Eğitim Dünyası

Endoplazmik Retikulum Hakkında Bilgi

organeller

Endoplazmik Retikulum Hakkında Bilgi

Varlıkları sadece elektron mikroskopları ile belirlenebilen, hücrenin her bölgesinde bulunabilen, membran sisteminin bir parçası olan endomembran kanal sistemidir. ER, transmembran, salgılanan ve ER’de yerleşik proteinlerin katlanması olgunlaşması hücre içinde işlev gösterecekleri bölgelere taşınması bu süreçte proteinlerin kalite kontrolünden sorumlu ve bir Ca2+ deposudur. Hücreden hücreye ve hücrelerin fizyolojik etkinliğine göre kanal ve keselerin dizilişi ve miktarı değişir. Fazla protein sentezi yapan hücrelerde kanallar genişler. Bazı hücrelerde ise ince sıkı ve birbirine paralel lamaller biçiminde dizilirler. Birçok ökaryottaki en büyük organel Total hücre Hacminin yaklaşık %10’unu oluşturabilir. 2 tipi var Granüllü ER (GER-rough E.R) ve  Düz ER (DER-smooth E.R)’dir.

GER ve DER arasındaki farklar:

DER de ribomozomlar yok ve sisternaları birbirleriyle bağlantılı değişik şekil ve büyüklükte kanallar şeklindedir. GER  de ise tubüler ve yassı ve üst üste dizilmiş raflar şeklindedir.

Düz Endozplazmik Retikulum Görevi (DER):

 1. Streoid sentezleyen hücrede sentez için gerekli enzimleri taşır.
 2. Tüm hücre membranları için fosfolipid sentezler
 3. Bağırsak hücresinde yağların transport ve metabolizmasında rol alır.
 4. Mide parietal hürelerde HCL yapımında görev alır.
 5. Çizgili kasta tübüller kasılam süreci sırasında açığa çıkan Ca’u depolar.
 6. Gözde görme pigmentlerini taşır.
 7. Karaciğerde oksidasyon konjügasyon ve metilasyon işlevlerini gerçekleştirir. karaciğer hücresinde glokojen depolanması, kolesterol yapımı ve toksit maddelerin etkisinin ortadan kaldırılmasını sağlar.

Alkol ve barbitüratlar gibi zararlı maddeleri nötralize eder.

 1. Anahtar enzimlerin ve bu enzim ürünlerinin depolanması için yüzey artışını sağlar.
 2. GER’de üretilen moleküller golgi aygıtına ve hücrenin diğer bölgelerine transfer etmek için aracı vezikülleri oluşturur.
 3. Karbonhidrat metabolizmasında önemli rol oynar.
 4. Hücre içinde bulunan besin maddelerin taşınmasında da etkin bir rolü vardır.

Granüllü Endoplazmik Retikulumun Görevleri (GER):

Bütün ökartyotik hücrelerde bol miktarda bulunur. Çünkü plazma membran proteinlerini sentezler. Özellikle salgı proteinleri üreten özelleşmiş hücrelerde iyi gelişmiştir. Örneğin antikor üreten plazma hücresinde ve sindirim enzimlerini sentezleyen hücrelerdir.

GER’in Fonksiyonları:
 1. Protein sentezi, yeni membran proteinlerinin üretimi,
 2. Yeni sentezlenmiş proteinlerin değişime uğraması,
 3. Glikoproteinlerin ön glikolizasyonu,
 4. Proteinlerin hücre içinde membrana ve diğer yerleşim bölgelerine taşınması
 5. Hücre dışına verilecek veya hücrede kullanılacak proteinleri ayırmak,
 6. Fosfolipidlerin sentezi,
 7. Ayrıca proteinlerin katlanarak 3 boyutlu yapısını kazanmasından ve kalitesinin kontrolünden de sorumludur.

Memeli hücreisnde proteinlerin çoğu E.R. zarı üstündeki ribozomlardan sentezlenir. Salgılanacak veya ER, golgi rizozomlara gidecek yada bu organellerin yapısına katılacka olan proteinler ER!deki ribozomlardan sentezlenir. Sitoplazmada kalacak veya hücre zarı ile mitokondri yapısına katılacak proteinler serbest ribozomlarda sentezlenir ve sentez sonrası sitoplazma içerisine bırakılır.

 

Endoplazmik Retikulum

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>