Sağlık Köşesi

Göz Tümörleri Hakkında Bilgi

göz anatomisi

Göz Tümörleri Hakkında Bilgi

Konjonktiva Tümörleri

  • Skuamöz hücreli karsinoma insitu (Bowen)
  • Skuamöz hücreli karsinom
  • Mukoepidermoid karsinom
  • Malign melanom

Uveal Melanomlar: İntraokuler maligniteler içinde en sık görülenidir. Deri dışı MM görülme insidansı: 100000’de 0,7’dir. Deri dışı MM’ların %80’ini oküler MM oluşturur. İris,silier cisim,koroid,göz kapağı ve konjonktivada görülür. Büyük kısmı posterior koroidten köken alır. Beyaz ırkta siyah ırka göre 8 kat fazla görülür.

Spindle A melanomlar: Silier cisim ve koroidal melanomların %5’idir. Hastaların % 8’i 15 yıl içinde ex olur. Dar sitoplazmalı küçük iğsi hücreler ve nukleolus belirgin değil.

Spindle B melanomlar: Silier cisim ve koroidal melanomların %40’ıdır. Hastaların %15’i 15 yıl içinde ex olur. Belirgin iğsi nukleuslu ve nukleoluslu hücreler içerirler.

Epiteloid melanom: Silier cisim ve koroidal melanomların %3’üdür. Hastaların %72’si 15 yıl içinde ex olur. Geniş pembe sitoplazmalı geniş yuvarlak hücrelerdir.

Miks hücreli melanom: Spindle B ve epiteloid hücreli karışımıdır. Silier cisim ve koroidal melanomların %45’idir. Hastaların %60’ı 15 yıl içinde ex olur.

Nekrotik melanom: %7’sini oluşturur ve prognozu mikst tipe benzer.

İğ hücreli melanom: %45’ini oluşturur. Prognozu iyidir. %73’ü 15 yıl yaşar.

İğ hücreli dışı melanom:  %55’ini oluşturur. Prognozu kötüdür. %35’i 15 yıl yaşar.

Prognostik Parametreler: Hücre tipi, En geniş boyut (8mm’den büyük ise olumsuz), Sklera invazyonu, Mitotik aktivite ve Metastaz (En sık karaciğer)’dır.

Retinoblastom: Çocukluk çağının en sık malign göz tümörüdür. Yenidoğan – 15 yaş kanser ölümlerinin %1’idir. %90 olgu tanı konduğunda 7 yaşından küçük olurlar. Göz dışına yayılmış ise ölümcüldür.  RB supressör gendeki defekt zemininde gelişir. Mutant RB alleli otozomal dominant geçişlidir. Herediter olguların çoğunda yeni mutasyon var. Herediter olgularda bilateral tümör görülür. Herediter olgularda, çocukluk çağında RB, ilerleyen yıllarda osteosarkom gelişebilir. Non-Herediter olgularda (tüm olguların %65’i) mutasyon somatik veya prekürsör hücrede olur. Non-Herediter olgularda tümör tek taraflı ve ilerleyen yıllarda başka tm gelişme riski yoktur. RB retinadaki nöroepitelyal hücrelerden köken alır. Nodüler gelişim – satellit nodül oluşur. Flexner-Wintersteiner rozetleri görülür. Homer-Wright rozetleri de görülebilir. Koroidal damarlar veya optik sinir boyunca yayılır. Ekstraoküler yayılım – lenf nodu metastazı olabilmektedir. Uzak met – SSS, kafatası kemikleri, distal kemikler ve lenf noduna olur. Tanı konduğunda ekstraokuler yayılım olan olgularda prognoz kötüdür.

Optik sinir tümörleri

  • Optik gliom (sıklıkla pilositik astrositom tip)
  • Orbital meningiom
retinoblastom

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>