Entamoeba Histolytica Paraziti Hakkında Bilgi

2 1 Entamoeba Histolytica Paraziti Hakkında Bilgi

Entamoeba Histolytica paraziti insanlar arasında bir yaşam döngüsüne sahiptir. Su ve yenilen yiyecekler vasıtasıyla ağızdan bulaşır. Entamoeba Histolytica morfolojiik şekilleri: Trofozoit – Prekist – tek nükleuslu kist – çift nükleuslu kist – dört nükleuslu kist – sekiz nükleuslu kist.

Entamoeba Histolytica trofozoiti dışkı materyalinde X100 büyütmede Trikrom boyama ile görülür. Hücresel yapı olarak; sitoplazma, karyozom, periferik kromatin tanecikleri, ertirosit ve Pseudopad yapılarını içerir.

Entamoeba grubundan Entamoeba Coli kisti ise Dışkı materyalinde X20 veya X40 büyütmeden kugol boyasıyla boyanarak izlenebilir. 8 çekirdekli bu yapı ekzantrik karyozom ve periferik kromatin tanecikleri yapılarını içeren bir hücre yapısına sahip olarak görülecektir.

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>