Eğitim Dünyası

Eğitim ile ilgili herşeyi bu katagoride bulabilirsiniz.

 • Safra ve Safra Renk Maddeleri Deneyleri

  Safra ve Safra Renk Maddeleri Deneyleri HAY DENEYI  Amaç: Sulu çözeltilerin yüzey gerilimine safranın etkisini araştırmaktır. Metod: Deney tüpünün yarısına kadar su konur ve üzerine biraz kükürt tozu dikkatlice ekilir. Kükürt tozları normalde suda yüzer. Ortama 3-4 damla safra ilavesi…

 • Karaciğer İşleyişi Hakkında Bilgi

  Karaciğer İşleyişi Hakkında Bilgi Safra: Ekzokrin salgı hepatositlerde  ager de sentezlenen en önemli ürün ise safra’dır (yetişkinde günde yaklaşık bir litre salgılanır). Barsaklardaki enteroendokrin hücreler tarafından salgılanan kolekistokinin, gastrin, motilin gibi hormonlar ve otonom sinirler  tarafından regüle edilir. Hepatositlerde kandan…

 • Karaciğer Histolojisi Hakkında Bilgi

  Karaciğer Histolojisi Hakkında Bilgi 1- YAPI Stroma: Glisson Kapsülü. Hilum’dan V.porta ve A.hepatica girer. Sağ ve Sol Hepatik Kanallar ve Lenfatikler çıkar. Disse aralığında  TİP 3 kollajen liflerinden oluşan bağ dokusu bulunur. Parankima:Ekzokrin salgı. Hepatositler safra kanalikülü. Hepatik kanal sisteminin EPİTEL…

 • Bağırsaklarda Sindirilmiş Besinlerin Emilimi ve Taşıyıcı Sistemler

  Bağırsaklarda Sindirilmiş Besinlerin Emilimi ve Taşıyıcı Sistemler Barsak Epitel Hücresi Membranının Luminal (Fırçamsı Kenar) ve Kontrluminal (Bazolateral) Yüzleri Arasındaki Farklılıklar   Luminal membran ¨ kimusdaki besinlerle temas eder. ¨ sindirimin son aşamasını gerçekleştiren hidrolitik enzimler bulunur. ¨ monosakkarid, amino asid,…

 • Tükürük Sıvısının Biyokimyasal İçeriği ve Sindirimdeki Rolü

  Tükürük Sıvısının Biyokimyasal İçeriği ve Sindirimdeki Rolü SİNDİRİM KANALI SALGILARI Sindirim, özel bezler tarafından sentezlenmiş sindirim salgılarının (tükrük, gastrik sıvı, intestinal sıvı, pankreas sıvısı, safra) ve Gastrin,sekretin, Kolesistokinin  gibi sindirime yardımcı hormonların desteği ile GIS lümeninde gerçekleşir. Sindirim bezleri ve…

 • Metabolik Olaylarda Türev Karbonhidratların Rolü

  Metabolik Olaylarda Türev Karbonhidratların Rolü TIBBİ ÖNEMİ OLAN MONOSAKKARİD TÜREVLERİ Şeker fosfatları (glukoz 6-P, UDP-glukoz) Deoksişekerler (2-deoksiriboz, L-fukoz) Amino şekerler (D-glukozamin) Şeker alkolleri  (gliserol, sorbitol, mannitol, ksilitol, miyoinozitol) Şeker asidleri (aldonik ve üronik asid, askorbik asid) Glikozidler (glukozid, galaktozid) DEOKSİŞEKERLER…

 • Şeker Asitleri Hakkında Bilgi

  Şeker Asitleri Hakkında Bilgi Monosakkaridin karboksil/hidroksil grubunun karboksilik aside oksidasyonu ile Biyokimyasal önemi olan şeker asidleri : aldonik ve üronik asidler, Aldonik asidlere örnek glukonik asid ve türevi glukonolakton, Üronik asidlere örnek glukuronik asid ve biyosentetik türevi askorbik asid  ve…

 • Aminoşekerler Hakkında Bilgi

  Aminoşekerler Hakkında Bilgi Monosakkaridin bir hidroksil gr. yerini amin (NH2) gr. alır. En önemli örnekleri D-glukozamin (osteoartrit tedavisinde kullanılır) ve D-galaktozamin, genellikle N-asetil türevleri formundadır (N-asetilglukozamin, N-asetilgalaktozamin ). Amino şekerlerin öncü maddeleri; Glukoz-6P’dan oluşan Fruktoz 6-fosfat ve glutamin (amino gr.…

 • Şeker Alkolleri Hakkında Bilgi

  Şeker Alkolleri Hakkında Bilgi Polyoller de denir. Monosakkaridlerin indirgenmesi ile (aldehid grubunun hidroksil gr. ile yer değiştirmesi) oluşurlar, indirgen değildirler. Gliseraldehid ve dihidroksiasetonun indirgenmesi ile oluşan gliserol, trigliserid ve fosfolipidlerin yapısında bulunur. Diğer şeker alkolleri: sorbitol, ksilitol, mannitol, galaktitol. Şeker…

 • Özofagus (Yemek Borusu) Histolojisi

  Özofagus (Yemek Borusu) Histolojisi Sindirim Sistemi Sindirim Kanalı: Ağız boşluğu, Ağız, Özofagus, Mide, İnce ve Kalın Barsaklar, Rektum ve Anüs. Sindirim Kanalı lumeninin içeriği ile vücudun iç ortamı arasında koruyucu bir bariyer oluşturur. Genel Özelliği; makromolekülleri parçalayan sindirim hücrelerini, Sindirilen…

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>