Eritrosit (Kırmızı Kan Hücresi) Sayımı

Eritrosit Pipet Eritrosit (Kırmızı Kan Hücresi) Sayımı

Eritrosit Pipeti

Eritrosit (Kırmızı Kan Hücresi) Sayımı

Öğrenme hedefi: Öğrenci, deneğin parmak ucundan eritrosit pipeti ile aldığı kanda hemositometrik yöntemle eritrosit sayımı yapabilmeli ve sonucu yorumlayabilmeli.

Gerekli malzemeler:
* Thoma hemositometresi
* Eritrosit pipeti
* Steril lanset
* Alkol, pamuk, filtre kağıdı
* Sulandırma çözeltisi (Hayem çözeltisi)

Yapılacak işlemler:
1- Parmak ucu alkol ile temizlendikten ve kurutulduktan sonra lanset ile delinir. İlk kan damlası silinir, yeni kan damlası için parmak hafifçe sıkılır.
2- Eritrosit pipeti yatay tutularak kan damlasına değdirilir ve pipetin ucundaki lastik tübün ağızlığından hafifçe emilerek 0.5 çizgisine kadar kan çekilir (Pipetin içine hava çekilmemesine dikkat edilir).
3- Kan sütunu çizgiyi geçerse veya pipetin dış kısmı kanlanırsa pipetin ucu hafifçe filtre kağıdına veya pamuğa değdirilerek fazla kan emdirilir. Kanın pıhtılaşmaması için bu işlem hızlı yapılmalıdır.
4- Kan çekme işleminden sonra pipet eritrosit sayımı için hazırlanan sulandırma çözeltisine daldırılır ve 101 çizgisine kadar çekilir (Böylece kan 1/200 oranında sulandırılmış olur).
5- Pipetin iki ucu baş ve işaret parmakları ile kapatılır ve pipet yatay durumda karıştırılır ve lastik kıvrılarak kapatılır.
6- Sayma lamı üzerindeki sütunlar ıslatılır, ardından lamel kapatılarak lamelin kenarları iki baş parmağı ile bastırılır.
7- Pipetin lastiği açılır, kan ve sulandırma çözeltisi karışımının birkaç damlası dışarı verilir. Ardından lam üzerinde sayma kamarasının bulunduğu bölgeye lam ile lamelin arasına bir damla damlatılır.

8- Sayma lamı mikroskoba yerleştirilir ve büyük büyütme ile Şekil 16 da gösterilen orta büyüklükteki karelerden 5 tanesindeki eritrositler sayılır ve toplanır. Karelerin sol ve üst kenarındaki eritrositler sayıma dahil edilir.
9- Bir mm3 kandaki eritrosit sayısını bulmak için sayım sonucu bulunan sayı 10 000 ile çarpılır.

1 mm3’ deki eritrosit sayısının hesaplanması;
Küçük karenin hacmi X Sulandırma oranı X Sayılan büyük kare sayısı = Çarpım faktörü
1/4000 X 1/200 X 80 = 1/10000(Çarpım faktörü)

1 mm3 deki eritrosit sayımı= Sayılan toplam eritrosit sayısı X 10 000

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>