Sağlık Köşesi

Deride Yara Oluşturan Hastalıklar

Yara iyileşmesi

Deride Yara Oluşturan Hastalıklar

Yara oluşturan lezyonlar

Doku bütünlüğünün kaybı

Fiziksel etkenler: Yaralanmalar (künt, kesici-delici), Yanık ve donuklar ve Cerrahi girişimler

Enfeksiyonlar: Viral, Bakteriyel, Mikotik ve Paraziter

Dolaşım bozuklukları: Bacak ülserleri ve Bası yarası

Deride yara iyileşmesi

 • Hasarlanan dokunun temizlenmesi: Yangısal reaksiyon-fagositler
 • Bağ dokusu ve parankim(ter bezi duktusu ve kıl follikül bazal h.) hücrelerinin çoğalması ve göçü
 • Yeni damar oluşumu
 • Ekstrasellüler ara madde ve kollagen yapımı
 • Doku remodelasyonu
 • Yara kontraksiyonu
 • Dokunun eski gücünü kazanması şeklinde olur.

**Primer: cerrahi yaralar-temiz; 24 saat içinde nötrofiller fibrin kitlesine doğru ilerler, altında ince bir epitel tabakası oluşur, BM matriksi yapılır, orta hatta birleşir, 3. gün makrofajlar gelir, fibroblastlar artar, kollagen yapılır, 5. gün doku boşluğu granülasyon dokusu ile dolar, kollagen lifler birleşir, epidermis normal kalınlığına ulaşır, 2. hafta: kollagen ve bağ dokusu artar, ödem ve granülasyon dokusu azalır. 1. ay sikatris oluşur.

Sekonder yara iyileşmesi; Geniş bir defekt vardır, Doku defekti fibrin kitlesi ile dolar, yangısal reaksiyon fazladır, Yara kontraksiyonu fazladır ve Skatris dokusu fazla, epidermis incedir.

Yara iyileşmesini zorlaştıran faktörler

 • Kan dolaşımının yetersizliği
 • Sinirsel uyarımın kaybı
 • Lokal enfeksiyon
 • Yabancı cisim
 • Hematom
 • Mekanik stres
 • Nekrotik dokular
Tüberküloz

Viral Enfeksiyonlar;  Herpes virus enfeksiyonları ve Sütçü nodülleri (parapox virus).

Bakteriyel enfeksiyonlar1; Derinin en sık görülen bakteriyel enfeksiyonudur. Oldukça bulaşıcıdır, sağlıklı çocuklarda ve sağlığı bozuk olan erişkinlerde görülebilir. Önceki yıllarda impetigo kontagioza A tipi beta hemolitik streptokoklar, bülloza tipi ise stafilokoküs aureus’a bağlı olarak değerlendirilirdi, bugün her iki tipin de stafilokoküs aureusa bağlı olduğu kabul edilmektedir.

Mikotik enfeksiyonlar; derin ve yüzel şeklindedir.

Behçet hastalığının Etiolojisi bilinmemektedir. Oral ve genital ülserler yapar ve İridosiklit ile karakterlidir.

Pyoderma gangrenozum: Etiopatogenez: Yangısal barsak hastalıkları (%70), Hepatobiliyer hastalıklar, Lösemi-lenfoma, Otoimmun hastalıklar, İlaçlar… Morfoloji: Follikülosentrik püstül, Keskin sınırlı kenarları morumsu ülserler, Nekrotizan süpüratif yangı ve Lenfositik vaskülittir.

Sellülit

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>