Eğitim Dünyası

Konjenital Sitomegalovirüs Enfeksiyonunun Yükü Kohort Çalışması

resim Konjenital Sitomegalovirüs Enfeksiyonunun Yükü Kohort Çalışması Sitomegalovirüs (CMV) konjenital enfeksiyonun en sık nedenidir  ve nörosensörial işitme kaybının (SNHL) ve nörogelişimsel bozuklukların önemli bir nedenidir. Konjenital CMV (cCMV) enfeksiyonunun küresel prevalansı tüm yenidoğanların 1000’de 7’si kadardır . Hamile kadınlar arasındaki yüksek seroprevalans, cCMV enfeksiyon prevalansının yüksek olması ile ilişkilidir. Son zamanlarda yapılan kesitsel bir çalışmada, hamile

İmmunolojinin Doğuşu ve Gelişimi

resim İmmunolojinin Doğuşu ve Gelişimi Latince “immünis” sözcüğünden gelir. M.Ö. 430 yılında çiçek salgını sonrası sağ kalan insanların aynı hastalığı geçirmediğinden bahsedilmektedir. 15. yüzyılda Anadolu’ da ve Çin’ de çiçek yaralarından alınan sıvılar, sağlıklı insanlara verilerek korunma sağlanıyordu (bazen ölümle sonuçlanıyordu). 1796 yılında Jenner çiçek aşısını geliştirdi Pasteur 1880’ lerde tavuk kolerası ve şarbon aşılarını geliştirdi

Pıhtılaşma Zamanı Hesaplama (Saat camı yöntemi)

resim Pıhtılaşma Zamanı Hesaplama (Saat camı yöntemi) Öğrenme hedefi: Öğrenci, bir deneğin parmak ucunu deldikten sonra saat camına aldığı kan örneğinde fibrin oluşumunu gözlemleyerek pıhtılaşma zamanını saptamalı ve sonucu yorumlayabilmelidir. Gerekli Malzemeler: * Alkol, pamuk, lanset * Kronometre veya saat * Saat camı, toplu iğne Yapılacak işlemler: 1- Parmak ucu alkol ile temizlendikten ve kurutulduktan sonra

Kanama Zamanı Hesaplama (Duke yöntemi)

resim Kanama Zamanı Hesaplama (Duke yöntemi) Öğrenme hedefi: Öğrenci, bir deneğin parmak ucunu deldikten sonra kanamanın durduğu anı bir kronometre veya saat yardımıyla ölçüp yorumlayabilmelidir. Gerekli malzemeler: * Alkol, pamuk, lanset * Kronometre veya saat * Kurutma kağıdı Yapılacak işlemler: 1- Parmak ucu alkol ile temizlendikten ve kurutulduktan sonra lanset ile delinir. Bu sırada kronometreye basılır.

Formül Lökosit Deneyi Yapımı

resim Formül Lökosit Deneyi Yapımı Öğrenme hedefi: Öğrenci, önceden hazırlanmış ve boyanmış kan yayma preparatında lökosit tiplerini tanıyabilmeli, sayabilmeli ve yorumlayabilmelidir. Gerekli malzemeler: * Önceden hazırlanmış ve boyanmış kan yayma örneği * Sedir yağı Yapılacak işlemler: 1- 1- Sayım yapılacak lamın üzerine 1 damla sedir yağı damlatılır ve mikroskop altında immersiyon objektifinde incelenir. 2- 2- Sayım

Eritrosit (Kırmızı Kan Hücresi) Sayımı

resim Eritrosit (Kırmızı Kan Hücresi) Sayımı Öğrenme hedefi: Öğrenci, deneğin parmak ucundan eritrosit pipeti ile aldığı kanda hemositometrik yöntemle eritrosit sayımı yapabilmeli ve sonucu yorumlayabilmeli. Gerekli malzemeler: * Thoma hemositometresi * Eritrosit pipeti * Steril lanset * Alkol, pamuk, filtre kağıdı * Sulandırma çözeltisi (Hayem çözeltisi) Yapılacak işlemler: 1- Parmak ucu alkol ile temizlendikten ve kurutulduktan

Lökosit Sayımı Nasıl Yapılır?

resim Lökosit Sayımı Nasıl Yapılır? Öğrenme hedefi: Öğrenci, deneğin parmak ucundan lökosit pipeti ile aldığı kanda hemositometrik yöntemle lökosit sayımı yapabilmeli ve sonucu yorumlayabilmeli. Gerekli malzemeler: * Thoma hemositometresi * Lökosit pipeti * Steril lanset * Alkol, pamuk * Sulandırma çözeltisi (Turk çözeltisi) Yapılacak işlemler: 1- Parmak ucu alkol ile temizlendikten ve kurutulduktan sonra lanset ile

Kan Grubu Tayini Deneyi

resim Kan Grubu Tayini Deneyi Öğrenme hedefi:  Öğrenci, deneğin parmak ucundan aldığı kanda kan grubu tayini için hazırlanmış test serumlarını kullanarak kan grubunu tayin edebilmelidir. Gerekli malzeme: * Alkol, pamuk, lanset * Lam * Anti-A, Anti- B, Anti- D test serumları Yapılacak işlemler: 1- Bir lamın ayrı ayrı bölgelerine test serumlarından birer damla konur. 2- Parmak

Eritrositlerde Ozmotik Direncin Ölçümü

resim Eritrositlerde Ozmotik Direncin Ölçümü Öğrenme hedefi: Öğrenci, eritrositlerin ozmotik direncini ölçen deneyi izlemeli ve sonuçlarını tartışabilmelidir. Gerekli malzemeler: * 10 ml’ lik tüpler * 10 ml’ lik pipetler * Pıhtılaşması önlenmiş kan örneği * % 1’ lik NaCl çözeltisi * Saf su Yapılacak işlemler: 1- Bir tüp stativine 9 adet 10 ml’ lik tüp yerleştirilir.

Hemoliz Deneyi Nasıl Yapılır?

resim Hemoliz Deneyi Nasıl Yapılır? Öğrenme hedefi: Öğrenci eritrositlerin farklı ajanlarla hemolize uğrayabildiğini gösteren deneyi izlemeli ve sonuçlarını tartışabilmelidir. Gerekli malzemeler: * Deney tüpleri * İzotonik üre çözeltisi * Eter * Saf su * İzotonik NaCl çözeltisi * Pıhtılaşması önlenmiş kan örneği Yapılacak işlemler: 1- 4 adet deney tübüne sırasıyla 5’ er ml saf su, izotonik