Sağlık Köşesi

Eritrositler (Kırmızı Kan Hücresi) Hakkında Bilgi

Eritrosit

Eritrositler (Kırmızı Kan Hücresi) Hakkında Bilgi

Eritrosit: erythros ve kytos kelimelerinden türemiştir. İlk kez 1658 yılında Jan Swammerdan tarafından kurbağa kanından tanımlanmıştır. Ama bundan habersizdir. Anton van Leeuwenhoek, 1674 yılında detaylı olarak  göstermiştir. Bu günkünden 25.000 kez küçük.

ERİTROSİTLERİN YAPISI

 % 60-65 su, % 35- 40 organik ve inorganik maddeden oluşur. Hb, glikoz, enzimler, vitaminler, Fe, Cu, Zn, CO-3. Olgun eritrositler nükleus, ribozom ve mitokondri gibi sitoplazmik organelleri içermezler. Bu nedenle protein sentezi ve mitotik hücre bölünmesi gözlenmez.

Eritrosit membranı

% 49 protein (İntegral ve periferal=ekstrensek proteinler), % 44 lipid (kolesterol, fosfotidilkolin, etanolamin, sfingomyelin) ve % 7 karbonhidrattır.

Eritrosit membran proteinleri

Glikoforin (Glycophorin), Spektrin a ve b(Spectrin)i Ankirin (Ankyrin), Protein 4.1, 4.2, 4.9, Band 3 proteini, Addusin (Adducin), Aktin (Actin), Tropomiyozin ve Tropomodulin.

İntegral membran proteinleri (O2 – CO2 taşınması, Cl difüzyonu ve Kan gruplarının antijenik spesifitesinden sorumludur)

Membrana gömülmüş olup her iki yüzüyle bağlantılı ve membran lipidleri ile etkileşirler. En önemlileri; band 3 protein ve glikoforin. Band 3 proteini= anyon transport proteini (HCO3- dışarı, Cl- içeri). Glikoforinler: A ve B; major sialoglikoprotein, MNS kan gruplarının belirlenmesinde kullanılır.

Glikoforinler: C; eritrosit şekil ve membran materyal özelliklerinin sürdürülmesinde protein 4.1 ile etkileşir.

Glikoforinler: E; minör sialoglikoprotein, tek geçişli Tip I membran proteinidir.

  Na+K+ ve Ca2+ pompası (ATP gerektirir)

Glukoz transporteri (band 4.5)

Eritrosit içine glukoz alımı; Kolaylaştırılmış diffüzyon ile olur. Glukoz geçişi insülinden bağımsızdır. Glukoz transporteri 492 aa ve 12 transmembran bölgesi içeren helikal yapıda bir proteindir. Glukoza spesifiktir, glukoz varlığında çalışır. Hızı oldukça yüksek (~900 kez/ sn).

Periferal=Ekstrensek membran proteinleri (Eritrositlerin şekil ve dayanıklılığının belirleyicisi)

  Membranın iç tarafında bulunurlar

 ■ En önemlileri Spektrin ve band 5

Periferal membran proteinleri

Bir başka integral protein olan Ankrin yardımı ile membrana (band 3) bağlanır. Helikal özellik gösteren Spektrin eritrosit membranına fleksibilite sağlar. Spektrinin yapısı ve özellikleri kastaki miyozine benzer. Fonksiyon için Protein kinaz ile fosforillenmesi gerekir (ATP gerekir).

Eritrosit ölçümünde kullanılan parametreler : Hemoglobin ( Hgb ) desilitrede gram olarak (g/dl), hematokrit ( Hct ) veya eritrosit hacmi ( vücuttaki toplam kan hacmi içindeki eritrosit hacminin yüzdesi) ve eritrosit sayısı (milyon /mililitre) dır.

Eritrositlerin temel fonksiyonu gaz değisimidir. Oksijeni akciğerden dokulara taşır ve dokulardan da karbondioksiti dışarı atılacağı akciğere geri getirirler. Sitoplazmalarının büyük bir kısmını oksijen tasınmasında rol oynayan, demir içerikli hemoglobin adı verilen molekül olusturur. Eritrositler yaklasık 7-8 mikron çapında, bikonkav disk seklindedir. Bikonkav disk sekli eritrositlerin kapiller ve küçük kan damarlarından geçisini kolaylastırır.

Yaşam süreleri olan ~ 120 günün sonunda  yıkılarak dolaşımdan uzaklaştırılırlar (nedeni glikolitik enzim aktivitesinin azalması ve buna bağlı olarak enerji yapımında azalma, membran bütünlüğünde bozulmadır). (Her gün yaklasık % 1’i yenilenir). Dalak yaşlanmış veya anormal eritrositleri temizleyen önemli bir kan filtresidir.

Eritrositlerin çapı;

7-8 mm arasında ise normosit,

■ < 6 mm ise mikrosit,

■ > 8 mm ise makrosit adı verilir.

Eritrositlerin rengi; Normokrom (Hb miktarı normal), Hiperkrom (Hb miktarı artmış, koyu) ve Hipokrom (Hb miktarı azalmış, açık)

Anemi, normal hemoglobine sahip eritrositlerin toplam sayısının azalmasından, yada eritrositin içindeki hemoglobinin konsantrasyonunun azalmasından, yada her ikisinin birlikte olması sonucu ortaya çıkan hastalık durumudur.

Eritrosit membranı

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>