Eğitim Dünyası

Metabolik Olaylarda Türev Karbonhidratların Rolü

resim Metabolik Olaylarda Türev Karbonhidratların Rolü TIBBİ ÖNEMİ OLAN MONOSAKKARİD TÜREVLERİ Şeker fosfatları (glukoz 6-P, UDP-glukoz) Deoksişekerler (2-deoksiriboz, L-fukoz) Amino şekerler (D-glukozamin) Şeker alkolleri  (gliserol, sorbitol, mannitol, ksilitol, miyoinozitol) Şeker asidleri (aldonik ve üronik asid, askorbik asid) Glikozidler (glukozid, galaktozid) DEOKSİŞEKERLER MS’in piranoz/furanoz halkasındaki bir/birden fazla –OH grubunun H ile yer değiştirmesi ile oluşurlar. Tıpta önemi

Şeker Asitleri Hakkında Bilgi

resim Şeker Asitleri Hakkında Bilgi Monosakkaridin karboksil/hidroksil grubunun karboksilik aside oksidasyonu ile Biyokimyasal önemi olan şeker asidleri : aldonik ve üronik asidler, Aldonik asidlere örnek glukonik asid ve türevi glukonolakton, Üronik asidlere örnek glukuronik asid ve biyosentetik türevi askorbik asid  ve Üronik asidler vücut pH’ında iyonize formda bulunurlar (glukuronat, askorbat vb).  UDP-Glukuronat Metabolizması ve Önemi UDP-Glukuronat,

Aminoşekerler Hakkında Bilgi

resim Aminoşekerler Hakkında Bilgi Monosakkaridin bir hidroksil gr. yerini amin (NH2) gr. alır. En önemli örnekleri D-glukozamin (osteoartrit tedavisinde kullanılır) ve D-galaktozamin, genellikle N-asetil türevleri formundadır (N-asetilglukozamin, N-asetilgalaktozamin ). Amino şekerlerin öncü maddeleri; Glukoz-6P’dan oluşan Fruktoz 6-fosfat ve glutamin (amino gr. glutaminden). Amino şekerler, glikozaminoglikanların, glikoproteinlerin, glikolipidlerin, bazı oligosakkaridlerin ve bazı antibiyotiklerin yapı taşıdır.  Amino şeker

Şeker Alkolleri Hakkında Bilgi

resim Şeker Alkolleri Hakkında Bilgi Polyoller de denir. Monosakkaridlerin indirgenmesi ile (aldehid grubunun hidroksil gr. ile yer değiştirmesi) oluşurlar, indirgen değildirler. Gliseraldehid ve dihidroksiasetonun indirgenmesi ile oluşan gliserol, trigliserid ve fosfolipidlerin yapısında bulunur. Diğer şeker alkolleri: sorbitol, ksilitol, mannitol, galaktitol. Şeker alkolleri higroskopik (su tutucu) özellik taşırlar. Diabetes mellitus (DM) ve galaktozemi gibi hastalıklarda dokularda (lens,

Özofagus (Yemek Borusu) Histolojisi

resim Özofagus (Yemek Borusu) Histolojisi Sindirim Sistemi Sindirim Kanalı: Ağız boşluğu, Ağız, Özofagus, Mide, İnce ve Kalın Barsaklar, Rektum ve Anüs. Sindirim Kanalı lumeninin içeriği ile vücudun iç ortamı arasında koruyucu bir bariyer oluşturur. Genel Özelliği; makromolekülleri parçalayan sindirim hücrelerini, Sindirilen moleküllerin vücudumuz tarafından alınmasını sağlayan emilim hücrelerini ve Vücudumuzun mikroorganizmalardan korunmasını sağlayan savunma hücrelerini içerir.

Ülser Histolojisi Hakkında Bilgi

resim Ülser Histolojisi Hakkında Bilgi I- TUNİKA MUKOZA Epitel:  TEK KATLI SİLİNDİRİK (PRİZMATİK) EPİTEL olup yüzey mukus hücreleri ile kaplıdır. Mide Epiteli lamina propriaya doğru çöküntüler meydana getirir. Bunlara GASTRİK ÇUKURCUKLAR adı verilir. Bu gastrik çukurcuklara GASTRİK BEZLER yerleşmiştir. MİDE BEZİ: Fundus-korpus bölgesinin mide bezleri mide sıvısının büyük ortaklarıdırlar. Yaklaşık 15 milyon mide bezi 3.5 milyon

Özefagus (Yemek Borusu) Anatomisi

resim Özefagus (Yemek Borusu) Anatomisi 23-25 cm. uzunluktadır. Cartilago cricoidea veya 6. boyun omuru hizasından başlar. T10’da diaphragma’yı geçer, T11’de cardia ile birleşir. Bölümleri: 1.pars cervicalis: boyun bölgesi. 2.pars thoracica: mediastinum sup. ve posterior’da bulunur. 3.pars abdominalis: karın boşluğunda bulunur.1.25 cm. uzunluktadır. Pars cervicalis Önde: trachea, Arkada: cervical vertebralar ve prevertebral kaslar Yanlarda: Gl. thyroidea yan

Damak (Palatum) Anatomisi Hakkında Bilgi

resim Damak (Palatum) Anatomisi Hakkında Bilgi Ağız tavanına damak (palatum) denir. Sert damak (palatum durum) ve yumuşak damak (palatum mollae) olmak üzere iki bölüme ayrılır. Sert damak (palatum durum): 3/4 ön kısmını maxilla processus palatinus’u, arka 1/4’ünü os palatinum‘un lamina horizontalis’i yapar. Önde canalis incisivus’un açılma deliği foramen incisivum bulunur. Damağın ortasında raphe palati denen birleşme

İnşaat Teknolojisi Bölümü Nasıldır, Atama Puanları, Maaşları

resim İnşaat Teknolojisi Bölümü Nasıldır? Değerli düşler kulüp okuyucularımız, İnşaat teknolojisi bölümü inşaat sektörünün gelişimiyle beraber ortaya çıkan gitgide önem kazanmaktadır. İnşaat teknikerliği bölümden mezun olan kişiler çeşitli kurumlar da ve iş alanlarında iş bulabilir. İnşaat sektöründe mühendis bilgisi olan inşaat teknikerliği işin içerisinde denetimsel olarak bulunabilmektedir. Yasal olarakta buna imkan vardır. Dgs sınavıyla girip mühendisliğe

At İsimleri ve Kuş İsimleri

resim Ailenize katılmış yeni bir birey mi var? Yeni aldığınız kuş ya da atınız için bir isim mi arıyorsunuz? En güzel at isimleri neler biliyor musunuz? Peki, en güzel kuş isimleri hangileri? Yeni dostunuzun ismini belirleme konusunda fazlasıyla heyecanlı mısınız? Yoksa ona nasıl sesleneceğiniz konusunda kararsız mı kaldınız? At İsimleri Yeni sahiplendiğiniz bir atınız varsa ve
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>