Eğitim Dünyası

Mülakat, Sınav, Testler İçin En Güncel Bilgiler Sorular Arşivi

resim Merhabalar değerli takipçilerimiz, bugün sizlere mülakatlarda sınavlarda testlerde ortamlar sorulabilecek güncel bilgileri paylaşacağım. Adalet bakanlığı katiplik mülakatlarında, sınavlarda veya herhangi bir sohbet ortamında sorulabilecek sorularda genel kültür seviyenizi aşağıdaki sorulara çalışarak en geniş ivmeyi yakalayabilirsiniz. Mülakatlar için en güncel bilgilere ulaşabileceksiniz. Öğretmenlik mülakatlarında da aynı şekilde bu tür güncel bilgiler önemli yer tutmaktadır. KPSS sınavlarında

Piezoelektrik Olayı Nedir, Nasıl Gerçekleşir Detaylı Bilgi

resim Saygıdeğer okuyucularımız, eğitim makelelerimize devam ediyoruz. Piezo elektrik olayı konusuna değineceğiz. Piezo kelimesi anlamı bakımından terim anlamı Yunancada basınç manasına gelmektedir. Piezoelektrik olayını 18.YY Fransız fizikçiler Jacques ve Pierre Curie tarafından bulunmuş ve icat edilmiştir. Piezo elektrik olayı hayatımızın birçok alanında kullanılmaya devam etmektedir. Örneğin yürürken elektrik üretimi gibi icatlar buluşlar fikirlerin temeli piezoelektriğe dayanmaktadır.

İtme ve Momentum Konu Anlatımı ve Soru Çözümü

resim Momentum Nedir? Değerli okuyucularımız, fiziğin en önemli konularından birisi olan momentumu yakından inceleyeceğiz. Momentum kütle korunumu yasasıyla doğrudan bağlantılı ve günlük hayatımızda da birçok alanda ve iş makinelerinin, makara sistemlerinin yapısında bulunmaktadır. Bir top düşünün, m kütlesine ve v hızına sahip olsun. Bu top, doğal olarak bir momentuma sahiptir. Çünkü onu harekete geçiren bir F

Bilim Adamı Mühendis El Cezeri Kimdir Biyografisi

resim Değerli düşler kulüp okuyucularımız, El Cezeri bilim adamı hakkında biyografik bilgiler sunmak isteriz sizlere. Sibernetik telekomünikasyon, denge kurma ve ayarlama bilimidir. Sibernetik teknolojisi yüzyıllar önce piyasaya çıkmışssa da otomasyon sistemlerin başlangıcı konusunda yeni yeni bilgiler edinmekteyiz. Fransızlar Descartes ve Pascal’ı; Almanlar Leibniz’i, İngilizler Bacon’ı öne sürseler de her ne kadar bu şahıslardan tam 6 asır

Matematik Polinomlar Soru Çözümlü Konu Anlatımı

resim Polinomlar (Çok Terimliler) Merhabalar sevgili öğrenciler, matematik dersi polinomlar konusu diğer ismiyle çok terimliler oldukça zor olduğu kadar öğrenildiği takdirde zevk alınacak önemli bir konudur. a0,a1,a2,a3 …, an ϵ R ve n ϵ N olmak üzere P(x) = a0+a1.x+a2.x2+a3.x3+….+an.xnbiçimindeki ifadelere x değişkenine göre düzenlenmiş reel katsayılı polinom (çok terimli) denir. Burada a0, a1, a2, a3 …, an reel sayılarına polinomun katsayıları, a0,

Kan Pıhtılaşma Biyokimyası Hakkında Bilgi

resim Kan Pıhtılaşma Biyokimyası Hakkında Bilgi Primer Hemostaz Sekonder Hemostaz (Koagülasyon) *Prokoagülan *Antikoagülan *Fibrinolitik sistemler Hemostaz (hemostatik yanıt) : zedelenen damardan kanın dışarı akışının spontan olarak durmasıdır.  Küçük damarlarda rüptüre neden olan doku hasarı (günlük travmalar, injeksiyonlar, cerrahi kesiler, diş çekimleri vb.) sonucunda damar duvarı ile dolaşan kan arasındaki etkileşimler, dakikalar içinde kanamanın durmasına neden olur  (hemostaz).

Böbrek Üstü Bezlerinin Histolojisi Hakkında Bilgi

resim Böbrek Üstü Bezlerinin Histolojisi Hakkında Bilgi Adrenal bezler çift organlardır, yağ dokusu içine gömülü olarak böbreklerin üst kutuplarında yerleşmişlerdir. Sıkı bağ dokusundan yapılmış bir kapsül ile çevrilidir. Taze kesitlerde sarı renkli dış tabaka Adrenal Korteks (%80- 90), kırmızı- kahverengi iç tabaka ise Adrenal Medulla (%10- 20) olarak bilinmektedir. İnsanda 4- 6 cm. uzunluğunda, 1- 2

Boşaltım Sistemi Histolojisi Hakkında Bilgi

resim Boşaltım Sistemi Histolojisi Hakkında Bilgi Böbreğin Görevleri: (1)Süzme ve boşaltım ile kanın nitrojenli ve diğer artık metabolik ürünlerini temizlemek (2)  Vücut sıvılarının ve elektrolitlerin yoğunluğunu dengelemek (3) Geri emilim ile kan homeostasisini korumak için küçük molekülleri (amino asitler, glukoz ve peptitler) iyonları (Na+, Cl-, Ca+2, PO3-3) suyu yeniden elde etmek Renin enzimini üreterek kan basıncını düzenler.

Hemodinamik Hakkında Detaylı Bilgi

resim Hemodinamik Hakkında Detaylı Bilgi Mekanik Cisimlerin kuvvet altındaki davranışlarını (hareket ve deformasyon) fizik dalıdır. Sıvılara ve gazlara kuvvet etkisi altındaki davranışları açısından akışkan denir. Akışkanlar, yer çekimi kuvveti gibi çok zayıf kuvvetlerin etkisinde bile şekil değiştirip, bulundukları hacmin şeklini alırlar. HİDROSTATİK Özkütle Maddenin birim hacminin kütlesi:  d=m/V – kg/m3, g/cm3 Bağıl yoğunluk Maddenin özkütlesinin suyun

Sinir Sisteminin Gelişim Basamakları

resim Sinir Sisteminin Gelişim Basamakları Hidradan daha yüksek türlerin evriminde sinir sistemleri üç aşama geçirmiştir: ) Merkezleşme 2.) Segmentleşme 3.) Sefalizasyon Merkezleşme: Yassı solucandan başlayarak sinir sistemlerinde merkezleşme dikkati çeker. Bu organizmalarda vücut simetri kazanmış, gerçek kas hücreleri içeren bir mezoderm katmanı ortaya çıkmış ve dokuların daha düzenli bir biçimde organize olmaları sonucu organ sistemleri gelişmiştir.