Eğitim Dünyası

Eritrositlerde Ozmotik Direncin Ölçümü

resim Eritrositlerde Ozmotik Direncin Ölçümü Öğrenme hedefi: Öğrenci, eritrositlerin ozmotik direncini ölçen deneyi izlemeli ve sonuçlarını tartışabilmelidir. Gerekli malzemeler: * 10 ml’ lik tüpler * 10 ml’ lik pipetler * Pıhtılaşması önlenmiş kan örneği * % 1’ lik NaCl çözeltisi * Saf su Yapılacak işlemler: 1- Bir tüp stativine 9 adet 10 ml’ lik tüp yerleştirilir.

Hemoliz Deneyi Nasıl Yapılır?

resim Hemoliz Deneyi Nasıl Yapılır? Öğrenme hedefi: Öğrenci eritrositlerin farklı ajanlarla hemolize uğrayabildiğini gösteren deneyi izlemeli ve sonuçlarını tartışabilmelidir. Gerekli malzemeler: * Deney tüpleri * İzotonik üre çözeltisi * Eter * Saf su * İzotonik NaCl çözeltisi * Pıhtılaşması önlenmiş kan örneği Yapılacak işlemler: 1- 4 adet deney tübüne sırasıyla 5’ er ml saf su, izotonik

Sedimentasyon Hızının Ölçümü Deneyi

resim Sedimentasyon Hızının Ölçümü Deneyi Gerekli malzemeler: * Westergreen pipeti ve sehpası * 2 ml enjektör ve iğnesi * Alkol, pamuk * Steril % 3.8’ lik sodyum sitrat çözeltisi Yapılacak işlemler: 1- 2 ml’ lik enjektöre 0.4 ml % 3.8’ lik sodyum sitrat çözeltisi çekilir. 2- Deneğin kol venasından 2 ml’ yi tamamlayacak şekilde kan çekilir.

Adım Adım Hematokrit Tayini Deneyi

resim Adım Adım Hematokrit Tayini Deneyi Gerekli malzemeler: * Hematokrit pipeti * Alkol, pamuk, lanset * Hematokrit santrifüjü * Hematokrit ölçeri * Pipetin ucunu kapatmak için ateş Yapılacak işlemler: 1- Parmak ucu alkol ile temizlendikten ve kurutulduktan sonra lanset ile delinir. Parmak sıvazlanarak bol kan çıkması sağlanır. 2- İç yüzü heparinlenmiş hematokrit pipetinin uç kısmı çıkan

Hemoglobin Tayini Deneyi (Sahli Yöntemi)

resim Hemoglobin Tayini Deneyi (Sahli Yöntemi) Gerekli Malzeme * Sahli hemometresi * Steril lanset, pamuk, alkol * Karıştırma pipeti (baget) * 1/10 N HCl çözeltisi * Saf su, damlalık Yapılacak işlemler: 1. Sahli hemometresinin dereceli tübündeki % değer bölümünde 10 çizgisine kadar 1/10 N HCl çözeltisi konur. 2. Parmak ucu alkol ile temizlendikten ve kurutulduktan sonra

Lökosit Tipleri Hakkında Detaylı Bilgi

resim Lökosit Tipleri Hakkında Detaylı Bilgi GRANÜLOSİTLER NÖTROFİL: 2-5 (ort. 3) segment içerir. Çekirdek koyu mor renklidir. Sitoplazma açık pembe- mavi granüller içerir. Granüllü görünümün nedeni içerdiği veziküllerdir (lizozom). Toplam lökositlerin % 50-70‘dir. Yaşam süresi 1-2 gün. Dolaşımdaki nötrofillerin ortalama yarı ömrü 6 saattir. Dolayısıyla normal düzeyi sağlamak için her gün 100 milyardan fazla üretilmeliler. Başlıca

Akciğer Kompliyansını Belirleyen Faktörler ve Alveollerin Yüzey Gerilimi

resim Akciğer Kompliyansını Belirleyen Faktörler ve Alveollerin Yüzey Gerilimi Kompliyans : Yeterli ventilasyon için hem akciğerlerin, hem de toraksın elastik özelliklerini yenmek gerekir. Transpulmoner basınçta her birim basınç artışının neden olduğu volüm artışına kompliyans denir. Kompliyans ölçümleri toraks ve akciğerler için ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir. Normal erişkin bir insanda toplam kompliyans 200 ml/cmH2O dur. Bunun

Solunum Kontrolu Fizyolojisi Hakkında Bilgi

resim Solunum Kontrolu Fizyolojisi Hakkında Bilgi Solunumun düzenlenmesi: Diyafram ve interkostal kaslar motor sinirlerle uyarılmadan kasılmazlar. Spontan solunum; solunum kaslarını innerve eden nöronların ritmik boşalımı meydana gelir. Beyinden kaynaklanan ve kendiliğinden gelişen ritmik boşalımlar ile arteriyel PO2, PCO2 ve H+ düzeylerindeki değişmelerle düzenlenir. Solunumun sinirsel denetimi, İstemli denetim(Serebral korteks)  ve Otomatik denetim (Pons ve medulla oblangata)

Santral ve Periferik Kemoreseptörlerin Solunumdaki Rolü

resim Santral ve Periferik Kemoreseptörlerin Solunumdaki Rolü Solunumun kimyasal kontrolu : Arteriyel kan PCO2 veya H+ düzeyindeki artış veya PO2’ deki azalma medulla oblangatadaki solunum nöronlarının etkinliğini arttırır (İnspirasyonu uyarır). Aksi yöndeki değişiklikler ise inhibitör etki yapar (İnspirasyonu baskılar). Kemoreseptörler Kan kimyasındaki değişikliklere duyarlı olan hücre gruplardır. Santral: Medulla oblangata Periferal reseptörler : Glomus karotikum (glossofaringeal

Ventilasyon ve Akciğer Mekaniği Hakkında Bilgi

resim Ventilasyon ve Akciğer Mekaniği Hakkında Bilgi Akciğerlerin göğüs duvarıyla ilişkisi Akciğerlerle toraks duvarı arasında hiçbir bağlantı bulunmamaktadır. Akciğerler 2 katlı ince bir zarla (plevra) kaplıdır. Akciğerlere yapışık zar: Viseral plevra. Göğüs kafesinin iç tarafını örten zar: Pariyetal plevra. İki taraftaki akciğer ve plevra keseleri birbirinden bağımsızdır. Plevra sıvısı İki plevra zarı arasında plevra sıvısı bulunur.