Askeri Konular

Dünyadaki Tüm İstihbarat Servisleri

dünyadaki istihbarat servisleri

Teşkilat-ı mahsusa dan günümüze milli istihbarat ve türk istihbarat birimleri

1.milli istihbarat teşklilatı
Ülkelerin birbirlerine yönelik siyasal, sosyal, ekonomik ve askeri
faaliyetleri ile beklentilerinin önceden saptanması ihtiyacının zaman
içerisinde giderek artması, haber almaya dönük yapılanmaların varlığını
zorunlu kılmıştır.

Enver Paşa
Ülkemizde, sistemli ve organize nitelikte istihbarat örgütü kurma
girişimleri, Osmanlı Devleti?nin son yıllarında başlamıştır. Siyasi
birliğin korunması, ayrılıkçı hareketlerin önlenmesi ve özellikle
yabancı devletlerin Ortadoğu üzerinde odaklaşan faaliyetlerinin
izlenebilmesi için bireysel bazda ve sınırlı nitelikte sürdürülen
istihbarat çalışmalarının bir merkezden organize biçimde yürütülmesine
ihtiyaç duyulmuş ve 17 Kasım 1913 tarihinde Enver Paşa tarafından
TEŞKİLÂT-I MAHSÛSA isimli istihbarat örgütü kurulmuştur. Birinci Dünya
Savaşı sırasında askeri ve paramiliter hareketler gerçekleştirerek
önemli görevler üstlenen bu örgüt, savaşın sona ermesiyle 30 Ekim 1918
tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi sonrasında dağılmıştır.
Bu gelişmeyi izleyen dönemde, 1918 sonlarında KARAKOL CEMİYETİ isimli
yeni bir istihbarat ünitesi kurulmuştur. Bu örgüt, Anadolu?nun işgal
edilmesine karşı çeteleri ve halkı silahlandırmış, milli kuvvetlere
silah ve malzeme temin etmek suretiyle kurtuluş hareketine önemli
hizmetler sağlamıştır. İstanbul?un 16 Mart 1920 tarihinde işgaliyle,
mensuplarının tutuklanması üzerine Örgütün faaliyetleri sona ermiştir.

KARAKOL CEMİYETİ?nin dağılmasından sonra ZABİTÂN ve YAVUZ gibi çeşitli
istihbarat grupları oluşturulmuş, bunlardan 23 Eylül 1920 tarihinde
faaliyete geçen HAMZA GRUBU?nun adı 31 Ağustos 1921 tarihinde FELÂH
GRUBU olarak değiştirilmiş, istihbarat grupları Kurtuluş Savaşı sonuna
kadar faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.

İstihbarat örgütleri arasındaki dağınıklığı gidermek, ordu içerisine
sızan düşman casusluk faaliyet ve propagandasına karşı koymak amacıyla
18 Temmuz 1920 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından ASKERÎ POLİS
TEŞKİLÂTI (A.P. veya P.) kurulmuştur. Savaş yıllarında başarılı
hizmetler veren örgütün faaliyetlerine 21 Mart 1921 tarihinde son
verilmiştir. Askerî Polis Teşkilâtı?nın kapatılmasının istihbarat
faaliyetleri açısından kısa bir süre doğurduğu boşluk ise, yine
Genelkurmay Başkanlığı tarafından kurulan ve 1 Nisan 1921-22 Haziran
1922 tarihleri arasında Anadolu?nun çeşitli şehirlerinde faaliyet
gösteren TEDKİK HEYETİ ÂMİRLİKLERİ vasıtasıyla giderilmiştir.

Mareşal Fevzi Çakmak
Edinilen tecrübelerin ışığında ve belirlenen yeni hedeflere
ulaşılabilmesi amacıyla bu defa Genelkurmay Başkanı Fevzi ÇAKMAK?ın
direktifiyle MÜSELLÂH MÜDÂFAA-İ MİLLİYE isimli bir istihbarat grubu
kurulmuştur. TBMM Hükümeti, 3 Mayıs 1921 tarihinde kısa adı ?M.M.? (MİM
MİM) olan bu örgüte resmiyet kazandırmıştır.
Tedkik Heyeti Âmirlikleri Anadolu?da faaliyetlerini sürdürürken, ?M.M.?
örgütü asker ve sivil kesimden oluşmuş kadrolarıyla, İstanbul?da büyük
bir ajan ve haber ağı kurmayı başarmış, Anadolu?ya silah ve cephane
kaçırılması faaliyetlerini organize etmiş, düşman karargahlarına,
işbirlikçi gruplara ve yabancı misyona sızarak çok sayıda önemli belge
ve bilgiler elde etmiştir. Millî Mücadele sırasında düşman
faaliyetlerine karşı oluşturulan çeşitli istihbarat gruplarıyla da
işbirliği yapan örgütün faaliyetleri, İstanbul?un kurtuluşundan sonra 5
Ekim 1923?de son bulmuştur.
İstihbarat örgütlerinin kapatılmasından ve Türkiye Cumhuriyeti
Devleti?nin kurulmasından sonra, 1926 tarihine kadar geçen dönem içinde
haber alma çalışmaları, Ordu Müfettişlikleri İstihbarat Şubeleri
tarafından yürütülmüştür.

