Göğüs Boşluğu Venleri Tıbbi Anatomi

Vena Cava Superior Göğüs Boşluğu Venleri Tıbbi Anatomi

Vena Cava Superior

Göğüs Boşluğu Venleri Tıbbi Anatomi

1.) V. cava superior:  v. brachiocephalica dextra ve sinistra’nın birleşmesi ile oluşur, sağ atrium’a açılır.

2.) V. brachiocephalica: V. subclavia ve v. jugularis interna’nın birleşmesi ile oluşur, sol taraftaki daha uzundur. Sağ ve sol v.brachiocephalica birleşerek v. cava superior’u oluştururlar.

3. V. azygoz: Sağ v. lumbalis ascendens L1-2 hizasında v. azygoz adını alır. Diaphragma crus dextrum veya hiatus aorticus’tan geçerek, T4 hizasında v. cava superior’a dökülür.

Dalları:

a) vv. intercostales posteriores, subcostalis

b) v. hemizygoz: sol v. lumbalis ascendens’in devamıdır, T9 hizasında azygoz’a açılır.

c) v. hemiazygoz accessoria: 4-8. vv. intercostales posteriores sinistra‘ları alır. T7 hizasında v. azygoz veya v. hemiazygoz’a açılır.

d) vv. bronchiales :sağda azygoz, solda v. intercostalis superior sinistra veya v. hemiazygoz accessoria’ya açılır.

4.) Vv. thoracica internae: A. thoracica interna ile birlikte seyreder, başlangıçta çifttir, 4. kıkırdak kaburga hizasında tek ven olur, sağda ve solda v. brachiocephalica’ya açılırlar.

5.) Vv. thyroidea inferiores: sağ ve solda v. brachiocephalica’ya açılırlar.

6.) V. intercostalis superior dextra ve sinistra: sağ ve solda 2-3(4). interkostal venlerin birleşmesiyle oluşur, sağda v. azygoz’a, solda v. brachiocephalica sinistra’ya (aşağıda v. hemiazygoz accessoria’ya) açılırlar. 1. intercostal ven v. brachiocephalica’ya açılır.

7.) Vv. columnae vertebralis: Plexus venosus vertebralis externus ve internus, vv. basivertebrales,  vv. intervertebrales ve vv. spinales columna vertebralis’in venleridir. Bunlar v. intervertebralis’lere açılırlar.

Cava-caval anastomozlar:

V. cava inferior’un v. renalis’lerin aşağısında bağlanması gerektiği durumlarda kollateral dolaşım

  1. v. vertebralis’ler
  2. v. lumbalis-v. lumbalis ascendens arasındaki anastomoz
  3. v. epigastrica superior ile inferior arasındaki anastomoz
  4. v. thoracica lateralis, v. thoracoepigastrica ve v. epigastrica superficialis arasındaki anastomoz
  5. portal sistemi oluşturan venler arasındaki anastomozlar aracılığı ile sağlanır.
Vena Azygoz Göğüs Boşluğu Venleri Tıbbi Anatomi

Vena Azygoz

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>