Sağlık Köşesi

Hastadan Örnek Alımıyla İlgili Genel Kurallar

İncelenecek materyal gerçek enfeksiyon bölgesinden alınmalıdır. İncelenecek örneğin komşu doku, organ veya sekresyonlar ile kontaminasyonu engellenmelidir. Örneğin; alt solunum yolu örneği olan balgamın, tükrük ve ağız sekresyonları ile karışması yanlış sonuçlara yol açabilir. Hastalık materyali enfeksiyonun en uygun zamanında ve en uygun yerinden alınmalıdır. Örneğin; tifo hastalığında etken bakteri hastalığın ilk haftasında kanda bulunurken, 2-3. haftalarında dışkı ve idrar ile atılır. Bu nedenle tifo düşünülen hastalarda Salmonella Typhi izolasyonu isteniyorsa erken dönemlerde kan, daha sonraki haftalarda ise dışkı örnekleri incelenmelidir.

Örnek miktarı gerekli tüm incelemelerin uygulanabilmesini sağlayacak kadar yeterli olmalıdır. Örneğin bakteriyel kültür için 10 ml idrar yeterli olmaktayken, özellikle mikobakteri (Tüberküloz) veya mantar kültürü yapılacaksa idrar miktarının 30-40 ml’den daha fazla olması gereklidir. Örnekler mümkün olduğunnca antibiyotik kullanımı öncesinde alınmalıdır. Ancak antibiyotik kullanımı mikrobiyolojik incelemenin yapılmamasını gerektirmez. Zorunlu kalınan durumlarda bir sonraki ilaç dozundan hemen önce örnek alınmalıdır. Örnek alırken uygun malzeme ve toplama kapları kullanılmalıdır. Bakteriyolojik inceleme için her türlü materyal steril kaplara alınmalıdır. Patolojik incelemeler için alınan ve formalin içine konulan materyaller mikrobiyolojik inceleme için uygun değildir. Alınan örnek mümkün olduğu kadar kısa süre içinde ve uygun ortamlarda laboratuvara gönderilmelidir. Beyin omurilik sıvısı (BOS) dışındaki örnekler zorunlu kalınan durumlarda bir süre +4 derecede bekletilebilir. Ancak menejitlere en sık etken olan bakterilerin soğuğa çok duyarlı olmaları nedeniyle örneğin hemen laboratuvara ulaştırılması gereklidir. Sürüntü örneklerinin alınmasında en çok eküvyonlar kullanılır. Boğaz sürüntülerinde aranan bakteri olan Streptococcus Pyogenes’in etkilenmemesi nedeniyle eküvyonun kuruması bir sorun yaratmaz, hatta diğer bakterileri baskılar. Bu nedenle boğaz sürüntüsü örnekleri kuru ve steril tüpler içinde laboratuvara gönderilmelidir. Diğer tüm örnekler ise bakterinin ölümünü ve kurumayı engelleyecek bir transport besi yerinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Pratikte en çok kullanılan transport besi yeri Stuart’tır. Bu besiyerinde birçok bakteri 24-120 saat arası canlı kalabilir.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>