Sağlık Köşesi

Deriden Doku Örneği Alma

deriden örnek alma

Deriden Doku Örneği Alma

İnfeksiyonlarının doğru laboratuvar tanısında; Örneğin kalitesi, Alınma şekli, Gönderilme koşulları ve süresi önemli. Örnekler; Yüzeyel deri ve deri ekleri örnekleri ve Sistemik örnekler (kan, serum, plazma, BOS vb.) olmak üzere 2 gruba ayrılırlar. Klinik örneklerin olabildiğince antimikrobiyal tedavi başlanmadan önce, aseptik koşullarda alınması ve örnek miktarının uygun hacimde olması gereklidir. Laboratuvar istek formu tam ve eksiksiz bir şeklide doldurulmalı, ön tanı mutlaka yazılmalı, özellik arz ediyorsa hastanın bağışık durumu belirtilmeli, örnek hasta bilgilerini içerecek şekilde etiketlenmiş olmalıdır.

Klinik örneklerin özellikleri, Alım kuralları, Gönderilinceye kadar olan saklanma koşulları, Gönderme özellikleri, Örnek red kriterlerini içeren, anlaşılır bir dille yazılmış, kolay ulaşılabilen ve düzenli güncellenen “tanı testleri kılavuzları” hazırlanmalıdır.  Test istem formları klinisyen-laboratuvar işbirliği ile hasta ile ilgili gerekli bilgileri içerecek şekilde tasarlanmalı. Klinik ve laboratuvarın birlikte programını oluşturacakları periyodik olgu tartışmaları ve/veya toplantılar düzenlenmeli. Her türlü klinik örnek enfeksiyöz kabul edilmeli. Örnekleri alırken, dokunurken, çalışırken standart güvenlik önlemleri alınmalı, uygun kişisel koruyucu ekipman giyilmelidir.

Lokalize Bakteriyel ve Mantar Enfeksiyonları

 • Dermatit: İntertrigo ve yüzeyel kandidoz, Eritrasma, Dermatofitoz
 • Pyoderma: İmpetigo, Erizipel, Erizipeloid, Şarbon, Sellülit, MRSA enfeksiyonları
 • Diğer yumuşak doku enfeksiyonları: Isırık enfeksiyonları, Diyabetik ayak infeksiyonları, Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonları, Miçetom, Kromoblastomikoz, Diğer nadir mantar enfeksiyonları
 • Nodüler Lenfanjit: Sporotrikoz, Nokardiyoz, Mikobakteri infeksiyonları, Aktinomikoz

Deri bulgusu veren sistemik enfeksiyonlar

 • Bakteriler: Pseudomonas infeksiyonları, Vibrio ve Aeromonas infeksiyonları, Borreliyoz, Treponema infeksiyonları, Zoonozlar (Riketsiyoz, leptospiroz, Bartonelloz, Tularemi, Mikobakteriyel infeksiyonlar)
 • Mantarlar: Sistemik kandidoz, Sistemik dimorfik mantarlar ve küfler
 • Viral infeksiyonlar: Kızamık, Kızamıkçık, Parvovirus B19, Enterovirüsler, Herpes virüsler, Molloskum kontagiosum, Orf, HPV, Hemorajik ateş virüsü
 • Parazitler: Helmint infeksiyonları, Leşmanyoz, Ektoparazitler

Örnek alma ve laboratuvara gönderme

 • Örnek alma zamanı:Genel ilke; hasta antimikrobiyal tedavi almadan önce alınmalıdır. Ancak topikal ilaç alımı (pudra, krem veya merhem) varsa tedaviye 3 gün; sistemik antimikrobiyal kullanımı varsa tedaviye 15 gün ara verildikten sonra klinik örnek alınmalıdır.
 • Mukoza sürüntüsü: Ağız lezyonlarında, ağız tuzlu su ile çalkalatılır, pamuklu silgiç ile mümkünse membran kaldırılarak sürüntü örneği alınır.
 • Tırnak: %70 lik etil alkol ile tırnak temizlenir (gazlı bez ile! Pamuk kullanılmaz). Tırnağın eski ya da ölü dokusu kesip uzaklaştırılır. Tırnağın canlı doku sınırından bistüri ile kazıntı örneği alınır
 • Deri lezyonundan kazıntı örneği: %70 lik etil alkol ile lezyon temizlenir. Lezyonun aktif kenarından bisturi ile kazıntı alınır. Lezyon kanatılmamalı ve en az raptiye başı büyüklüğünde olmalıdır. Veziküllü lezyonlarda, yeni vezikülün tepesi kesilip alınmalıdır. Kıl infeksiyonlarında kıl cımbızla alınmalı, kıl kökünü de içermelidir.
 • Kandidoz kuşkusunda, uydu lezyon varsa en yeni uydu lezyonun kenarları kazınır, kıvrım yerlerindeki lezyonlar ıslak ve çok yangılı ise, ıslatılmış pamuklu silgiç ile yüzeye iyice bastırılıp döndürülerek örnek alınır.
 • Taşıma:Pamuklu silgiç ile alınan örnekler, vezikül tepesi, ağzı vida kapaklı sıvı Sabouraud besiyeri içinde
 • Kazıntı örnekleri kenarı parafilm ya da selofan bant ile kapatılmış temiz bir petri içinde veya kağıt üzerine alındıysa, zarf haline getirilerek gönderilir.
Dermatofit örneği

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>