Fizik Kurallarına Göre Devridaim Makinası

devridaim makinesı Fizik Kurallarına Göre Devridaim Makinası

Hiçbir müdahale olmadan kendi kendine sonsuza dek ya da en azından % 100 verimle çalışabilecek makine. Böyle bir makine yapmak için birçok kimse yıllarca çalışmış ama gerçekleşmesi hep hayal olarak kalmıştır. Çünkü devridaim makinesi gerçekte fizik yasalarına aykırıdır. Kuramsal olarak üç türlü devridaim makinesi düşünülebilir. Birincisi, dışardan enerji verilmeden iş yapan ve verimi % 100’ü geçen makinelerdir. Bunlar termodinamiğin birinci yasasına aykırıdır. İkincisi, bir ısı rezervuarından (örneğin okyanus) ısı alıp bunu tümüyle işe dönüştüren makinelerdir. Bu durumda enerji korunmakla birlikte bu makineler de termodinamiğin ikinci yasasına aykırıdır. Üçüncü tür devridaim makinesi ise herhangi bir iş yapmayıp durmak bilmez bir hareket hâlindedir. Pratikte böyle makinelere yakın sonuçlar alınabilirse de sürtünme vb. ısı biçiminde bir enerji kaybı olacağından tam anlamıyla gerçekleştirilemez. Ancak üçüncü tür devridaim makinesine bir ölçüde örnek olabilecek bir durum (süperiletken bir halka içinde başlatılan bir elektrik akımının durmak bilmeden sürüp gitmesi) pratikte gözlemlenmiştir.

    Makale Yazarı: Duslerkulup

Sizde yorum yazabilirsiniz...