Sağlık Köşesi

Göğüs Ağrısına Yaklaşım Hakkında Bilgi

Göğüs Ağrısı

Göğüs Ağrısına Yaklaşım Hakkında Bilgi

Göğüs ağrılarının çok çeşitli sebepleri vardır. Sık görülen nedenler: Anjina pektoris, akut miyokard infarktüsü, ciddi pulmoner hipertansiyon, pulmoner emboli ve infarktüs, pleurit, perikardit, özefagus patolojileri, bilier kolik, kostosternal sendrom, servikal radikülit, kas gerginlikleri. Daha az görülen ama unutlmaması gereken nedenler: spontan pnömotoraks, spontan tansiyonlu pnömotorax, disekan aort anevrizması, Boerhaave sendromu. Diğer nedenler: Diffuz özefagial spazm, peptik ülser, kolesistit, pankreatit, hepatit.

Angina Pectoris: Kısa sürelidir. İstirahatle, nitratlarla, sedatiflerle, oksijen inhalasyonu ile geçer. Angina Pectorisin nonkardiyak ağrılardan ayrılması:

AP: Sıkıştırıcı, bastırıcı, yanıcı, yırtıcı, ağırlık hissi, retrosternal bölgede, tüm göğüse yaygın, sol kolda, sırtta, boyunda, çenede olur.

NonAP: Bıçak saplanır gibi, iğne batar tarzdadır. Hareketle ve solunumla artar. Lokalizedir.

Akut Myokard İnfarktüsü Tanı Kriterleri

Klasik Ağrı: Nitrite yanıtsızdır, angina pektorise göre daha şiddetli ve uzundur.

Atipik Ağrı: Yaşlılarda, diyabetiklerde, kadınlarda, nokta şeklinde, batıcı, nadiren kesici tipte nefes darlığı ile birlikte retrosternal baskı hissi gibi ortaya çıkar.

Ağrısız İnfarktüs: Şuur kaybı, senkop veya ventriküler aritmi ile başvuran hastalarda EKG’deki iskemik değişiklikler ile tanı konur.

Klinik Bulgular: Şiddetli ağrı, bulantı, kusma, terleme, huzursuzluk, nabız bradikardik veya taşikardiktir. VEV ve AEV nedeni ile aritmik nabız görülür. Şokta ise hipotansiyon olur. Ventriküler taşikardi ve ventriküler fibrilasyon olabilir. Asistoli- kardiyak arrest görülebilir.

Aterosklerosis Olmadan Koroner Arter Hastalığı Nedenleri

1-) Arteritis: Poliarteritis Nodoza, Romatoid Arterit, Takayasu Hastalığı, Dissemine Lupus Eritomatosus, Ankilozan Spondilit.

2-) Koroner Arter Travmaları: Laserasyon, Trombosis, İatrojenik, Radyasyon.

3-)Metabolik Hastalıklar veya İntimal Proliferasyona Sebep Olan Hastalıklar: Mukopolisakkaridosis, Homosistinüri, Amilodiosis, Doğum sonrası veya kontraseptifler, radyasyon terapisi, Pseudoxantoma elastikum.

4-) Diğer Mekanizmalar: Koroner Arter Spazmı, Aort diseksiyonu, koroner arter diseksiyonu

5-) Koroner Artere Emboli: İnfektif endokardit, nonbakteriyel trombotik endokardit, mitral valv prolapsusu, pulmoner venden, LV’den LA’dan trombus, Prostetik valv embolisi, kardiyak miksoma, By-pass cerrahisi sırasında, koroner arteriografide paradoxal emboli, papiller fibroelastoma, intrakardiak kataterden trombüs

6-) Kongenital Koroner Arter Anomalileri: Pulmoner arterden çıkan LMC, Valsalvanın anteriorundan çıkan LMC, koroner arterio-venöz fistül, koroner arter anevrizması

7-) Myokarda Yeterli Oksijen Gelmemesi: Aort stenozu, aort yetmezliği, CO yetmezliği, tirotoksikoz, uzamış hipotansiyon.

😎 Trombozis Riskini Arttıran Hematolojik Nedenler: Polystemia vera, trombositozis, Dissemine intravasküler koagülopati, trombositopenik purpura.

9-) Diğer Nedenler: Kokain bağımlıları, myokardial ezilme, normal koroner arterde AMİ, kardiyak kateterizasyon komplikasyonu, X sendromu.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>