Eğitim Dünyası

Edebiyat Akımları Hakkında Bilgi

edebiyat akımları

Edebi Akım Tanımı
Belli bir tarihsel süreçte edebiyatı, tür ve yazarın milliyeti bakımından herhangi bir ayrım olmadan şekilsel ve içeriksel olarak etkileyen belli üslup, duygu ve düşünce dizisidir.Edebi akımlarının gelişimine bakıldığında, bu akımların salt yazına özgü olmadığı genel, bir sanat akımı olarak başlayıp geliştikleri görülür.
Üstelik hemen hepsi, genelde doğdukları çağın toplumsal yapısının, bu yapıya bağlı düşünüş biçiminin, ideolojinin ürünüdürler. Çağın felsefesinin sanat üzerindeki etkisi akım olarak ortaya çıkar ve bütün sanat türlerinde ortak özellikler çevresinde gelişir.Rauf Mutluay’ın tanımı bu açıdan önemlidir: “Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa bir edebiyat akımı denir.”

Dünyada Bazı Edebiyat Akımları

Klasizm
Romantizm (Çoşumculuk)
Parnasizm (Betimselcilik – yalnızca şiirde)
Natüralizm (Doğalcılık)
Sembolizm (Simgecilik)
İdealizm (Ünanimizm)
Realizm (Gerçekçilik)
Fütürizm (Gelecekçilik)
Dadaizm
Sürrealizm (Gerçeküstücülük)
Letrizm (Harfçilik)
Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)
Personalizm (Kişilikçilik)
edebi akımlar

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>