Eğitim Dünyası

Defterdar Mesleği Hakkında Bilgi Görevleri Nelerdir?

Defterdar kelime anlamı bakımından defter tutan kişidir. Deftere not alan kişide denilebilir. Genel manada mali işlerle uğraşılan/uğraşan yer ve kişidir. Yüksek kıdemli memurdur. Maliye Bakanlığının il teşkilatında görevli en yüksek dereceli memurdur. Hazine alacaklarının tahsilatını sağlar. Defterdar, vergi ve harç gibi hazine alacaklarının tahsil edilmesi ve hazineye gelir sağlanması gibi işlerden sorumludur.

10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, defterdarın tanımının yanı sıra defterdarın görevlerine ilişkin maddeler de içermektedir. Kararnamenin 243. maddesine göre, defterdar, “görev yaptığı ilde Maliye Bakanlığının en büyük memuru” olarak tanımlanır.

Defterar Mesleğinin Görevleri:

  • Mali işlemlerin denetlenmesi,
  • Merkez ve taşra birimlerinin sorularının cevaplandırılması,
  • Kanuna aykırı hareket edenler hakkında takibatta bulunulması,

Kaç birimlere ayrılırlar?

Muhasebat birimleri, muhasebe müdürlükleri, saymanlık müdürlükleri ve mal müdürlüklerinden oluşmaktadır.

  • Defterdarlık biriminde görev alanına giren konularla ilgili hizmetleri yerine getirmek,
  • Görev aldığı birimde yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak,
  • Defterdarlığın görev alanı kapsamında gerekli inceleme ve araştırmalar bulunmak,
  • Defterdarlığın görev alanı kapsamında proje üretmek ve mevcut projeleri geliştirmek,
  • Defterdarlık hizmetlerinin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak,
  • Hizmetlerle ilgili mevzuat ve uygulamalara ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak.

Duslerkulup

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>