Giardia İntestinalis Hakkında Bilgi

2 2 Giardia İntestinalis Hakkında Bilgi

Giardia İntestinalis kamçılı protozoonlar sınıfında yer alır. Yaşam döngüsü insanlar arasındadır. Kistlerle kontamine su, besin veya ellerle ağız yoluyla alınır ve anüsten trofozoitler dışkı ile atılır ama dış ortama dayanıksızdırlar. Kistler tekrar besin, su veya eller vasıtasıyla döngü sonucu ağızdan alınır ve bu döngü böyle devam edip gider. Sistematikte kistler, trofozoitleri oluşturur. Oluşan trofozoitler çoğalır ve tekrar kist oluştururlar. Giardia İntestinalis tanısı mikroskopi ile dışkı incelemesiyle konulur. Nativ ve lügol ile direkt bakı veya giemsa ve HE ile boyalı inceleme yapılır. Beisyeri, PCR, Enterotest, materyalinde giemsa boya ile boyanarak incelenir. İmmersiyonla X100 büyütmede objektiften bakılarak görülür. Ortalama boyutu 8X15 pikometredir. 2 Adet ön kamçı, 2 adet arka yan kamçı, 2 adet ön yan kamçı, 2 adet arka kamçı, emici disk, 2 adet nükleus (çekirdek) ve orta cisimcikler mikroskopta görülmesi gereken yapılardır.

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>