Eğitim Dünyası

Dinlenim Membran Potansiyeli

Aksiyon potansiyeli

Dinlenim Membran Potansiyeli

Polarize Hücre: Dinlenim membran potansiyeline sahip hücredir. Tüm vücut hücreleri (-) dinlenim membran potansiyeline sahiptir.

Dinlenim membran Potansiyeli: Nöronda -70mV, İskelet kasında -90 mV ve Kalp kasında -90 mV’dır.

Dinlenim sırasında çoğu hücre membranı üzerinde iyon geçişini sağlayan iki önemli mekanizma aktiftir.

1.) Sürekli Açık Olan K+ Sızıntı (Leak) Kanalları: K+ konsantrasyon gradyanı yönünde (elektrik gradyanın aksi yönünde) hücre dışına net çıkış yapar.

2.) Na+/K+ ATPaz Pompası: 3 Na+’u hücre dışına atarken 2 K+’u hücre içine taşır. Hücre içinde anyon artar.

Dinlenim sırasında membranın: K+ permeabilitesi > Na+ permeabilitesi

Bu iki süreç dinlenim membran potansiyelini meydana getirir.

Uyarılabilen Hücreler

Dinlenim membran potansiyelini değiştirebilme (örneğin aksiyon potansiyeline  dönüşebilme) yeteneğine sahip hücrelere uyarılabilir hücreler denir. Sinir hücreleri, kas hücreleri (kalp, iskelet ve düz kas), Bazı endokrin (hipofiz, pankreas beta adacık hücreleri, adrenal bez medulla hücreleri) bez hücreleri, bağışıklık sistemine ait bazı hücreler (makrofaj ve nötrofiller), üreme sistemine ait bazı hücreler (fertilize yumurta)

Aksiyon Potansiyeli

Bir aksona bir uyaran uygulandığı zaman:

1-) Yavaş depolarizasyon evresi: +15mV (-70 mV –> -55 mV)

2-) Eşik Değer: ateşleme düzeyi

3-) Hızlı depolarizasyon: -55 mV –> +35 mV (aşırı fırlama: 0 –> +35 mV)

4-) Repolarizasyon: +35 mV –> -70 mV (Depolarizasyon + Repolarizasyon yaklaşık 2-5 msn sürer.)

5-) Hiperpolarizasyon sonrası: dinlenim potansiyelinin 1-2 mV altına düşer; uzun sürer (40 msn)

Aksiyon Potansiyelini Oluşturan İyon Akımları

a.) Membran potansiyelinde 7-15 mV’luk azalma: az sayıda voltaj kapılı Na+ kanalları açılır.

b.) Eşik değer ( 15 mV’luk azalma) ve hızlı depolarizasyonun gelişimi: Ateşleme düzeyi; voltaj kapılı Na+ kanallarının çoğu çok hızlı bir şekilde açılır; çok miktarda Na+ hücre içine akar –> +35 mV

c.) Depolarizasyonun bitişi ve repolarizasyonun gelişimi: Voltaj kapılı Na+ kanalları hızla inaktif konformasyona geçer.  Voltaj kapılı K+ kanallarının yavaş açılışı ile K+ geçirgenliği artar, Na+’un hücre içine akışı durur, K+ hücre dışına aktar.

d.) Hiperpolarizasyon sonrasının gelişimi: K+ kanallarının yavaş inaktivasyonu ve kapanışı

Refrakter Dönem

Hızlı depolarizasyonun tamamı ve repolarizasyonun ilk 1/3’lük kısmı tamamlanana dek –> abdolü refrakter dönem –> yeni bir uyaranın ikinci AP’ni oluşuturabilmesi mümkün değil –> voltaj kapılı Na+ kanalları inaktiftir. Repolarizasyonun geri kalan 2/3’lük kısmı –> rölatif refrakter dönem –> yeni bir uyaranın ikinci bir aksiyon potansiyelini oluşturabilmesi için +15 mV’dan daha şiddetli olması gerekli –> voltaj kapılı Na+ kanalı kapalı konformasyona dönmeye başlar; ancak voltaj kapılı K+ kanalları hala açıktır. Bir aksiyon potansiyeli sonrasında nöron çok az miktarda Na+ kazanırken çok az miktarda K+ kaybeder. Ancak aynı nöron arka arkaya uzun süre uyarılırsa bu miktarlar önem kazanır. Nöron hücre içi Na+ ve K+ konsantrasyonunu dolayısıyla aksiyon potansiyelinin devamlılığını Na+/K+ ATPaz pompası ile korumaya çalışır. Bir uyaranın aksiyon potansiyeli oluşturma kapasitesini şiddeti ve süresi belirler. Belirli şiddette (V/mA) bir uyaranın aksiyon potansiyeli yaratabilmesi için belirli bir süre (msn) uygulanması gereklidir. Uyaranın şiddeti arttıkça,  bu süre kısalır.

Nörona Elektronik Potansiyeller

Nöron soması veya dendritleri üzerindeki ligand kapılı iyon kanallarının açılışı sinaptik potansiyelleri (EPSP, İPSP) oluşturur. Somada üzerinde biriken toplam sinaptik potansiyel EPSP yönünde ise ve aksonun başlangıç segmentinde eşik değere ulaşacak kadar büyükse burada bir aksiyon potansiyeli tetiklenir –> sinir iletimi gerçekleşir. Somada üzerinde biriken toplam sinaptik potansiyel İPSP yönünde ise aksonda aksiyon potansiyel oluşumu baskılanır –> sinir iletimi baskılanır. Nöron membranı üzerinde herhangi bir noktada meydana gelen elektronik potansiyeller çok küçük mesafeler boyunca yayılar. Yayılım  sırasında potansiyel giderek küçülür ve en sonunda yok olur. Sinir iletileri nöron aksonları boyunca hiç azalmadan akson terminaline dek iletilmek zorundadır. Aksi halde sinir iletisi bir nörondan diğerine aktarılamaz. Çözüm: Aksiyon potansiyelidir.  Akson potansiyelinin sürdürülebilmesi ise enerji gerektirir –> Na+/K+ ATPaz pompası.

repolarizasyon

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>