Eğitim Dünyası

Etik ve Ahlak Hakkında Bilgi

Etik Arayışı

Etik ve Ahlak Hakkında Bilgi

Toplumlarda özellikle son 50 yılda başlayan ahlâki sorunlar ve insan, doğa haklarının ikinci plana itilmesi sonucunda belirgin bir düşünce kirliliği ortaya çıkmaya başlamıştır. İnsanın içinde var olması gereken belli vicdani yapılanmalar artık etkisizleşmek üzeredir. Tüm bu sorunlara rağmen, yine de çıkış yolunu etiğin yol gösterici modellerinde aramak ve onu sosyal yaşamın diğer öğeleri ile birleştirerek yeni bir etik bilinç oluşturmak zorundayız. Buradan hareketle düşüncelerimizde büyüyen bir hayal olan “Her şeye Rağmen Etik” artık gerçeğe dönüşmek zorundadır.

Felsefe ve onun alt grubu olan etik bir tür din ya da onun içindeki bilim gibi algılanmamalıdır. Etiğin otoritesi kendi iç prensiplerine dayanır. Emir verici değildir ve daha çok danışılabilecek nitelikte dünyevi bir bilgelik bütünü sunarlar.

  ETİĞİN FAKLI TANIMLARI

 • Bireyi doğru eyleme yönlendiren öğreti biçimi.
 • Doğru-yanlış davranış teorileri dizisi.
 • Eylem öncesi söylemin geçerli olduğu kısım.

  AHLÂK’IN FARKLI TANIMLARI

 • Bireyin doğru eylemi.
 • Doğru-yanlış teoriler dizisinin pratikteki uygulanış şekli.
 • Söylemden sonra oluşan eylem.

ETİK VE AHLÂKIN HÜKMETMESİ  GEREKEN ALANLAR…

 • AİLE
 • BİREYSEL YAŞAMDA İNSAN
 • TOPLUM
 • SİYASET (YÖNETİM / BÜROKRASİ)
 • KURUM VE KURULUŞLAR
 • ÇALIŞMA HAYATI VE MESLEK ALANLARI
 • VAZİFE VE SORUMLULUKLARIN

UYGULANMASI

 • BİLİM VE AKADEMİK YAŞAM
 • TİCARET

ETİK VE AHLÂK EĞİTİMİNİN ANA AMACI ETİK DÜŞÜNCE VE AHLÂKÎ DAVRANIŞIN BİR ALIŞKANLIK HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMEYE ÇALIŞILMASIDIR. Etik ve Kültür belirgin bir iletişim türüdür. Kültür, insanın kalıtım yoluyla getirmediği ya da doğada hazır bulmadığı kendisinin doğaya katmış olduğu, olumlu-olumsuz; maddi-manevi her şeyin genel adıdır ve insanların birbirleriyle ve doğanın diğer öğeleriyle ilişkilerini düzenler.

ETİĞİN SEVİYELERİ

**Kişisel

**Toplumsal

**Kültürel

**Organizasyonel

**Evrensel

Ahlak Arayışı

İnsan davranışlarının teorik anlamda etiksel temelleri tüm sosyal alanlara yayılır. Bir kültürün ilişkilendirilmesi ve incelenmesi nedeniyle antropoloji ve sosyoloji, Kanunlarla olan ilişkisi nedeniyle hukuk İnsanın ruhsal kimliği ve davranış yapısı nedeniyle psikoloji, Dini buyruklarla olan ilişkisi nedeniyle teoloji, Kaynakların paylaşımındaki yaklaşımlar nedeniyle ekonomi, Politikanın etkinliği nedeniyle siyaset ile ilgilidir.

NE İYİDİR?

1)Utilitaryen Kurama Göre

En fazla kişinin iyiliğini sağlayan eylem en iyisidir diye tanımlanır. Bireyin içsel değerleri önemsenmez. Az sayıda olan insanların daha çok zarar görecek olması da, iyiliği çok olanların yanında ihmal edilebilir.

2) Kantiyen kurama göre
Eylemin sonucu ne olursa olsun yola çıkarken saptanan amacın niteliği eylemin değerini belirler. Bireyin sorumluluk duygusu ve iyiye yönelik içsel değerleri güçlendirilerek yapılmayan, özgür istenç olmaksızın gerçekleştirilen eylem sonucu ne olursa olsun değersizdir.

3) Komunitaryen (Toplulukçu) kurama göre
Toplumu oluşturan her bir birey değerlidir. Tüm toplumun hep birlikte daha iyiye gitmesine yol açacak eylem en iyisidir. Bireylerin içsel niyeti ve eylemin amacı önem taşımaz.

4) Liberal kurama göre
“Zorunlu”  kavramını reddeder.  Bunun ötesinde, özgür davranabilme ve bireyin kendi istenci doğrultusunda eylemde bulunabilmesi ve bu eylemin iyiye ulaşması değerlidir. Her bir bireyin kişisel özellikleri ve yeterliliği oranında iyiye ulaşmasından yanadır.

Belli kurallara ve ilkelere ihtiyaç duymak ve bunların etkisinde sosyal ve mesleki yaşamı sürdürmek üstün bir amaçtır. İnsanoğlu bu amaca ulaşma tutkusunu hiçbir zaman yitirmemelidir.

Günümüzde etik ilkelere önem verilmemesinin nedeni: Etik, özgürlükleri kısıtlayıcı özelliktedir. Etik ille de gerekli ve şart bir olgu değildir. Bu anlamda hukuk daha ön planda olmalıdır. Kişisel veya toplumsal vicdan azaldığından dolayı etiğin problemleri çözmede yetersiz kalması olasıdır.

Etik prensipler ancak uygulanabilirliği mümkün olduğu zaman değerlidir (Applied ethics). Uygulamalı etik kurallar özel çalışma disiplinlerinde geçerlidir [Bankacılık etiği, medya etiği, hukuk etiği, tıp etiği gibi]. Etik, felsefi bir bilim disiplinidir. Etiği felsefenin bir alt bileşeni olarak kabul etmek de mümkündür. Etik, teorik anlamda hayat bulmuştur. Etiği felsefeden ayıran temel unsur ahlâk’tır. Ahlâk pratik uygulamaya yöneliktir.

AHLÂK DUYGUSU NEDİR?

Ahlâkî davranışlara, fiil ve hareketlere kaynaklık eden duygu / Ahlâkî davranışlar oluşturma isteğidir.

ETİĞİN AYIRT ETMEK İSTEDİKLERİ:

– > Doğru – Yanlış

-> İyi – Kötü

->  Erdem – Kusur

-> Onaylanabilir – Onaylanamaz

ETİK İLKELERE VE AHLAKİ DAVRANIŞLARA UYGUN YAŞAM TARZININ BENİMSENMESİ ÇOĞU ZAMAN BİR “ÜTOPYA” BİR “ERİŞİLMEZLİK” OLARAK NİTELENDİRİLMİŞTİR.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>