Eğitim Dünyası

Kapiller (Kılcal Damar) Histolojisi Hakkında Bilgi

resim Kapiller (Kılcal Damar) Histolojisi Hakkında Bilgi Kapillerler madde alışverişinin yapıldığı damarlardır. Kapillerler, bazal lamina ile çevrili, yüksek derecede geçirgen, tek sıralı endotel hücrelerinin oluşturduğu oldukça ince tüplerdir. Kapillerlerin çapı 5-10 µm civarında olup, gaz difüzyonu için yeterince ince (0.5 µm) ve bir eritrositi içine alabilmek için yeterince geniştir. Mikrovasküler yatak, mikrodolaşımın yeri olup , terminal

Arter (Atardamar) Histolojisi Hakkında Bilgi

resim Arter (Atardamar) Histolojisi Hakkında Bilgi Arterler, kanı kalpten kapillerlere taşırlar. Kalbin gevşemesi (diyastol) sırasında kapillerlerde akışın sürekliliğini sağlamak için, kalbin her kasılması (sistol) sırasında pompalanan kanın bir kısmını depolarlar. Arterler üç ana katman ya da tabakadan oluşurlar; 1.Tunika intima (iç katman), 2.Tunika mediya (orta katman), 3.Tunika eksterna (dış katman) veya adventisya. Kalpten kapillerlere doğru, arterler

İnfluencer Marketing Türkiye

resim Pazarlama sektörü ve dijital dünya arasındaki ilişkilerden biri olan İnfluencer marketing Türkiye, oldukça geniş kapsamlıdır.  İnstagram, Youtube, Twitter gibi birçok platformda yer alan özel tanıtımlar, profesyonel influencer  marketing çalışmaları ile gerçekleştirilmektedir. Doğrudan hedef kitleye hitap edilmekte, kısa sürede daha olumlu sonuç alınmaktadır.  Markaların kar marjı da bu bu çalışmalarla doğru orantılı bir şekilde artmaktadır. İnfluencer

Koroner Arter Anatomisi Hakkında Bilgi

resim Koroner Arter Anatomisi Hakkında Bilgi A.coronaria dextra Sağ veya arka sinus aortae’dan çıkar. Semilunar kapaklar açıldığında da deliği kapanmaz (solda da aynı). Conus arteriosus ve auricula dextra arasından sağa→sulcus interventricularis posterior’un üst ucuna döner. Dalları: R.interventricularis posterior –(PDA:posterior descending artery)  (her 2 ventriküle ve rr.interventriculares septales), R.marginalis dexter, R.nodi sinuatrialis(%60), Rr.atriales, Rr.atrioventriculares ve R.coni arteriosi,

Lenf Düğümü Histolojisi Hakkında Bilgi

resim Lenf Düğümü Histolojisi Hakkında Bilgi Lenf Düğümleri lenfoid dokudan oluşmuş yuvarlak ya da böbrek biçiminde kapsüllü organlardır. Lenf damarları boyunca dizilerek tüm organizmaya dağılmışlardır. Lenf düğümleri başlıca mikroorganizmalara ve tümör hücrelerinin yayılmasına karşı organizmayı savunan ardarda dizilmiş bir seri filtre gibi fonksiyon görürler . Lenf düğümü bir kapsülle çevrelenmiştir; parankiması korteks (kabuk) ve medullaya (öz)

Kalp Histolojisi Hakkında Bilgi

resim Kalp Histolojisi Hakkında Bilgi Kalp, kanı dolaşım sistemine ritmik kasılmalarla pompalayan  kas kitlesi myocardium’ dan oluşmuş bir organdır. İki atrium ve iki ventrikül olmak üzere dört boşluklu kalbin üç tabakalı bir duvar yapısı vardır. Kalbin bölmeleri : Atrium -> septum interatriale ve Ventrikül ->  septum   interventrikulare’dir. Kalbin atriumları ventrikül boşluğuna trikuspital ve mitral valvulalar

Dalak Histolojisi Hakkında Bilgi

resim Dalak Histolojisi Hakkında Bilgi Dalak, vücuttaki sekonder lenfoid organların en büyüğüdür. Dalak; korteks ve medulladan yoksundur. Bunun yerine, dalak farklı görevleri olan iki ana bileşene sahiptir: Kırmızı pulpa ve beyaz pulpa. Kırmızı pulpa dolaşımdaki kandan yaşlanmış ve hasarlanmış kırmızı kan hücreleri ve mikroorganizmaları uzaklaştıran bir kan filtresidir.  Aynı zamanda kırmızı kan hücrelerinin depolanma yeridir. Bakteriler

Lenfoid Organların Anatomisi Hakkında Bilgi

resim Lenfoid Organların Anatomisi Hakkında Bilgi Dalak (Splen, Lien): Regio hypochondriaca sinistra’da yerleşmiştir. Koyu mor renkte, yumuşak ve kolayca yırtılabilen bir yapıya sahiptir. Diaphragma ile komşu yüzüne facies diaphragmatica, organlarla komşu yüzüne facies visceralis adı verilir. Bu yüz mide, böbrek ve flexura coli sinistra ile komşuluk yapar. Erişkinde ortalama ağırlığı 100-250 gr kadardır, aşırı büyümesine splenomegali

Kalp Hizasının Altında Kalan Venler

resim Kalp Hizasının Altında Kalan Venler ALT TARAF VENLERİ, V. CAVA INFERIOR Alt ekstremitenin yüzeyel venleri: Derinin hemen altında, yüzeyel fascia’nın iki yapraği altinda bulunurlar. Vena saphena magna ve parva büyük yüzeyel venlerdir. Ayak sırtında oluşan arcus venosus dorsalis’ten başlarlar. V. saphena magna: Vücudun en uzun venidir. Koroner arter bypass ameliyatlarında graft olarak kullanılır. Lig. inguinale’nin

Lenfatik Sistem Anatomisi Hakkında Bilgi

resim Lenfatik Sistem Anatomisi Hakkında Bilgi Lenf (lympha=berrak su) çoğunlukla berrak, suya benzer bir sıvıdır, bazen sarımtırak veya hafif opak olabilir.  Vücutta lenf taşıyan damarlara lenfatikler denir. Lenfatik sistem: Birçok dokuda hücrelerarası boşluktan başlayan çok küçük lenf damarları Lenf damarları boyunca yerleşmiş lenf nodülleri Sindirim kanalı duvarları (ağız, pharynx, oesaphagus, mide ve bağırsaklar), dalak ve timusta