Eğitim Dünyası

Eritrosit (Kırmızı Kan Hücresi) Sayımı

resim Eritrosit (Kırmızı Kan Hücresi) Sayımı Öğrenme hedefi: Öğrenci, deneğin parmak ucundan eritrosit pipeti ile aldığı kanda hemositometrik yöntemle eritrosit sayımı yapabilmeli ve sonucu yorumlayabilmeli. Gerekli malzemeler: * Thoma hemositometresi * Eritrosit pipeti * Steril lanset * Alkol, pamuk, filtre kağıdı * Sulandırma çözeltisi (Hayem çözeltisi) Yapılacak işlemler: 1- Parmak ucu alkol ile temizlendikten ve kurutulduktan

Lökosit Sayımı Nasıl Yapılır?

resim Lökosit Sayımı Nasıl Yapılır? Öğrenme hedefi: Öğrenci, deneğin parmak ucundan lökosit pipeti ile aldığı kanda hemositometrik yöntemle lökosit sayımı yapabilmeli ve sonucu yorumlayabilmeli. Gerekli malzemeler: * Thoma hemositometresi * Lökosit pipeti * Steril lanset * Alkol, pamuk * Sulandırma çözeltisi (Turk çözeltisi) Yapılacak işlemler: 1- Parmak ucu alkol ile temizlendikten ve kurutulduktan sonra lanset ile

Kan Grubu Tayini Deneyi

resim Kan Grubu Tayini Deneyi Öğrenme hedefi:  Öğrenci, deneğin parmak ucundan aldığı kanda kan grubu tayini için hazırlanmış test serumlarını kullanarak kan grubunu tayin edebilmelidir. Gerekli malzeme: * Alkol, pamuk, lanset * Lam * Anti-A, Anti- B, Anti- D test serumları Yapılacak işlemler: 1- Bir lamın ayrı ayrı bölgelerine test serumlarından birer damla konur. 2- Parmak

Eritrositlerde Ozmotik Direncin Ölçümü

resim Eritrositlerde Ozmotik Direncin Ölçümü Öğrenme hedefi: Öğrenci, eritrositlerin ozmotik direncini ölçen deneyi izlemeli ve sonuçlarını tartışabilmelidir. Gerekli malzemeler: * 10 ml’ lik tüpler * 10 ml’ lik pipetler * Pıhtılaşması önlenmiş kan örneği * % 1’ lik NaCl çözeltisi * Saf su Yapılacak işlemler: 1- Bir tüp stativine 9 adet 10 ml’ lik tüp yerleştirilir.

Hemoliz Deneyi Nasıl Yapılır?

resim Hemoliz Deneyi Nasıl Yapılır? Öğrenme hedefi: Öğrenci eritrositlerin farklı ajanlarla hemolize uğrayabildiğini gösteren deneyi izlemeli ve sonuçlarını tartışabilmelidir. Gerekli malzemeler: * Deney tüpleri * İzotonik üre çözeltisi * Eter * Saf su * İzotonik NaCl çözeltisi * Pıhtılaşması önlenmiş kan örneği Yapılacak işlemler: 1- 4 adet deney tübüne sırasıyla 5’ er ml saf su, izotonik

Sedimentasyon Hızının Ölçümü Deneyi

resim Sedimentasyon Hızının Ölçümü Deneyi Gerekli malzemeler: * Westergreen pipeti ve sehpası * 2 ml enjektör ve iğnesi * Alkol, pamuk * Steril % 3.8’ lik sodyum sitrat çözeltisi Yapılacak işlemler: 1- 2 ml’ lik enjektöre 0.4 ml % 3.8’ lik sodyum sitrat çözeltisi çekilir. 2- Deneğin kol venasından 2 ml’ yi tamamlayacak şekilde kan çekilir.

Adım Adım Hematokrit Tayini Deneyi

resim Adım Adım Hematokrit Tayini Deneyi Gerekli malzemeler: * Hematokrit pipeti * Alkol, pamuk, lanset * Hematokrit santrifüjü * Hematokrit ölçeri * Pipetin ucunu kapatmak için ateş Yapılacak işlemler: 1- Parmak ucu alkol ile temizlendikten ve kurutulduktan sonra lanset ile delinir. Parmak sıvazlanarak bol kan çıkması sağlanır. 2- İç yüzü heparinlenmiş hematokrit pipetinin uç kısmı çıkan

Hemoglobin Tayini Deneyi (Sahli Yöntemi)

resim Hemoglobin Tayini Deneyi (Sahli Yöntemi) Gerekli Malzeme * Sahli hemometresi * Steril lanset, pamuk, alkol * Karıştırma pipeti (baget) * 1/10 N HCl çözeltisi * Saf su, damlalık Yapılacak işlemler: 1. Sahli hemometresinin dereceli tübündeki % değer bölümünde 10 çizgisine kadar 1/10 N HCl çözeltisi konur. 2. Parmak ucu alkol ile temizlendikten ve kurutulduktan sonra

Lökosit Tipleri Hakkında Detaylı Bilgi

resim Lökosit Tipleri Hakkında Detaylı Bilgi GRANÜLOSİTLER NÖTROFİL: 2-5 (ort. 3) segment içerir. Çekirdek koyu mor renklidir. Sitoplazma açık pembe- mavi granüller içerir. Granüllü görünümün nedeni içerdiği veziküllerdir (lizozom). Toplam lökositlerin % 50-70‘dir. Yaşam süresi 1-2 gün. Dolaşımdaki nötrofillerin ortalama yarı ömrü 6 saattir. Dolayısıyla normal düzeyi sağlamak için her gün 100 milyardan fazla üretilmeliler. Başlıca

Akciğer Kompliyansını Belirleyen Faktörler ve Alveollerin Yüzey Gerilimi

resim Akciğer Kompliyansını Belirleyen Faktörler ve Alveollerin Yüzey Gerilimi Kompliyans : Yeterli ventilasyon için hem akciğerlerin, hem de toraksın elastik özelliklerini yenmek gerekir. Transpulmoner basınçta her birim basınç artışının neden olduğu volüm artışına kompliyans denir. Kompliyans ölçümleri toraks ve akciğerler için ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir. Normal erişkin bir insanda toplam kompliyans 200 ml/cmH2O dur. Bunun
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>