Hemoliz Deneyi Nasıl Yapılır?

Hemoliz Olayı Hemoliz Deneyi Nasıl Yapılır?

Hemoliz Olayı

Hemoliz Deneyi Nasıl Yapılır?

Öğrenme hedefi: Öğrenci eritrositlerin farklı ajanlarla hemolize uğrayabildiğini gösteren deneyi izlemeli ve sonuçlarını tartışabilmelidir.

Gerekli malzemeler:
* Deney tüpleri
* İzotonik üre çözeltisi
* Eter
* Saf su
* İzotonik NaCl çözeltisi
* Pıhtılaşması önlenmiş kan örneği

Yapılacak işlemler:
1- 4 adet deney tübüne sırasıyla 5’ er ml saf su, izotonik NaCl çözeltisi, izotonik üre çözeltisi, eter konur.
2- Tüplerin üzerine pıhtılaşması önlenmiş kan örneğinden damlalık yardımı ile 2’ şer damla kan damlatılır.
3- Tüpler alt üst edilerek karıştırılır ve 1-2 dakika beklenir.
4- Tüplerdeki görünüm incelenir. Hemoliz olan tüplerde kan saydamlaşır ve ışığı geçirir.
5- Hangi tüpte hemolizin olduğu veya olmadığı nedenleri ile tartışılır.

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>