Formül Lökosit Deneyi Yapımı

Nötrofil Formül Lökosit Deneyi Yapımı

Nötrofil hücresi

Formül Lökosit Deneyi Yapımı

Öğrenme hedefi: Öğrenci, önceden hazırlanmış ve boyanmış kan yayma preparatında lökosit tiplerini tanıyabilmeli, sayabilmeli ve yorumlayabilmelidir.

Gerekli malzemeler:
* Önceden hazırlanmış ve boyanmış kan yayma örneği
* Sedir yağı

Yapılacak işlemler:
1- 1- Sayım yapılacak lamın üzerine 1 damla sedir yağı damlatılır ve mikroskop altında immersiyon objektifinde incelenir.
2- 2- Sayım yaparken lam yukarı doğru hareket ettirilir ve alandaki lökosit tipleri kaydedilir
3- Alt köşeye ulaşılınca lam yana doğru hafifçe kaydırılır ve ok yönünde bütün lam araştırılır (Şekil 16).
4- Lökosit sayısı 100 oluncaya dek tüm lökosit tipleri kaydedilir.
5- Lökosit tiplerinin total lökosit içindeki % oranı hesaplanır.

Lökosit Tipleri ve Oranları:

  1. Nötrofil (%55-60)
  2. Lenfosit (%20-40)
  3. Eosinofil (%1-4)
  4. Bazofil (%0.5)
  5. Monosit (%2-6)
Eozinofil Formül Lökosit Deneyi Yapımı

Eozinofil hücresi

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>