Heller Deneyi Nasıl Yapılır?

orjs6q Heller Deneyi Nasıl Yapılır?
Heller Deneyi:
Amaç: Örnekteki protein varlığının nitrik asid (HNO3) ile ortaya çıkarılması hedeflenmiştir

Materyal: Örnek çözelti, Konsantre HNO3

Metod: Bir tüp içerisine bir miktar örnek konur. Tüp eğilerek kenarından HNO3 akıtılır. Nitrik asidin yoğunluğu çözeltiden fazla olduğundan dipte toplanır ve iki faz arasında beyaz bir bulanıklık ya da beyaz bir halka oluşumu gözlenir.

Sonuç ve Tartışma: Nitrik asid, proteinlerle beyaz renkli asid-meta protein (asit albumin) halkasını oluşturur. Proteinlerden başka çözeltide bol miktarda üre ya da ürik asit varsa bunlar da HNO3 ile beyaz renkli bileşik oluşturabilir, ancak üre-nitrat parlak renkli kristalli bir halkadır. Ürat tuzlarının HNO3 ile bileşimi sonucunda oluşan beyaz renkli ürat tuzu ise İki fazın temas yüzeyinde halka meydana getirmez ve çözelti içinde dağılır. Bu tuz ayrıca ısıtma ile kaybolur.

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>