Sağlık Köşesi

Diffüz Proliferatif Glomerülonefrit Patolojisi

Yukarıdaki resim proliferatif glomerül hastalıklardan olan, Diffüz Proliferatif Glomerülonefrit hastalığına ait alınmış materyalden hazırlanıp boyanmış preparatın mikroskop glomerül resmidir.

 

Proliferatif Glomerülonefrit (Nefritik Sendrom):

Diffüz proliferatif Glomerülonefrit (post enfeksiyöz) = Glomerülde yangısal proliferasyon

Membrano proliferatif Glomerülonefrit = Glomerül bazal membranı kalın, matriks ve hücre artışı

Anti Glomerüler Bazal Membran Hastalığı = ekstrakapiller proliferasyon

Sistemik Lupus Eritematozus = Heterojen glomerüler lezyonlar

 

Klinik Olgu: 21 Yaşındaki kadın hasta, 4 yıldır SLE (sistemik lupus eritemazosuz) hastasıdır. Proteinüri, hematüri, ANA 1/1280 (+), Antid DsDNA(+) olarak tespit ediliyor. 0.5 ve 0.3 cm uzunluğunda 2 kor böbrek biyopsi materyali alınıyor. immun flöresan mikroskobunda; 3 glomerüde C1q (+++), lambda (+++), kappa (+), lgM (+++), C3(++++), lgA (++), lgG(+++) membranöz mezengial granüler birikim saptandı. Işık mikroskobunda ise; 16 glomerülden 6’sı global sklerotik olup ikisinde segmental fibrinoid materyal diğerlerinde de değişik derecelerde segmental nekrotik hücre debrileri ve mezengial matriks artımı ile tek tük yangı hücreleri izlenmektedir. Glomerüllerin 2 – 3’ünde mezengial matriks artımı sklerozla birliktedir. İnterstisyumda yer yer belirgin yangısal hücre infiltrasyonu dikkati çekmektedir. Bu segmental lezyonlar sonucu patolojik olarak lupus nefriti yani Diffüz Proliferatif Glomerülonefrit tanısı konmuştur.

Yukarıdaki ve aşağıdaki resimler Diffüz Proliferatif Glomerülonefrit hastalığına ait preparatlardan bakılarak görülen ve farklı büyütme ve açıdaki ışık mikroskobu görüntüleridir.

 

 

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>