Eğitim Dünyası

Fizyoloji Bilimi Hakkında Bilgi

Fizyoloji, (Yunanca; ?????, physis, “doğa, köken, origin”; ve ?????,
logos, “nizam” sözcüklerinden doğal şeylerin kuralları anlamında),
canlıların mekanik, fiziksel ve biyokimyasal fonksiyonlarını ve
sistemlerinin işleyişini inceleyen bilim dalı. Fizyolojiyle ilgilenen
bilim adamlarına “fizyolog” denir.
Fizyoloji genellikle bitki
fizyolojisi ve hayvan fizyolojisi olarak ikiye ayrılarak incelense de,
fizyolojinin kuralları hangi canlının çalışıldığına bakılmaksızın
evrenseldir. Örneğin, maya hücre fizyolojisinde öğrenilenler insan
hücrelerine de uygulanabilir.
Fizyolojini temel özelliği, incelediği
sistemlerin durağan değil dinamik olmasıdır. Hücrelerin işlevleri, en
yakın çevresindeki değişikliklere bağlı olarak sürekli değişir ve her
canlı, gerek temel yaşam biri olan hücrenin iç değişikliklerinden, gerek
etkileşim içinde olduğu dış ortamın değişikliklerinden kaçınılmaz
biçimde etkilenir. Bu nedenle, fizyolojik tepkimelerden çoğunun temel
amacı, iç ortamdaki fiziksel ve kimyasal dengenin korunmasıdır. Bu iç
denge, hayvanlarda, canlının iç ya da dış ortamdaki değişiklikleri
algılayabilen duyu alıcılarıyla düzenlenir. Bu alıcıların uyarısıyla,
kas, böbrekler, karaciğer ve iç salgı bezleri gibi organlarda, değişen
koşullara uygun özel yanıtlar gelişir ve canlı kendisini bu yeni duruma
uyarlayabilir.
Bugün fizyologlar, hücre, doku ve organlarda
derledikleri bilgilerin ışığında, canlının bir bütün olarak çevresine
nasıl uyum sağladığını araştırırlar. Kısacası, kalıtımın biyokimyasal
temellerinden ve moleküler biyolojiden başlayarak hayvanlardaki davranış
özelliklerine varıncaya değin çok geniş bir araştırma alanı bugün
fizyoloji teriminin kapsamına girmiştir.
Fizyoloji,hayvan ya
dabitki, tüm canlılardakihücre,doku ve organların işleyişini inceleyen
bilim dalı. Canlının hayati fonksiyonlarını ve sistemlerinin işleyişini
inceleyen bilim. Fizyoloji; canlılığın, yaşamanın mekanizmalarını, en
ince ayrıntılarıyla insan vücudunda veya canlılarda vuku bulan
hadiselerin esasına inerek araştırır. Bu sebeplebakteri
fizyolojisi,hücre fizyolojisi,insan fizyolojisi ve daha birçokfizyoloji
dalları vardır. İnsan fizyolojisi, insan vücudunda yer alan
fonksiyonların her çeşidini açıklamaya çalışır. Hücrelerde meydana gelen
kimyasal reaksiyonları, sinir sisteminin çalışma şekil ve prensipleri,
uyarıların vücut tarafından nasıl alınıp, nasıl değerlendirildiğini,
kasların çalışma mekanizmalarını, kanın damarlarda dolaşmasını,
dokularda kanın kullanılma özelliklerini, kalbin ve beş duyumuzun nasıl
çalıştığını, böbreklerin idrar meydana getirme kabiliyetini ve vücudun
dış şartlarından nasıl etkilendiğini ve bunun gibi daha birçok vücut
fonksiyonunun nasıl yapıldığını, hücresel, hatta moleküler seviyeye
inerek araştırıp, gözler önüne sermeye çalışır. Ayrıca atmosferin üst
tabakaları ve uzaydaki vücud fonksiyonlarını inceleyen ?hava
fizyolojisi?, su altında meydana gelen değişiklikleri inceleyen ?sualtı
fizyolojisi? gibi daha ilginç fizyoloji dalları da kurulmuştur.
İnsanoğluna yeryüzünün değişik şartlarında yaşayabilme kabiliyeti
verilmiştir. O, yaşamak ve faaliyet gösterebilmek için gerekli en küçük
parçalara kadar donatılmıştır. Çeşit çeşit üstünlüklerle dolu olan,
sayısız kimyasal, fiziksel, elektriksel ve daha ince olayların cereyan
ettiği bu muazzam yapının araştırılması, akıl sahiplerini hayret ve
hayranlıkta bırakmakta ve yaratıcının kudretinin bir göstergesi
olmaktadır. Fizyopatoloji: Fizyopatoloji de fizyoloji gibi organizmada
meydana gelen hadiselerin mekanizmalarını inceler. Fizyoloji normal
vücudu incelerken, fizyopatoloji çeşitli hastalıkların ortaya
çıkışındaki mekanizmaları inceler. Normal mekanizmanın neresinden
bozulduğunda hastalığın meydana geldiğini, tamirinin nereye müdahale ile
mümkün olabileceğini gösterir. Tedavi açısından oldukça kıymetli olan
bu bilim dalı, hastalıkların ortaya çıkışındaki sebepleri bize en iyi
şekilde izah eder.


duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>