Sağlık Köşesi

Hipertansiyon Hakkında Geniş Bilgi

hipertansiyon

Hipertansiyon Hakkında Geniş Bilgi

Kalbin kasılması sırasında damarlara yaptığı basınca SİSTOLİK KAN BASINCI (büyük tansiyon) denir. Kalp kasıldıktan sonra içine tekrar kanın dolabilmesi için gevşer ve damarlardaki basınç düşer, bu sırada ölçülen basınca ise DİYASTOLİK KAN BASINCI (küçük tansiyon) denir.  SKB nın 140 mmHg ve/veya DKB nın 90 mmHg ’ nın üzerinde olmasına HİPERTANSİYON denir.

ETİYOLOJİK SINIFLANDIRMA

1.Primer hipertansiyon

2.Sekonder hipertansiyon

a.İntrensek böbrek hastalığı

b.Renovasküler nedenler

c.Endokrin nedenler

d.İlaçlar

e.Diğer nedenler

HİPERTANSİYONUN  EPİDEMİYOLOJİSİ

Yaşlandıkça görülme sıklığı artar. Ailesinde hipertansiyon öyküsü olanlarda daha sık görülür. Kilo fazlalığı olanlarda olmayanlara göre iki kat daha sıktır (genç hastaların 1/3’ü obez). Diyabetes mellitusa genellikle hipertansiyon eşlik eder. Fiziksel aktivitenin azlığı hipertansiyon riskini artırır. Diyet ile (özellikle tuz kullanımı) hipertansiyon arasında önemli bir ilişki vardır. Alkol ve sigara kullanımı hipertansiyon riskini artırır. Psikososyal etkenler başlı başına büyük önem taşır. Kan basıncı kalp debisi ile periferik direncin çarpımından elde edilir.

HİPERTANSİYON NEDEN ÖNEMLİDİR ?

 • İnme
 • KAH
 • Kalp yetmezliği
 • Böbrek yetmezliği için önemli bir risk faktörüdür
 • SKB’da 10mmHg artış : KAH riskinde %22 artış

HEDEF ORGAN HASARI

*Kalp: Sol ventrikül hipertrofisi,  Angina / geçirilmiş miyokard infarktüsü, Geçirilmiş koroner revaskülarizasyon, Kalp yetersizliği.

*Beyin: İnme veya geçici iskemik atak ve Demans.

*Kronik böbrek yetersizliği

*Periferik arter hastalığı

*Retinopati

EŞLİK EDEN KLİNİK DURUMLAR

 • Serebrovasküler hastalık

İskemik inme, beyin kanaması, geçici iskemik atak

 • Kalp hastalığı

Miyokard infarktüsü, angina, koroner revaskülarizasyon,   konjestif kalp yetersizliği

 • Böbrek hastalığı

Diyabetik nefropati, böbrek yetersizliği (serum kreatinini erkekte >1.5   mg/dl; kadında >1.4 mg/dl), proteinüri (>300 mg/24 saat)

 • Periferik damar hastalığı
 • İlerlemiş retinopati

Kanama ya da eksüdalar, papilla ödemi

HİPERTANSİF HASTADA İSTENEN TETKİKLER

RUTİN LABORATUVAR TETKİKLERİ

 • İdrar tahlili
 • Tam kan sayımı
 • Biyokimya tetkikleri (AKŞ, Kreatinin, K+, Lipid profili )
 • Kreatinin Klirensi, İdrar dipstick testi
 • EKG

RİSK BELİRLEMESİ İÇİN KULLANILAN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRLERİ

 • Sigara
 • Dislipidemi
 • Diyabet
 • 60 yaş ­
 • Cinsiyet
 • Aile öyküsü

GEREKTİĞİNDE İSTENECEK LABORATUVAR TETKİKLERİ

 • Biyokimya tetkikleri (rutin tetkiklere ilaveten gerekirse endokrinolojik tetkikler, HbA1c )
 • Ekokardiyografi
 • Ultrasonografi (vasküler, renal)

YÜKSEK TANSİYON NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavi amacı: Kan basıncını normal sınırlara getirmek (agressif antihipertansif tedavi), Hedef organ hasarlarını önlemek ve Diğer kardiyovasküler risk faktörleri ile mücadele etmektir.

 • İlaç dışı yöntemler
 • İlaç tedavisi

İLAÇ KULLANIMI DIŞINDA NELER YAPILABİLİR?

 • Aşırı kiloların verilmesi gereklidir.
 • Tuz alımı kısıtlanmalıdır.
 • Sigara ve alkol bırakılmalıdır.
 • Düzenli egzersizler yapılmalıdır.
 • Mümkünse stresden uzak kalınmalıdır.
 • Bir ay s0nra olgu yeniden değerlendirilir.

ANTİHİPERTANSİFLER

1.Diüretikler

2.Beta blokerler

3.Kalsiyum kanal blokerleri

4.Anjiyotensin konverting enzim inhibitörleri

5.Anjiyotensin reseptör blokerleri

6.Renin inhibitörleri

7.Alfa blokerler

8.Diğerleri

 

periferik direnç

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>