Fil Eğitimi Nasıl Olur?

b 306991 fil Fil Eğitimi Nasıl Olur?

Yavru filler kalın bir zincir ile bacaklarından sağlam bir direğe 
 bağlanır. İlk bağlandığı zamanlarda yavru filler kaçmak için ugraşırlar 
 fakat bir süre sonra kaçamayacağını farkederek kabullenirler. Bir süre 
 sonra yavru fil özgürlük kavramını yitirir.
İşte bu noktada ayağındaki zincir çözülür ve yerine konulan ince bir 
 halatla birkaç cm boyunda tahtadan bir çubuğa bağlanır. Fil bu şartlarda
 kolaylıkla kaçabilecek olmasına rağmen olduğu yerde kalır. Çünkü hala 
 var olduğunu sandığı zinciri asla kıramayacağına inanır. Fil büyüyünce 
 ipten kurtarılır ama artık o alanın dışına çıkmayacağını öğrenmiştir.

b 388988 isyankar fil Fil Eğitimi Nasıl Olur?

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>