Eğitim Dünyası

DNA ve RNA’nın Yapısı

DNA ve RNA

DNA ve RNA’nın Yapısı

Nükleotidler ve nükleik asitlerde karakteristik bazlar ve pentozlar bulunur. Gen, fonksiyonel bir biyolojik ürün için gerekli DNA segmentidir. Ribozomal RNA (rRNA) ise ribozomların yapısal bileşenidir. Mesajcı RNA (mRNA) genetik bilgiyi nükleustan sitoplazmaya ribozomlara taşır. Transfer RNA (tRNA), mRNA’daki genetik bilgiyi spesifik amino asit dizelerine transfer eder.

Nükleotid= Nitrojen içeren baz + bir pentoz + bir fosfat

Nükleozid= nitrojen içeren bir baz + bir pentoz

Azot İçeren Bazlar= Pürin ve pirimidin

Pürin= Adenin, Guanin

Pirimidin= Sitozin, Timin, Urasil

Pentoz= Riboz ve Deoksiriboz

Fosfodiester bağları DNA ve RNA’nın kovalent iskeletidir. Nükleotid bazların özellikleri nükleik asitlerin üç boyulu yapılarını etkiler. Serbest pirimidin ve pürin bazlarının PH’a bağlı olarak iki veya daha fazla taumerik formu bulunur. Tüm nükleotid bazları UV ışığı absorbe eder. 260 nm’de absorbsiyon nükleik asitler için karakteristiktir. Hücrenin nötrale yakın PH’ında bazlar hidrofobiktir ve suda kısmen çözünürler. DNA molekülleri belirleyici bazlara sahiptir. DNA’nın baz bileşenleri bir türden diğerine değişmektedir. Aynı türün farklı dokularından alınan DNA aynı baz yapısına sahiptir. DNA’nın baz yapısı bir türde yaş, diyet ve çevre ile değişmez. Tüm türlerde hücresel DNA’da eşit sayıda A-T ve C-G bulunur (Chargaff kuralı: A+G=T+C). DNA çifte sarmalında zincirler birbirlerinin tamamlayıcısıdır.

DNA’nın Formları

Fizyolojik koşullarda rastgele bir DNA dizesinde en stabil form B formudur. A formu su dışında birçok çözeltide oluşan bir formdur. Z formu sola doğru dönen heliks yapısındadır. Z formu bazı genlerin ekspresyonlarının regulasyonunda rol alabilir.

mRNA polipeptid zincirini kodlar. mRNA uzunluğu genler arasında farklılıklar gösterir, fakat bir gen için genel olarak belli bir uzunluktadır. Prokaryotlarda tek bir mRNA molekülü bir veya daha fazla sayıda polipeptid zinciri kodlayabilir. Taşınan kod sadece bir polipeptid için ise mRNA monosistronik, eğer kod iki veya daha fazla sayıda farklı  polipeptid için ise mRNA polisistroniktir. Ökaryotlarda mRNA’ların çoğu monosistroniktir.

Nükleik Asit Kimyası

DNA çifte sarmalı ve RNA denatüre olabilir. Anneal, denatüre segmentin tekrar çifte sarmal oluşturmasıdır. Farklı türlerin nükleik asitleri hibrit formlar oluşturabilirler. Türler ne kadar yakınsa hibridizasyon o kadar kolay gerçekleşir. Nükleotidler ve nükleik asitler non enzimatik transformasyona uğrarlar.

Non Enzimatik Transformasyonlar

Birçok nükleotid bazı spontan olarak halka dışı amino gruplarını kaybeder (Deaminasyon). Örneğin C–> U dönüşümü 1/107. 24 saatir (günde 100 adet). A ve G deaminasyonları daha yavaştır. Depürinasyon, N-B-glikozit bağı hidrolize ile oluşur (1-105 pürin).  UV rasyasyonu ile iki etilen grubunun kondansasyonu ve siklobütan halkası oluşumu olur. Bu olay sıklıkla aynı zincir üzerindeki iki T arasında gerçekleşir. UV ve iyonize rasyasyon çevresel ajanların serbep olduğu tüm DNA hasarlarının %10’unu oluşturur.

taşıyıcı RNA

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>