Edebiyat Akımları Hakkında Bilgi

15u3c5 Edebiyat Akımları Hakkında Bilgi

Edebi Akım Tanımı
Belli bir tarihsel süreçte edebiyatı, tür ve yazarın milliyeti bakımından herhangi bir ayrım olmadan şekilsel ve içeriksel olarak etkileyen belli üslup, duygu ve düşünce dizisidir.Edebi akımlarının gelişimine bakıldığında, bu akımların salt yazına özgü olmadığı genel, bir sanat akımı olarak başlayıp geliştikleri görülür.
Üstelik hemen hepsi, genelde doğdukları çağın toplumsal yapısının, bu yapıya bağlı düşünüş biçiminin, ideolojinin ürünüdürler. Çağın felsefesinin sanat üzerindeki etkisi akım olarak ortaya çıkar ve bütün sanat türlerinde ortak özellikler çevresinde gelişir.Rauf Mutluay’ın tanımı bu açıdan önemlidir: “Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa bir edebiyat akımı denir.”

Dünyada Bazı Edebiyat Akımları

Klasizm
Romantizm (Çoşumculuk)
Parnasizm (Betimselcilik – yalnızca şiirde)
Natüralizm (Doğalcılık)
Sembolizm (Simgecilik)
İdealizm (Ünanimizm)
Realizm (Gerçekçilik)
Fütürizm (Gelecekçilik)
Dadaizm
Sürrealizm (Gerçeküstücülük)
Letrizm (Harfçilik)
Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)
Personalizm (Kişilikçilik)
qosu54 Edebiyat Akımları Hakkında Bilgi

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>