Fonksiyonalizm (İşlevselcilik) Felsefesi

Fonksiyonalizm (İşlevselcilik) Felsefesi

%name Fonksiyonalizm (İşlevselcilik) Felsefesi

William James, James B. Angell ve John Dewey gibi Amerikan
filozoflarının ve eğitimcilerinin oluşturduğu ekoldür.
Fonksiyonalistler, yapısalcıların görüşlerine karşı çıktılar; onlara
göre bilincin ne olduğundan çok, ne için olduğunu bilmek önemlidir. Yani
bilincin amacı ve işlevini bilmek asıl amaç olmalıdır. Bunlara göre
insan davranışlarını anlamak için sadece bilinç olaylarını çözümlemek
yoluyla incelemek yeterli değildir. Bilinç incelenmelidir ama bunun
yanında insanın çevresine uyumunda yardımcı olacak, öğrenme gibi duyum
davranışları da incelenmelidir. İşlevselcilik davranışı, çevreye uyum
süreci olarak tanımlamıştır. Bu ekolün amacı algılama, düşünme,
duygulanma gibi içsel eylemlerin, hayatta karşılaşılan çeşitli
problemlerin çözümlenmesine nasıl yardım ettiğini açıklamaktır.
İşlevselciler eyleme ve yararcılığa dönüktür. Fonksiyoncular, yöntem
olarak içgözlem ve gözlemi kullanmışlardır. Davranışları özel olarak da
öğrenmeyi açıklamaya çalışmışlardır.
    Makale Yazarı: Duslerkulup

Sizde yorum yazabilirsiniz...