Dil Bilgisi Haber Kipleri Konu Anlatımı

%name Dil Bilgisi Haber Kipleri Konu Anlatımı

Haber Kipleri :

İş, oluş ve hareketleri bir zamana bağlayarak bildiren kipler haber kipleridir.
-Di’ li (belirli , görülen) geçiş zaman : Bu kip, eylem tabanlarına -di
eki getirilerek yapılır. İşin, oluşun, sözden önce greçekleştiğini ve
kesin olduğunu bildirir.

Kitabını al-dı-m
Tatile git-tik
-Miş’ li ( belirsiz) geçmiş zaman : Bu kip eylem tabanlarına -miş eki
getirilerek yapılır. Eylemin geçmişte olduğunu bildirir. Ancak, eylemi
anlatan kişi eylemi görmemiş; duymuş ya da sonradan farketmiştir. Olanın
kesinliğinden emin değildir.

Koltukta uyu-muş-sun
Aydın, balık tut-muş

– Şimdiki zaman : Eylem tabanlarına -(i)yor eki getirilerek yapılır. İşle anlatış birliktedir.

Dersine çalışı-yor
Beni görmü-yor

– Gelecek zaman : Eylem tabanlarına -ecek (-acak) eki getirilerek yapılır. Eylemin, sözden sonra yapılacağını anlatır.

Bir ay sonra Antalya’ ya gideceğiz

– Geniş zaman : Eylem tabanlarına -(i)r eki getirilerek oluşturulur. Eylemin her zaman yapılabileceğini anlatır.

Her gece kitap okur.
Babam beni bekler.

   

Görüşler

  1. kader bul

    Cevapla

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>