Eğitim Dünyası

Genler Hakkında Bilgi

nükleotid

Genler Hakkında Bilgi

Canlılarda bilginin temel ünitesi gendir. Replikasyon parental DNA’nın kopyalanarak, kendisine idantik yeni DNA nükleotid dizisi oluşmasıdır. Transkripsiyon DNA’da şifrelenen genetik mesajın bir kısmının tam kesinlikle RNA’ya kopyalanmasıdır. Translasyon ise mRNA’da şifrelenen genetik mesajın ribozomlarda belli bir amino asid dizisi olan polipeptid zincirine çevrilmesidir. Kromozom DNA molekülünün hücre içinde paketlendiği yapılardır. Genom ise hücredeki tüm genlerin ve genler arasındaki DNA bölgelerinin hepsinin bir bütünüdür. Genler polipeptid zincirleri ve mRNA için şifre görevi gören DNA segmentleridir. Fenotip göz rengi gibi görülebilen genlerin belirlediği bir özelliktir.

Mutasyon ise DNA dizesindeki hasarlardır. Bir gen – bir enzim hipotezinde gen olarak adlandırılan bir genetik materyal segmentinin bir enzimi kodlamasıdır. Bir gen bir protein hipotezine göreyse birçok gene enzim olmayan proteinleri de kodladığından hipotez genişletilmiştir. Düzenleyici dizeler bir genin başlangıcını ve sonunu belirleyen sinyalleri sağlayan dizelerdir. Yüksek sayıda tekrarlayan dizeler ( highly repetivite, simple – sequence DNA) bir hücrede milyonlarca kez tekrarlayan 10 baz çiftinden daha kısa DNA segmentleridir (%10). Kısmen tekrarlayan DNA (moderately repetitive) en az 1000 kez tekrarlanan birkaç yüz baz çifti uzunluğunda DNA segmentleridir (%20). Satellit DNA çoğu ökaryotik kromozomdaki en önemli iki yapı olan sentromer ve telomer ile ilişkili sezyum klorid dansite gradient santrifüjü ile uydu bantlar şeklinde diğer DNA dizelerinden ayrılan temel DNA dizeleridir. Sentromer hücre bölünmesi esnasında proteinler için kromozomlara bağlantı sağlayan DNA dizisi içeren bölgedir. Telomer ise ökaryotik kromzomun uçlarında kromozomu stabilize eden bölgelerdir. Birçok ökaryotik gen transkribe olmayan, intron adı verilen diziler içerir.

Tanımlar

İntron bir gende translassyona uğramayan bölgelerdir. Ekson ise bir gende protein sentezinde amino asitleri kodlayan bölgelerdir. cDNA ise bir gende tüm eksonların uç uca bir araya getirilmesi ile oluşturulan DNA dizesidir. Plazmidler, bakterilerde sitozolde bulunan küçük dairesel ekstra kromozomal elementlerdir. Rekombinant DNA molekülleri ise yabancı bir gen ile modifiye edilmiş plazmid tekrar normal konakçı hücresine sokulduğunda, hücre normal fonksiyonlarını yürütmenin yanında yabancı genin kodladığı proteini de üretir. Ökaryot hücrelerde prokaryotlardan daha fazla DNA vardır. Süpersarmal kıvrılmış bir dizinin kendi üstüne tekrar kıvrılması ile oluşan yapıdır. Relakse durum DNA ekseni üzerinde herhangi bir katlanma olmadığı zaman tanımlanan DNA’nın durumudur. Topoloji süpercoil DNA’nın ölçülebilen özellikleri ile DNA’nın yapı ve fonksiyonunu anlamaya çalışan matematikten türetilmiş bir kavramdır. Topoizomerler bir sirküler DNA’da sadece bağlantı sayısı gibi bir topolojik özelliği farklı olan DNA formları topoizomerlerdir. Kromatin bölünmeyen ökaryotik hücredeki kromozomal materyale denir. Amorftur ve nükleusta rasgele dağılmıştır.

Histon bir kromatinde DNA’nın sıkıca bağlantılı olduğu proteinlerdir. Nükleozom histonlar ve DNA nükleozom adı verilen yapılar üniteler içinde katlanırlar. Nükleotid bakteriyel DNA’nın oluşturduğu yapı hücre volümünde önemli bir yer tutar.

 

histon proteinleri

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>