Diffüz Proliferatif Glomerülonefrit Patolojisi

4 10 Diffüz Proliferatif Glomerülonefrit Patolojisi

Yukarıdaki resim proliferatif glomerül hastalıklardan olan, Diffüz Proliferatif Glomerülonefrit hastalığına ait alınmış materyalden hazırlanıp boyanmış preparatın mikroskop glomerül resmidir.

 

Proliferatif Glomerülonefrit (Nefritik Sendrom):

Diffüz proliferatif Glomerülonefrit (post enfeksiyöz) = Glomerülde yangısal proliferasyon

Membrano proliferatif Glomerülonefrit = Glomerül bazal membranı kalın, matriks ve hücre artışı

Anti Glomerüler Bazal Membran Hastalığı = ekstrakapiller proliferasyon

Sistemik Lupus Eritematozus = Heterojen glomerüler lezyonlar

 

Klinik Olgu: 21 Yaşındaki kadın hasta, 4 yıldır SLE (sistemik lupus eritemazosuz) hastasıdır. Proteinüri, hematüri, ANA 1/1280 (+), Antid DsDNA(+) olarak tespit ediliyor. 0.5 ve 0.3 cm uzunluğunda 2 kor böbrek biyopsi materyali alınıyor. immun flöresan mikroskobunda; 3 glomerüde C1q (+++), lambda (+++), kappa (+), lgM (+++), C3(++++), lgA (++), lgG(+++) membranöz mezengial granüler birikim saptandı. Işık mikroskobunda ise; 16 glomerülden 6’sı global sklerotik olup ikisinde segmental fibrinoid materyal diğerlerinde de değişik derecelerde segmental nekrotik hücre debrileri ve mezengial matriks artımı ile tek tük yangı hücreleri izlenmektedir. Glomerüllerin 2 – 3’ünde mezengial matriks artımı sklerozla birliktedir. İnterstisyumda yer yer belirgin yangısal hücre infiltrasyonu dikkati çekmektedir. Bu segmental lezyonlar sonucu patolojik olarak lupus nefriti yani Diffüz Proliferatif Glomerülonefrit tanısı konmuştur.

3 12 Diffüz Proliferatif Glomerülonefrit Patolojisi

Yukarıdaki ve aşağıdaki resimler Diffüz Proliferatif Glomerülonefrit hastalığına ait preparatlardan bakılarak görülen ve farklı büyütme ve açıdaki ışık mikroskobu görüntüleridir.

 

2 16 Diffüz Proliferatif Glomerülonefrit Patolojisi

 

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>