Sağlık Köşesi

Göğüs Ağrısı Ayırıcı Tanısı

Damar Tıkanıklığı

Göğüs Ağrısı Ayırıcı Tanısı

Perikardit: Ağrısı plöritiktir. Aniden ortaya çıkar. Konumla ve solunumla, yutkunmakla ve öksürmekle şiddeti artar. Frotman eşlik edebilir. Hepatik konjesyona bağlı sağ hipokondrial ağrı olabilir. EKG’de açıklığı yukarı bakan resiproku olmayan yaygın ST yükselmesi görülür. Daha çok genç hastalarda ortaya çıkar.

Akut Aort Diseksiyonu: Ağrı çok şiddetlidir. Yırtıcı niteliktedir. Sırta, bacaklara, karına yayılır. Sıklıkla hipertansiyon eşlik eder. Ekstremitelerde nabız kaybı saptanır. AMİ’ne özgür EKG değişiklikleri seyrektir.

Pulmoner Emboli: Ağrı plöritiktir. İnspirasyonda ağrıda artma olur. Hemoptizi görülür. Pleura frotmanı duyulabilir. Hasta dispneik ve huzursuzdur. EKG’de sinüzidal taşikardi, nonspesifik ST değişiklikleri, sağ aks deviasyonu ve RBBB izlenebilir.

Ağır Pulmoner Hipertansiyon: Sağ ventriküler iskemiye bağlı angina pektoris, dispne, baş dönmesi, senkop, parasternal kalbin aktivitesinin izlenebilmesi, ikinci kalp sesinin pulmoner komponentinin artması, EKG’de sağ ventriküler hipertrofisi bulguları görülebilir.

Akut Myokarditis: Akut myokard infarktüsü ile uyumlu EKG bulguları ortaya çıkar.

Mitral Valv Prolapsusu: Ağı daha çok istirahatte meydana gelir. Batar tarzda ağrı sıktır. Baş dönmesi, hiperventilasyon, palpitasyon, halsizlik, anksiyete veya depresyon görülür. Senkop, stroke, enfektif endokardit, ritim bozuklukları, konjestif kalp yetmezliği ciddi komplikasyonlarıdır. Kalpte dinlemekle; midsistolik klik ve geç sistolik murmur duyulur. Ekokardiyografi tanı koydurucudur.

Pnömoni: Keskin ve Plöritik ağrı vardır. Ateş, öksürük ve hipoksi beraberdir. Dinlemekle etkilenen lobda solunum sesleri azalmıştır. Raller duyulur. Konsolidasyon belirtileri vardır (bronşiyal solunum sesleri). Akciğer grafisinde pnömoni bulguları tanıyı destekler.

Pnömotoraks: Göğüs ağrısı plöritiktir. Hasta pnömotoraks bölgesini işaret edebilir. Dispne, taşipne, taşikardi görülür. Solunum seslerinde azalma (pnömotorakslı akciğerde) vardır. Akciğer grafisinde; ayrılmış parietal ve visseral plevrayı arasındaki radyolusent hat, kollabe olmuş akciğer ve trakeal deviasyon görülür.

Boerhaave Sendromu: Enseye, göğüse ve karına penetran veya künt travma, üst gastrointestinal bölgeye aletle yapılan travma, yabancı cisime bağlı olarak ortaya çıkan özefagial nekrozis, kostike maruz kalma, spontan veya kusma sonucu oluşan özefagial rüptür görülür.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>