Dolomit Mineralinin Kimyasal Yapısı Hakkında Bilgi

dolomit Dolomit Mineralinin Kimyasal Yapısı Hakkında Bilgi

dolomit taşı Dolomit Mineralinin Kimyasal Yapısı Hakkında Bilgi
Kayaç oluşturan yaygın bir mineral. Daha çok magnezyum içeren çözeltilerin kireçtaşına etkisiyle oluşur. Özellikle galen vb. mineraller içeren hidrotermal damarlar içine dağılmış olarak da bulunur. Kalsite benzer; ancak soğuk seyreltik hidroklorik asitte daha yavaş çözünür ve ısıtılınca hemen karbon dioksit çıkararak köpürür. Dolomitli kireçtaşları yapım işlerinde kullanılır. Dolomitten ateş tuğlası yapılır.

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>