiyon

3.Kazeifikasyon

4.Yağ nekrozu

II.Hücre içi madde birikimleri

1.Yağlanma

2.Hemosiderozis

III.Adaptasyon bulguları

1.Atrofi

2.Hipertrofi

3.Hiperplazi

4.Metaplazi

Koagülasyon nekrozu:

Neden: Terminal arterlerle kanlanan solid organlarda damar tıkanması ve dolaşımın kesilmesine bağlı

Patogenez: Proteinlerin pıhtılaşması Örnek: Böbrek, dalak infarktusu

Makroskopik özellikler: Tepesi tıkanan damarı gösteren üçgen şeklinde soluk ve sert bir doku alanıdır.

Mikroskopik bulgular:Dokuyu oluşturan hücreler pembe homojen bir kitleye dönüşür. Nükleuslar kaybolmuştur. Doku iskeleti bozulmamıştır. Nekrotik alanda zemindeki yapıyı seçebiliriz. Yangı hücresi ve erime görülmez.

Likefaksiyon nekrozu: Nekroz kan dolaşımının kesilmesi (beyin infarktusu) ya da enfeksiyona (abse) bağlı olabilir. Nekrotik dokuda enzimlerin etkisiyle erime ve dağılma vardır. Enzimler, beyin infarktusunda glia hücrelerinden, absede ise polimorf nüveli lökositlerden kaynaklanır.

Kazeifikasyon nekrozu: 

Neden: (en sık) tüberküloz

Doku kolay parçalanabilir sarı-beyaz renkli peynire benzer bir görünüm kazanır. Pıhtılaşma yanısıra erime vardır. Pembe granüler görünümlü materyal çevresinde epiteloid histiyositler ve Langhans tipi dev hücrelerini içeren tüberküloza özgü granülomatöz yangı görülür.

Enzimatik Yağ Nekrozu: Pankreas enzimlerinin etkisiyle çevre yağ dokusunda oluşur. Yağ asitlerinin sabunlaşması ve kalsiyum çökmesi nedeniyle makroskopik olarak beyaz damlacıklar halinde görülür. Diğer pankreas enzimleri(proteazlar) dokuları ve bu arada damar duvarlarını hasara uğratarak kanamaya neden olabilir.

Hemosiderozis:  Karaciğer parankim hücreleri ve Kupffer hücrelerinde hemosiderin birikimi.

Adaptasyon bulguları:

  • Atrofi
  • Hipertrofi
  • Hiperplazi
  • Metaplazi

(Aşağıdaki resim böbrek tüberkülozuna ait bir görünümdür)

böbrek tüberkülozu Hücre İncinmesi Hakkında Bilgi

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>