DNA İzolasyonu Nasıl Yapılır?

Dna izolasyonu DNA İzolasyonu Nasıl Yapılır?

DNA İzolasyonu

 • 400 pl kan ependorf tüpüne konur, üzerine 1000 µl distile su pipetle eklenir ve 5 dakika iyice çalkanır.
 • 10 dakika 3500 devirde santrifüj edilir.
 • Üsteki sıvı dikkatlice pipetle çekilerek atılır.Çökelti üzerine 1000 µl distile su pipetle eklenir ve iyice çalkalanır.
 • 10 dakika 3500 devirde santrifüj edilir.
 • Üstteki sıva dikkatlice pipetle çekilerek atılır. Çökelti üzerine 250 µl nuklei lizis buffer, 20 µl %10’luk Sodyum Dodesil Sülfat ve 20 µl Proteinaz K eklenir ve tüp alt üst edilerek çalkalanır.
 • Ependorf tüp 72° C’deki su banyosunda 10 dakika bekletilir.
 • Ependorf tüpe 175 µl amonyum asetat eklenir ve 30 saniye çalkalanır.
 • Oda ısısında 15 dakika bekletilir.
 • 4500 devirde 20 dakika santrifüj edilir.
 • Üstteki sıvı bir diğer ependorf tüpüne alınır ve üzerine 2 katı oranında absolu etanol
 • Ependorf tüpü yavaşça alt üst edilir. DNA’nın belirmesi gözlenir.
 • 13000 devirde 10 dakika santrifüj edilir.
 • Üstteki sıvının tümü pipetle alınır üzerine 250 µl % 75 etanol ilave edilir.
 • 13000 devirde 10 dakika santrifüj edilir.
 • Üstteki sıvının tümü pipetle alınır. DNA havada kurutulur ve üzerine 250 µl distile su veya Tris-EDTA ilave edilerek DNA çözülür.

 

Dna deneyi DNA İzolasyonu Nasıl Yapılır?

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>