Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kimlere Yapılır?

7767 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kimlere Yapılır?
Değerli duslerkulup takipçimiz, güvenlik soruşturması kime yapılır diye sorulmaktadır son zamanlarda. Biliyorsunuz ki birçok alım yapılıyor son zamanlarda devletimiz tarafından. Yapılan alımların hepsinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmaktadır. Bunun temel amacı güvenlik açısından sicilinin kirli bir geçmişe sahip olup olmadığının tespitidir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından devlete memur olacak kişiler sıkı bir inceleme ve elekten geçerler.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kimlere Yapılır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesine eklenen hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yürütülmüş olmak şartıyla” şeklindeki madde ile tüm alınacak kamuya göreve başlayacak kişilere güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır.Güvenlik soruşturması; kişilerin bir terör örgütüyle bağının bulunması, ahlaki bozukluğunun bulunması gibi olası durumların tespiti amacıyla yapılan soruşturmadır.
milli istihbarat teskilatc4b1 mit logo Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kimlere Yapılır?
Güvenlik Soruşturması:

1-)Yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının,

2-)Ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin değerlendirilmesi

Arşiv Araştırması:

1-)Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının,

2-)Kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği olup olmadığının

3-)Adli sicil kaydının olup olmadığının

4-)Hakkında herhangi bir tahdit(sınırlama) olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasıdır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu Nasıl Doldurulur?

Güvenlik araştırma formu doldurulurken bilgisayar ortamında doldurulması istenmektedir. Özel olarak belirtilirse not alınacaktır fakat genelde kurumlar bilgisayar ortamında doldurulmasını ve çıktı alınmasını talep eder.

-Adınızı, varsa ikinci adınızı ve soyadınızı kısaltma yapmadan doldurmalısınız.

-Vatandaşı olduğunuz ülkeyi yazmalısınız.

-Doğum tarihinizi gün ay yıl olarak,

-Kimliğinizdeki Medeni Hali, Dini, Veriliş Sebebi, Kayıtlı Olduğu Nüf. müdürlüğünü,

-İkamet adresiniz, Terhis olan adaylar şu anda oturduğu adresi kısaltma yapmadan, mahalle, sokak, cadde, kapı numarası, il ve ilçe belirterek yazacaklardır. Halen asker olan adaylar sivilde oturduğu adresini, adresin asgari 3 (üç) ay boyunca değişmeyecek olması ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması önemlidir. Ayrıca birlik, kışla, orduevi ve askeri gazino vb. adresleri yazmayınız.

-Daimi adresiniz, Halen oturduğunuz adresle aynı ise halen oturduğunuz adresin aynısını yazmanız uygun olacaktır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Form Örneği

güvenlik araştırma formu Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kimlere Yapılır?

duslerkulup indirme linki 2 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kimlere Yapılır?

Zabit Katibi Guvenlik Sorusturma Formu

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>