Millî Emniyet Hizmeti (M.E.H.) Riyâseti?nin 6 Ocak 1926 tarih ve 10152 sayılı Kuruluş Belgesi (MİT Özel Arşiv Belgeleri)
Daha sonra ******, 1925 yılı sonunda, gelişmiş devletlerdeki istihbarat
kuruluşlarına benzer, çağdaş bir örgütün kurulması talimatını
vermiştir. Bunun üzerine, Avrupa ülkelerinde eğitilen kadroların da
katılımıyla, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi ÇAKMAK?ın 6 Ocak 1926
tarihli emri doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti?nin ilk istihbarat
kuruluşu olan MİLLÎ EMNİYET HİZMETİ RİYÂSETİ (M.E.H./MAH) kurulmuştur.
Teşkilât, 5 Ocak 1927 tarihinde şeklen İçişleri Bakanlığı?na
bağlanmıştır. 6 Ocak 1926-5 Ocak 1927 tarihleri arasındaki bir yıllık
dönem çalışmaları, dönemin yöneticileri tarafından Riyâset?in kuruluşuna
hazırlık dönemi olarak değerlendirilmiş ve bir gün sonraki 6 Ocak 1927
tarihi MAH?ın kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir.
Kuruluşuyla başkanlığına Şükrü Âli ÖGEL?in getirildiği MAH, Millî
İstihbarat Teşkilâtı mensupları için bir simge olarak önemini korumakta
ve MİT?in tarihi kökleriyle gelecek arasında kuvvetli bir bağ
oluşturmaktadır.
MAH, duyulan ihtiyaçlara bağlı olarak zaman içerisinde birkaç kez küçük
yapısal değişiklikler geçirmiş ve 1965 yılına kadar Türkiye?nin
istihbarat faaliyetini başarıyla yürütmüştür.
Şükrü Âli Ögel
Devletin millî güvenlik politikasının hazırlanmasıyla ilgili her konuda
istihbaratın tek elde toplanabilmesi amacıyla, 22 Temmuz 1965 tarihinde
TBMM tarafından 644 sayılı kanun kabul edilmiş ve bu kanun ile kuruluşun
adı MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLÂTI (MİT) olarak değiştirilmiştir. Kanun ile
MİT?in bir Müsteşar tarafından yönetilmesi ve Müsteşar?ın, kanun ile
belirlenen görevlerin yerine getirilmesinde sadece Başbakan?a karşı
sorumlu olması öngörülmüştür.
MİT, yaklaşık 19 yıl süre ile faaliyetlerini 644 sayılı kanun hükümleri
doğrultusunda yürütmüş, ancak süratle değişen ve gelişen koşulların
ışığında yeni bir yasal düzenlemeye gidilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Bu amaçla, 1 Kasım 1983 tarihinde 2937 sayılı ?Devlet İstihbarat
Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu? çıkarılmış olup, kanun 1
Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Halen milli hedeflere ulaşmada
her çeşit teknolojik gelişmenin de yakın takipçisi olan MİT, deneyimli
mesleki ve teknik kadrolarıyla, modern bir yapı içerisinde, çoğulcu
demokrasinin, hukukun gereklerine uygun ve yansız olarak, insan hakları
ilkelerine bağlı bir anlayış doğrultusunda, yasanın verdiği görevleri
başarı ile yürütmektedir.

 

TSK
KKK
DKK
HKK
Jandarma
Sahil Güvenlik
Dışişleri
İçişleri
Emn. Gn. Md.
İstanbul Em. Md.

ABD istihbarat toplulugu
CIA

DIA
NSA
Army
Naval
Airforce
Marine Corps
NIMA
NRO
FBI
Treasury
Energy
State
NIC
CMS
DCI

ingiliz istihbarat topluluğu
Cabinet
MI5 (EK)
MI6 (EK)
GCHQ
MOD
Royal Navy
RAF
Army
Scotlandyard
Police
GICS

ve diger istihbarat toplulukları
RUS ? SVR
RUS ? FSB
ALMAN ? BFV
ALMAN ? BND
ÜRDÜN ? GID
İSRAİL ? MOSSAD
FRANSIZ ? DGSE
FRANSIZ ? DRM

tüm istihbarat servisleri

Duslerkulup

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>