Hamidiye Kruvazörü İle İlgili Genişçe Bilgi

Mecidiye1911Selanik Hamidiye Kruvazörü İle İlgili Genişçe Bilgi

I. Dünya Savaşı ve mütareke yıllarında Türk donanmasının ünlü gemisi. Sultan II. Abdülhamit zamanında İngiltere’den satın alındı. 3.805 ton ağırlığında, 22,2 mil hız yapabilen kruvazör, 1908 yılından sonra Osmanlı donanmasında önemli görevler gördü. Sisam Adası’nda çıkan isyanın bastırılmasında önemli roller aldı. 31 Mart Olayı’nda Hareket Ordusu’na katılan donanma birlikleri arasındaydı. Akdeniz Donanma Tatbikatı’nda bulundu.

small hamidiye Hamidiye Kruvazörü İle İlgili Genişçe Bilgi

Balkan Savaşı sırasında Bulgarlara karşı kullanıldı. Karadeniz’de bulunduğu bir sıra Bulgar torpidoları tarafından yaralandı. Onarım gördükten sonra Yunan limanlarının bombalanmasında kullanıldı. Mondros Mütarekesi’nden sonra Haliç’e alındı. Cumhuriyet’in ilânından sonra, kumandan gemisi göreviyle önem kazandı. 1964 yılında hurdaya çıkarıldı.

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>