Esma-ül Hüsna Allah?ın 99 İsmi ve Anlamları

%name Esma ül Hüsna  Allah?ın 99 İsmi ve Anlamları
Allah(cc) Yaradanın öz adıdır. Diğer bütün isimlerin anlamı Allah isminde mevcuttur.
Er-Rahman (cc) Nimet verici.
Er-Rahim (cc) Acıyıcı.

El-Melik (cc) Her şeyin hakimi.
El-Kuddüs (cc) Noksandan münezzeh.

Es-Selam (cc) Selamet verici.
El-Mü?min (cc) Emin kılıcı.

El-Müheymin (cc) Mahlukunu kollayıcı.
El-Azîz (cc) Her şeye galip.

El-Cebbâr (cc) Mecbur kılıcı.
El-Mütekebbir (cc) Büyüklükle vasıflı.

El-Hâlik (cc) Yaratıcı
El-Bâri (cc) Taktir edici.
El-Musavvir (cc)
Şekil verici
El-Gaffâr (cc) Günahları örtücü.
El-Kahhâr (cc) Kahredici.

El-Vehhâb (cc) Bahşedici.
Er-Rezzâk (cc) Rızık verici.
El-Fettâh
(cc) Kapıları açıcı.
El-Alîm (cc) Bilici.
El-Kâbiz (cc) Sıkıcı,kısıcı.

El-Bâsit (cc) Açıcı,genişletici.
El-Hâfid (cc) Dereceleri indirici.

Er-Râfi (cc) Dereceleri yükselten.
El-Muizz (cc) İzzet verici.

El-Müzill (cc) Zelil kılıcı.
Es-Semî (cc) İşitici.
El-Basîr (cc)
Görücü.
El-Hakem (cc) Hükmedici.
El-Adl (cc) Bizzat adalet.
El-Latîf
(cc) Lutfedici.
El-Habîr (cc) Kulunu imtihan edici.
El-Halîm (cc)
Yumuşaklık gösterici.
El-Azîm (cc) Sonsuz büyük.
El-Ğafûr (cc)
Bağışlayıcı.
Eş-Şekûr (cc) Kullarını kabul edici.
El-Aliyy (cc)
Yükseklikte sonsuz.
El-Kebîr (cc) Büyük.
El-Hafîz (cc) Koruyucu.

El-Mukît (cc) Kuvvet verici.
El-Hasîb (cc) Hesap görücü.
El-Celîl
(cc) Büyüklük O?na mahsus.
El-Kerîm (cc) Kerem sahibi.
Er-Rakîb (cc)
Üstün gelici.
El-Mucîb(cc) Duaları kabul edici.
El-Vâsî (cc) Sınırsız.

El-Hakîm (cc) Hikmet sahibi.
El-Vedûd (cc) Mü?minleri seven.

El-Mecîd (cc) Yüksek şerefe sahip.
El-Bâis (cc) Peygamber gönderen
8b393ef246d2147bf3fd7fc99a065be5 1273954198 Esma ül Hüsna  Allah?ın 99 İsmi ve Anlamları

Eş-Şehîd (cc) O?ndan saklı yok.
El-Hakk (cc) Hak üzere kaim.
El-Vekîl
(cc) Her şeye kefil.
El-Kaviyy (cc) El-Kaviyy (cc)
El-Metîn (cc)
Kuvvette kemal.
El-Veliyy (cc) Mü?minlere dost.
El-Hamîd (cc) Hamd
edilen.
El-Muhsî (cc) İlmi eşyayı kuşatıcı.
El-Mubdi (cc) Misalsiz
yaratıcı.
El-Muîd (cc) Öldürücü ve diriltici.
El-Muhyi (cc) Hayat
verici.
El-Mümît (cc) Hayat kaldırıcı.
El-Hayy (cc) Evveli ve sonsuzu
diri.
El-Kayyûm (cc) Her şey O?nunla kâim.
El-Vâcid (cc) Zengin ve
ihtiyaçsız.
El-Mâcid (cc) Azamet ve şerefli.
El-Vâhid (cc) Bir ve eşsiz.

Es-Samed (cc) Muhtaç olunan ihtiyaçsız.
El-Kâdir (cc) Kuvvetli.

El-Muktedir (cc) Dilediğini yapabilen.
El-Mukaddim (cc) Öne alıcı.

El-Muahhir (cc) Sona erteleyici.
El-Evvel (cc) Evveli olmayan.

El-Âhir (cc) Sonu olmayan.
Ez-Zâhir (cc) Görünen.
El-Bâtin (cc)
Gizli olan.
El-Vâli (cc) İşleri yürüten.
El-Müte?âli (cc) Zatiyle en
yüksek.
El-Berr (cc) İyiliği bol olan.
Et-Tevvâb (cc) Tövbeleri kabul
edici.
El-Müntekim (cc) Suçların karşılığını veren.
El-Afuvv (cc)
Bağışlayıcı.
Er-Raûf (cc) Rahmet gösteren.
Mâliku?l-Mülk(cc) Bütün
mülklerin sahibi.
Zü?l-Celâli ve?l-İkrâm (cc) Şeref ve ikram sahibi.

El-Muksit (cc) Adalet gösterici.
El-Câmi (cc) Kıyamette toplayıcı.

El-Ğaniyy (cc) Çok zengin.
El-Muğnî (cc) Zengin edici.
El-Mâni? (cc)
Dilediğini en gelleyen.
Ed-Dârr (cc) Dilediğine zarar verici.
En-Nâfi
(cc) Dilediğine menfaat verici.
En-Nûr (cc) Alemleri aydınlatan.
El-Hâdî
(cc) Doğruyu gösterici.
El-Bedî (cc) Vasıtasız icat edici.
El-Bâki (cc)
Varlığı dâim olan.
El-Vâris (cc) Mülklerin gerçek sahibi.
Er-Reşîd (cc)
Kullarını irşad eden.
Es-Sabûr (cc) Sabır gösteren

    Makale Yazarı: Duslerkulup

Sizde yorum yazabilirsiniz...